มาทำความรู้จักกับ “พวกเรา” BASE The Business Playhouse กันครับ

BASE Playhouse
May 23, 2017 · 2 min read

พวกเราคือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่า เด็กยุคใหม่ สามารถทำสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อเป็นอาชีพได้ ผ่านการรู้จักโลกของธุรกิจ เราเชื่อว่าด้วย เทคโนโลยี ในปัจจุบันสามารถสร้างประสบการณ์จำลองในการเรียนรู้ ให้เด็กรุ่นใหม่รู้ได้เร็วกว่าคนอื่น พวกเราทีม BASE รวมตัวกันเพื่อสร้าง “”Business Playhouse”” หรือ “”บ้าน”” หลังนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเล่นทดลอง รู้จักตัวเองผ่านโลกของธุรกิจ และได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีใจเดียวกันและมีความชอบแบบเดียวกัน :)

เราเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัว และด้วยการผลักดันที่ถูกต้อง ทุกคนจะสามารถสร้างตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาได้อย่างแน่นอน ถ้าอยากมาทดลองค้นหาตัวเองพร้อมเรียนรู้โลกธุรกิจ เตรียมตัวสมัครมาที่””บ้าน””ของเราได้เลย !

เราเปิดค่าย/คอร์ส Business เพื่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทดลองสวมหมวกเป็นนักธุรกิจ เราสร้างเกม โลกธุรกิจจำลอง และสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้ประสบการณ์เรียนรู้ที่จับต้องได้จริงผสมผสานความสนุกที่ไม่น่าเบื่อและไม่จำเจ! เพราะเราเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ ชอบอะไรที่แปลกใหม่และท้าทาย รวมถึงเกม! เพราะเกมไม่ใช่ผู้ร้ายอย่างที่ใครๆเค้าพูดกัน

เราสกัดแก่นของความรู้และทักษะจากประสบการณ์จริง ของพี่ๆที่ทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่ และเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง ออกมาเป็นเนื้อหาที่ย่อยง่ายให้กับน้องๆ ทำให้ใครๆก็สามารถมาเข้าร่วม ค้นหาตัวเองหรือเรียนรู้โลกธุรกิจได้อย่างแน่นอน :)”

พวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ด้วยกัน! รวมถึงน้องๆรุ่นที่ใหม่กว่าก็เช่นกัน เพราะพวกเราผ่านการเรียนการสอนแบบเดิมๆที่น่าเบื่อมาก่อนทำให้เรารู้และเข้าใจว่า “”ความสนุก”” สามารถมีคู่กับ “”การเรียนรู้”” ได้ ความเป็นกันเอง เข้าถึงได้ จะช่วยลดระยะห่างระหว่างคนสอน และคนที่เรียนรู้ ทำให้กล้าถาม กล้าคิด และกล้าทำมากยิ่งขึ้น :D

พวกเราเชื่อว่าการได้ทดลองคิด ทดลองทำ ได้ลองผิด และเรียนรู้จากความผิดพลาด คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตัวเอง รวมถึงการลองผิดลองถูกที่จะทำให้เรารู้ว่าเราชอบ หรือไม่ชอบอะไร การมาเรียนกับเราคือการได้ทำสิ่งเหล่านี้แบบไร้ความเสี่ยง :) ถ้าน้องๆอยากรู้จักพวกเรามากขึ้น และอยากพิสูจน์ว่าพวกเราเป็นคนแบบที่พูดไปจริงรึป่าว เตรียมตัวสมัครมาเจอกันได้เลย!

พวกเราโฟกัสที่ “ประสบการณ์” มากกว่า “ตำรา” เราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ลองทำจริง (พิสูจน์แล้วในทางวิทยาศาสตร์นะ รู้ยัง?) เราจึงมีทีมที่สร้างประสบการณ์ไร้ความเสี่ยงขึ้นมาใหม่ ที่จำลองโลกธุรกิจมาไว้ในมือของน้องๆทุกคน น้องๆจะสามารถลองเล่นได้จริง จับต้องได้จริง โดยการผสมผสานนวัตกรรมด้านการศึกษาเข้ามา และทำให้ประสบการณ์เหล่านั้น แปลกใหม่ สนุก ไม่เหมือนที่ไหน และได้สาระความรู้เน้นๆกลับไปเต็มๆอย่างแน่นอน

น้องๆจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจากการเข้าใจโลกของธุรกิจ น้องๆจะได้รู้ว่าตัวเอง ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ถนัดอะไรและไม่ถนัดอะไร ทำให้น้องๆสามารถวางแผนอนาคตได้ มากไปกว่านั้น น้องๆยังจะได้ทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารในโลกยุคดิจิตอล กระบวนการคิดในโลกที่เวลาหมุนไปเร็วขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์เมื่อทำธุรกิจ ไม่ว่าน้องๆจะเปิดธุรกิจของตัวเองในอนาคต หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่ การได้ประสบการณ์ก่อนใคร และทักษะเหล่านี้ จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จในสิ่งที่น้องอยากทำ และก้าวนำโลกไปไม่ใช่แค่ก้าวเดียว แต่หลายสิบก้าว นั่นแหละ น้องๆจะนำคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันไปหลายสิบก้าว!

ซึ่งก้าวทุกก้าวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นก้าวที่ถูกหรือผิด ทุกๆก้าวจะทำให้น้องๆได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาตัวเอง ดีใจไปกับก้าวที่ถูก เรียนรู้และปรับปรุงไปกับก้าวที่ผิด เตรียมตัวสมัครมาเจอกับพวกเราได้เลย แล้วเราจะก้าวไปพร้อมๆกันกับ BASE :))

BASE Playhouse

21st Century Skills & Entrepreneurship for New Generations

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade