วันหยุดต่างประเทศ ตลาด Forex

มาดูข้อมูลวันหยุดของแต่ละประเทศกันครับ นี่คือปฏิทินวันหยุดในปี 2015 ของแต่ละประเทศมี สหภาพยุโรป จีน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และ สหรัฐ

โปรดระวัง !!!

ในวันเหล่านี้การดำเนินการซื้อขายขะถูกจำกัด หรือปิด เทรดเดอร์ควรทราบข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อการวางแผนการเทรดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
+--------------+----------------+----------+-----------------------+
| วันที่ | ประเทศ | สกุลเงิน | วันหยุด
+--------------+----------------+----------+-----------------------+
| Apr 3, 2015 | United Kingdom | GBP | Good Friday |
| Apr 06, 2015 | United Kingdom | GBP | Easter |
| May 04, 2015 | United Kingdom | GBP | Early May Bank Holiday |
| May 25, 2015 | United Kingdom | GBP | Late May Bank Holiday |
| Aug 31, 2015 | United Kingdom | GBP | Summer Bank Holiday |
| Dec 25, 2015 | United Kingdom | GBP | Christmas Day |
| Dec 28, 2015 | United Kingdom | GBP | Boxing Day |
| Apr 03, 2015 | France | CFP | Good Friday |
| Apr 06, 2015 | France | CFP | Easter Monday |
| May 01, 2015 | France | CFP | Labor Day |
| Dec 25, 2015 | France | CFP | Christmas Day |
| Dec 31, 2015 | France | CFP | New Year’s Eve |
| Feb 19, 2015 | China | CNY | Lunar New Year |
| Feb 20, 2015 | China | CNY | Lunar New Year |
| Feb 22, 2015 | China | CNY | Lunar New Year |
| Feb 23, 2015 | China | CNY | Lunar New Year |
| Feb 24, 2015 | China | CNY | Lunar New Year |
| Feb 25, 2015 | China | CNY | Lunar New Year |
| Apr 06, 2015 | China | CNY | Ching Ming Festival |
| May 01, 2015 | China | CNY | Labor Day |
| Jun 22, 2015 | China | CNY | Dragon Boat Festival |
| Sep 28, 2015 | China | CNY | Mid-Autumn Festival |
| Oct 01, 2015 | China | CNY | National Day |
| Oct 02, 2015 | China | CNY | National Day |
| Oct 05, 2015 | China | CNY | National Day |
| Oct 06, 2015 | China | CNY | National Day |
| Oct 07, 2015 | China | CNY | National Day |
| Feb 06, 2015 | New Zealand | NZD | Waitangi Day |
| Apr 03, 2015 | New Zealand | NZD | Good Friday |
| Apr 06, 2015 | New Zealand | NZD | Easter Monday |
| Apr 25, 2015 | New Zealand | NZD | ANZAC Day |
| Apr 27, 2015 | New Zealand | NZD | ANZAC Day Observance |
| Jul 01, 2015 | New Zealand | NZD | Queen’s Birthday |
| Oct 26, 2015 | New Zealand | NZD | Labour Day |
| Dec 25, 2015 | New Zealand | NZD | Christmas Day |
| Dec 28, 2015 | New Zealand | NZD | Boxing Day |
| Jan 26, 2015 | Australia | AUD | Australia Day |
| Apr 03, 2015 | Australia | AUD | Good Friday |
| Apr 06, 2015 | Australia | AUD | Easter Monday |
| Apr 25, 2015 | Australia | AUD | ANZAC Day |
| Jun 08, 2015 | Australia | AUD | Queen’s Birthday |
| Dec 25, 2015 | Australia | AUD | Christmas Day / Boxing Day |
| Feb 16, 2015 | Canada | CAD | Family Day |
| Apr 03, 2015 | Canada | CAD | Good Friday |
| May 18, 2015 | Canada | CAD | Victoria Day |
| Jul 01, 2015 | Canada | CAD | Canada Day |
| Aug 03, 2015 | Canada | CAD | Civic Holiday |
| Sep 07, 2015 | Canada | CAD | Labor Day |
| Oct 12, 2015 | Canada | CAD | Thanksgiving Day |
| Dec 25, 2015 | Canada | CAD | Christmas |
| Dec 28, 2015 | Canada | CAD | Boxing Day |
| Apr 03, 2015 | Switzerland | CHF | Good Friday |
| Apr 06, 2015 | Switzerland | CHF | Easter Monday |
| May 01, 2015 | Switzerland | CHF | Labor Day |
| May 14, 2015 | Switzerland | CHF | Ascension Day |
| May 25, 2015 | Switzerland | CHF | Pentecost Monday |
| Dec 24, 2015 | Switzerland | CHF | Christmas Eve |
| Dec 25, 2015 | Switzerland | CHF | Christmas |
| Dec 31, 2015 | Switzerland | CHF | New Year’s Eve |
| Jan 19, 2015 | United States | USD | Martin Luther King, Jr. Day |
| Feb 16, 2015 | United States | USD | Washington’s Birthday |
| Apr 03, 2015 | United States | USD | Good Friday |
| May 25, 2015 | United States | USD | Memorial Day |
| Jul 03, 2015 | United States | USD | Independence Day |
| Sep 07, 2015 | United States | USD | Labor Day |
| Nov 26, 2015 | United States | USD | Thanksgiving Day |
| Nov 27, 2015 | United States | USD | The Day After Thanksgiving |
| Dec 24, 2015 | United States | USD | Christmas Eve |
| Dec 25, 2015 | United States | USD | Christmas Day |
| Jan 12, 2015 | Japan | JPY | Coming of Age (Adults’) Day |
| Feb 11, 2015 | Japan | JPY | National Founding Day |
| Mar 21, 2015 | Japan | JPY | Spring Equinox Day |
| Apr 29, 2015 | Japan | JPY | Showa Day |
| May 03, 2015 | Japan | JPY | Constitution Day |
| May 04, 2015 | Japan | JPY | Greenery Day |
| May 05, 2015 | Japan | JPY | Greenery Day |
| May 06, 2015 | Japan | JPY | Greenery Day |
| Jul 20, 2015 | Japan | JPY | Ocean Day |
| Sep 21, 2015 | Japan | JPY | Respect for the Aged Day |
| Sep 22, 2015 | Japan | JPY | Respect for the Aged Day |
| Sep 23, 2015 | Japan | JPY | Autumn Equinox |
| Oct 12, 2015 | Japan | JPY | Health-Sports Day |
| Nov 03, 2015 | Japan | JPY | Culture Day |
| Nov 23, 2015 | Japan | JPY | Labour Thanksgiving Day |
| Dec 23, 2015 | Japan | JPY | Emperor’s Birthday |
| Dec 31, 2015 | Japan | JPY | Exchange Holiday |
+--------------+----------------+----------+-----------------------+

ที่มา: autobottrader.com