Faggruppeglede — Bekk Consulting — Medium -TEST

Posted on Jan 15, 2016

Skrevet av Emil Staurset

Har du noe du ønsker å lære bort, eller vil lære mer om? Kunne du tenke deg å lede andre? Eller trives du best på nest bakerste rad med litt mindre ansvar, men desidert flest innspill til den påfølgende diskusjonen?

I BEKK er begge deler mulig. Og viktig. For deling er ryggraden i vår. Vi gjør hverandre bedre fordi vi kan, og fordi vi vil. I lærevillige, tverrfaglige og superengasjerte faggrupper.

Slik funker det: Hvert år deltar alle som jobber i BEKK i én dedikert faggruppe som tar for seg ett konkret tema. Samtlige grupper foreslås, ledes og videreføres av ansatte i BEKK. Alt bestemmes fra bunnen og opp, helt fritt for ovenfra-og-ned føringer fra øverste hold. Et rent produkt av ekte lidenskap for fag og folk. Og bare hittil i år har det kommet inn 52 unike forslag til nye faggrupper for 2018, fra både veteraner og nyansatte.

Jeg er relativt ny i BEKK, men har forstått og erfart delingens verdi fra dag én. I mine øyne er faggruppene vår beste arena for utveksling av kompetanse. Et tverrfaglig felleskap hvor alle bidrar og lærer av hverandre. Når over 400 personer deler sine tanker, meninger og idéer med genuin entusiasme, blir resultatet overveldende positivt. Det er noe jeg og andre BEKKere er stolte av å være en del av, og deler med andre når sjansen byr seg. Som Hans Magnus gjorde i et intervju med karrierestart.no fra 2016. Han forteller at «vi (BEKK) har en kultur hvor vi ønsker å se hverandre lykkes. Når noen har en idé eller ønsker å prøve noe nytt, tenker vi andre hvordan vi kan bidra til at det blir en realitet.».

Faggruppen er, i tillegg til et lærerikt fellesskap, en god plattform for videre utvikling. I BEKK kan du rendyrke det du er god på, eller utforske nye interesser og fagfelt. Og vi er flinke til å bygge hverandre opp, utfordre hverandre og, ikke minst, de vi jobber med. Vi motiveres av å drive utviklingen fremover og heve standarden for hva som anses for å være godt levert, og blir inspirert av å spre kunnskap om hva som virker, og hvorfor.

Les mer om hva vi gjør på https://www.bekk.no/hva-vi-gjor


Originally published at open.bekk.no on October 19, 2017.