Svi kopiraju, a evo zašto bi trebali i vi!

FOTO: Dani komunikacija

Na sjajnom predavanju koje je održao Mark Earls otkrili smo da je većina stvari kopija. Nešto je bolje kopija, a nešto (kao neki kineski proizvodi kao npr. KFG) loša kopija.

Earls je istaknuo da je jedna od najpoznatijih pjevačkih ikona, Elvis Presley, kopirao praktički sve — od odjeće do pjesme i plesa.

Glavna poruka je da budete ok s kopiranjem.

“Talent copy, genius steals” — Picasso

Otkriće vs. inovacija

Koja je razlika između otkrića i inovacije? Otkriće je rijetka pojava, najčešće se događa potpuno slučajno. Ne dogodi vam se svako malo neka eureka, kojom rješavate sve probleme.

Češća je i bolja opcija inovacija. Newton je sam izjavio da je bolje vidio stvari jer je stajao na leđima giganata, aludirajući na one koji su prije njega svojim otkrićima olakšali put inovaciji.

Uzmi to što imaš i učini da radi, da funkcionira! Steve Jobs je, kako je napomenuo Earls, isto tako kopirao, ali je učinio da stvari rade i funkcioniraju. Usavršio ih je!

3 ključne poruke

Greška — primjer grešaka je pokazao primjerom na stageu. Pozvao je prisutne na konferenciji na stage i prikazao je popularnu igru pokvarenog telefona. To nam je pokazalo kako se stvaraju greške u komunikaciji i kako se s vremenom te greške uobličuju u jednu formu koja nastavi u narednom razdoblju.

Idite jako daleko — kako ukrasti nešto što je jako daleko i nema veze s vašom industrijom? Jednostavno. Jedan doktor iz Kanade skužio je da su procesi u bolnici loši i da ih treba poboljšati, gledajući Formulu 1, shvatio je da je slična situacija i u boksovima, kada se zaustave bolidi. Industrija Formule 1 je otišla tako daleko da se vrijeme završetka procesa smanjilo, a broj negativnih situacija je smanjen na minimum (gotovo ih nema). Pozvao je predstavnike Ferrarija u pomoć, oni su se odazvali i nakon nekoliko mjeseci pomogli bolnici poboljšati 42% procesa, što je smanjilo negativne ishode.

Dobra pitanja — iznimno je važno postaviti kvalitetna pitanja. Bez njih definitivno nema pomaka. Potrebno je puno propitkivati i samim time kreirati neke nemoguće odgovore.

Jesam li ja kopirao? Apsolutno!

Da. Puno sam kopirao, naravno ne doslovno. Mnoštvo stvari koje sam radio, posebno u sportskom marketingu, već je izmišljeno. Nisam otkrivao toplu vodu, jednostavno sam sve u potpunosti istražio i analizirao te maksimalno prilagodio našem tržištu.

Baš to možete napraviti i vi. Iako se na prvu čini da je lako, nije. Potrebno je duboko uči u sadržaj, sve proučiti, istražiti… tek nakon toga, trebate to sve pokušati prilagoditi i implementirati kod nas.

Tu se onda javljaju drugi problemi, hoće li to kod nas na tržištu biti odobreno? Ako se odobri, hoće li biti dobro prihvaćeno? Sve su to metode pokušaja i pogrešaka, kao i sve što se radi u životu.

Ništa nije lako, pa tako ni kopirati i prilagođavati.


Ne zaboravite se pretplatiti i na Youtube kanal jer ćete na njemu pronaći sve najnovije sadržaje s predavanja i edukacija.

Kupite Atomski marketing OVDJE ili skinite BESPLATAN EBOOK o tome kako sam prodao 400+ knjiga u mjesec dana (koje sam marketinške taktike i medije koristio) OVDJE.

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Marijan Palić

Written by

Atomski Marketing Book Author I Marketing manager at AGENCY04 | @experta_hr lecturer | digital / sports marketing expert I Speaker I www.atomskimarketing.com

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade