PODCAST Epizoda 5: Miško Macolić Tomičić — sadržaj i SEO

Marijan Palić
May 2 · 2 min read

Prije nego krenemo, htio bih vam se svima ispričati jer je kvaliteta snimke nešto lošija, a sadržaj je BRUTALAN! (velika je šteta ako ne poslušate). Snimali smo u hotelu u kojem su u jednom trenutku stigli gosti. I to puno njih. U budućim produkcijama podcasta, takve se stvari više neće događati! — Marijan


U petom podcastu Atomskog Marketinga gost je bio Miško Macolić Tomičić, stručnjak za digitalni marketing. Dolazi iz Pule, vlasnik je marketing agencije Markething, započeo je prije godinu dana.

U digitalnom marketingu je pet godina, krenuo se baviti time još dok je bio u Španjolskoj na stručnoj praksi. 70% posla bilo je koncentriran prema sadržaju i optimizaciji sadržaja.

Vratio se u Hrvatsku i s curom je pokrenuo već spomenutu marketinšku agenciju. Specijalizirani su za optimizaciju sadržaja i popravljanje grešaka.

Primjerice, kreira se vizualno atraktivna stranica, ali nedostaje kvalitetnog sadržaja i indeksiranje stranice kako bi bila vidljiva na Googleu.

Kaže se da je ‘mrtvu osobu’ najbolje sakriti na drugu stranici Googlea, budući da tamo nitko ne traži :)

Što bi vam još moglo biti zanimljivo iz podcasta?

 • Zašto nikada ne treba obećati neostvarive stvari?
 • Što je sve potrebno kako bi se došlo do rezultata?
 • Zašto ne trebamo raditi velike forme na web stranicama?
 • Zašto su svi na Instagramu?
 • Promatrate li svoje korisnike? Gdje se kreću? Što rade?
 • Gdje se Miško educira — što čita?
 • Kako kreirati dobar sadržaj? Koja je strategija odabira tema?
 • Odličan alat je Google my business — donosi do 1.200 poziva mjesečno!
 • Zašto pisati na portalima i volontirati (BESPLATNO)? Što to donosi i kako mu je to pomoglo u napretku!
 • Kojih 5 aplikacija Miško preporučuje da koristite?
 • Koja je trenutno najbolja društvena mreža za kreiranje sadržaja? (Ne, kaže da to nije Instagram!)
 • Konkretno — kako poboljšati SEO?
 • Koliko su važni dizajn i video?

Podcast možete poslušati na svim podcast platformama

… ili pogledati na našem Youtube kanalu (i ne zaboravite se pretplaititi).

Ne zaboravite naručiti knjigu Atomski marketing koju je pohvalio i sam Miško u podcastu. Evo lokacija na kojima možete nabaviti svoj primjerak ⬇️

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Marijan Palić

Written by

Atomski Marketing Book Author I Marketing manager at AGENCY04 | @experta_hr lecturer | digital / sports marketing expert I Speaker I www.atomskimarketing.com

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade