Agresivni marketing više ne prolazi, zato je LetGO i otišao!

Sjećate se aplikacije LetGO? Teško je ne sjetiti se nečega što je bilo poprilično iritantno, a iskakala je kao iz paštete — čak i više nego Atomski marketing. Tako agresivna priča jednostavno nije mogla proći.

Upravo jedna od 84 priče iz knjige Atomski marketing govori o toj aplikaciji, odlučili smo to podijeliti s vama!

DREČANJE BEBA

Ne, ne govorim ovdje o pravim bebama. Riječ je o tvrtkama koje se oglašavaju na osobito iritantan način, pa vam se to čini kao iritantna dreka malih beba.

Riječ je o tvrtkama koje se oglašavaju na osobito iritantan način, pa vam se to čini kao iritantna dreka malih beba.

Najgori marketinški grijeh koji možete učiniti jest biti dosadni. Ljudi vole kupovati kad im je zadovoljstvo kupovati, a nitko ne voli dosadno.

Dosadno je dosadno, bez obzira na to je li vaša poruka usmjerena tinejdžerima ili poslovnim ljudima. Ljudi su ljudi, u direktorskom uredu ili u dnevnom boravku.

Meni osobno mi je pravi primjer toga je aplikacija LetGO. Ne znam niti tko to radi niti kako funkcionira, ali način oglašavanja utjecao je na to da aplikaciju nisam htio skinuti.

U jednom periodu, oglas za aplikaciju prikazivao mi se svugdje, od aplikacija na mobitelu pa do onih iritantnih kratkih oglasa prije videa. Agresivan marketing nije odbio samo mene, već i mnoštvo ljudi s kojima svakodnevno komuniciram.

Trebate paziti na to koliko puta ljudi vide vaše oglase, jer, kako se kaže, sve je dobro u malim količinama!Ne zaboravite se pretplatiti i na Youtube kanal jer ćete na njemu pronaći sve najnovije sadržaje s predavanja i edukacija.

Skinite BESPLATAN EBOOK o tome kako sam prodao 400+ knjiga u mjesec dana (koje sam marketinške taktike i medije koristio) OVDJE.

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Marijan Palić

Written by

Atomski Marketing Book Author I Marketing manager at AGENCY04 | @experta_hr lecturer | digital / sports marketing expert I Speaker I www.atomskimarketing.com

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade