Beste minister Schippers, er is een randje aan de wet dat u nog over het hoofd heeft gezien…!

Beste minister Schippers,

Dank voor uw antwoorden op alle aan u gestelde vragen tijdens het spoeddebat op 23 juni 2016. Hieruit werd duidelijk dat:

  • er sprake is van unanimiteit betreffende de onwenselijkheid van de exorbitante prijsverhoging voor ADHD patiënten ten gevolge van de registratie van Amfexa in Nederland, omdat daardoor — op grond van Europese wetgeving — het op grotere schaal magistraal bereide dexamfetamine niet meer doorgeleverd mag worden aan apotheken. U staat hierin op één lijn met de wens van de gehele tweede kamer.
  • u in uw mogelijkheden om aan deze ongewenste situatie een einde te maken gebonden bent aan de wet en daardoor beperkt wordt.
  • u bereid bent om “de randen van de wet” op te zoeken om ADHD patiënten toch mogelijkheden te bieden om hun behandeling met dexamfetamine voort te zetten zonder buitensporige kosten. De randen van de wet die u heeft gevonden heeft u tijdens het spoeddebat toegelicht. Deze boden echter geen enkele ruimte om aan ADHD patiënten 5 mg tabletten dexamfetamine “door te leveren” vanwege de registratie van Amfexa. Apothekers zouden op grond van die registratie dan Amfexa moeten leveren.
Ik meen echter toch een “randje aan de wet” te zien dat van toepassing is voor een aanzienlijk deel van de ADHD patiënten, namelijk: alle volwassenen. Geneesmiddelen voor ADHD worden namelijk apart geregistreerd voor kinderen & jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Als volwassenen psychiater behandel ik al vele jaren volwassen ADHD patiënten met geneesmiddelen. Medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen is vrijwel altijd off-label van aard; er is slechts 1 geneesmiddel geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij volwassenen en dat is atomoxetine (merknaam: Strattera). Het ook bij volwassenen veel gebruikte middel Concerta (langwerkend methylfenidaat) slaagde er niet in om registratie te verwerven met betrekking tot volwassenen (wel m.b.t. jongeren tot 18 jaar). Het heeft mij dan ook verbaasd dat Amfexa nu opeens wel zo makkelijk geregistreerd zou zijn voor deze doelgroep.

Amfexa blijkt echter helemaal niet geregistreerd te zijn voor de behandeling van ADHD bij volwassenen!

Op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wordt heel duidelijk aangegeven dat Amfexa “goedgekeurd is voor de hier vermelde indicatie”, namelijk de behandeling van ADHD “bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6–17 jaar”.

Als het van belang geacht wordt dat geneesmiddelen apart geregistreerd worden voor jongeren (tot 18 jaar) en volwassenen (18 jaar en ouder), dan kan het niet zo zijn dat consequenties van de registratie van Amfexa zondermeer worden toegepast op volwassen ADHD patiënten!

Beste minister Schippers,

Ik stel voor dat u op grond van het feit dat Amfexa alleen geregistreerd is voor de behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren tot 18 jaar toestaat dat dexamfetamine doorgeleverd mag worden aan apotheken voor verstrekking aan patiënten van 18 jaar en ouder. Grijpt u “dit randje” aan? Dit leeftijdscriterium is immers voor iedere apotheker makkelijk verifieerbaar. U zou er al mijn volwassen patiënten die dexamfetamine gebruiken een grote dienst mee bewijzen.

Hoogachtend,

Dr. C.C. Kan, psychiater