LEAD Хэрхэн цуглуулах вэ?

Борлуулалтын сэжим эсвэл шинэ хэрэглэгч гэсэн ч болно. Та хүссэнээрээ тодорхойлж болно. Хамгийн гол нь манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг худалдан авах магадлалтай харилцагч гэж тодорхойлж болно. Lead generation буюу шинэ харилцагч олох энэ нэршил нь маркетингийн төлөвлөгөөт ажлуудын бас нэгэн чухал хэсэн байдаг. И-мэйл маркетингийн ихэнх программ хангамжууд энэ ажлыг дэмжсэн функцууд байдаг. Гэхдээ өнөөдөр бид хэрхэн хүмүүсийн мэдээллийг тухайн харилцагчийн зөвшөөрөлтэйгөөр цуглуулах талаар зарим туршлагуудаас хамтдаа харья.

Загасчлах уу

Энэ ажил яг л загасчлахтай адил гээд төсөөлөөд үзээрэй. Загас хэзээ ч өгөөшгүйгээр таны торонд (дэгээнд) орно гэж байхгүй. Тиймээс бидэнд засаг хараад өнгөрөхгүй байх аргагүй анхаарлыг татах улаан өнгөтэй том чийгийн өт хэрэгтэй болох нь Энэ бол бидний хэрэглэгчдийн сэтгэл санааг хөдөлгөж сонирхол татах өгөөш юм. Хэрвээ та бодоод үзвэл танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ ихэнхдээ хүмүүст туслах, хэрэгцээнд нь нийцэж асуудлыг нь шийдвэрлэх боломжтой зүйл байдаг. Тиймээс энэ асуудлыг хөндсөн ямар ч өгөөш байж болно. Жишээ нь бидний мэдэх Car Doctor маш сайн контентууд бэлддэг. Мэдээж хүмүүсийн хувьд унаж яваа тэргээ яаж арчлах асуудал гарвал хэрхэн шийдвэрлэх талаар мэдлэг, мэдээлэл хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ Car Doctor тэрхүү контентоо үнэгүй биш зарим амттай хэсгийг нь бүртгүүлсэн харилцагчдад и-мэйл хаягаар нь явуулдаг бол и-мэйл маркетингийн маш олон Lead-үүд үүсэх боломжтой. Энэ бол онлайнаар хийж байгаа одоогийн контентоо фасебүүк дээр үнэгүйдүүлж байснаас зарим хэсгийг худалдан авах магадлалтай хүмүүсийг мэдээллийг цуглуулах боломж гэж харж болно. Гол санаа нь танай үйлчилгээ болоод бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зарим тоо баримт, мэдээлэл, зөвлөгөөг шинэ харилцагчийн бааз бүрдүүлэхдээ ашиглаж болох юм. Машинтай хүмүүст ямар зөвлөгөө хэрэгтэй талаар бодоод тэр хүмүүст зориулсан мэдээллээр машинтай хэрэглэгчдийн бааз бүрдүүлэх юм. Ингэснээр бид зорилтод хэрэглэгчдээ (худалдан авах магадлалтай) олж дараагийн үед зөв ангилж чадвал тохирох барааг санал болгож болох юм.

Онлайнд эмэгтэйчүүдэд зориулсан контент хамгийн их байдаг хэрвээ та үүнийг ашиглаж чадвал мөн зорилтод хэрэглэгчдээ олох боломж гэж харж болох юм. Яаж хийх нь харин танай маркетингийн багийн ажил болно. Юу ашиглах, ямар аргаар хүмүүсийн мэдээллийг авч үлдэх нь ямар ч байж болно. Хүмүүст зориулсан хөтөлбөр зарлаад ирсэн хүмүүсээс бүртгэл хийж болно. Эсвэл google Ads юмуу Facebook дээрээ сурталчилгаа хийх ч байсан болно. Хамгийн гол нь тухайн харилцагчид нэг систем дээр бүртгэгдэж байх нь чухал юм.

Дараагийн удаад Lead-ээ хэрхэн ангилж тохирох шийдэл санал болгож болох талаар мэдээлэл оруулах болно. Хамтдаа суралцсанд баярлалаа.

Олон загас барих нь чухал биш том загас барих нь л чухал

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.