Llun gan Monstera ar Pexels

Dylech allu cymryd rhan yn eich iaith frodorol ar Zoom

Yn ddiweddar ry’ ni wedi bod yn gwneud tipyn o waith mewn gwahanol wledydd. Mae gweithio o bell wedi golygu ein bod ni wedi gallu cysylltu â sefydliadau newydd sy’n gwneud gwaith hynod effeithiol ledled y byd. Her rydym wedi gwynebu ar sawl achlysur yw sut i alluogi grwpiau o bobl i gydweithio yn eu ieithoedd frodorol yn Zoom.

Er fod yna atebion gweddus i’r her yma pan mae pawb yn y brif ardal yn Zoom, cyn gynted ag y bydd pobl yn dechrau gweithio mewn ystafelloedd breakout llai, mae pethau’n mynd yn wonky yn gyflym. Wrth gwrs mae’n bosib rhag-aseinio pobl i ystafelloedd breakout, ond bydd y rhai sy’n hwyluso digwyddiadau o unrhyw fath o faint yn rheolaidd yn sylweddoli nad yw hyn reli’n gweithio’n ymarferol. Nai ddim mynd i mewn i pam fan hyn- mae’r rhai sy’n gwybod yn gwybod!

Rydym yn trio gweithio allan sut i oresgyn y broblem yma gyda rhai o’n cydweithwyr o Lywodraeth Cymru yn gynharach yr wythnos yma ac mae’n digon posib fe wnaeth Matt Barnaby ei weithio allan.

Dyma fy ymgais i esbonio’r datrysiad. Diolch i Lywodraeth Cymru am gadw i herio ni i ddatrys y broblem.

Gyda datrysiad gwell? Ry’ ni eisiau clywed e.

Rydyn ni wir yn poeni am alluogi pobl i gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithdai ar-lein. Os ydych chi wedi gweithio allan y conundrum yma ac os oes gennych chi ateb gwell na ni, byddem wrth ein bodd yn ei glywed.

--

--

For us, consulting doesn’t mean having all the answers. All our work is aimed at making services better for citizens, faster to operate and cheaper to run.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Joseph Badman

Joseph Badman

35 Followers

MD @WeAreBasis. I help public services solve messy problems one sprint at a time. Part-time wizard, meet-free meathead & self-management nerd 🎩🌍🤓.