10 mẹo chụp hình đồ ăn trên Iphone đẹp nhất

minhaitran
Jul 30, 2019 · 4 min read

Hiện tại, bất cứ ai cũng có thể trở thành nhiếp ảnh gia về ẩm thực. Dù bạn chỉ đơn giản muốn lưu giữ những hình ảnh thật đẹp cho riêng mình, hay lớn hơn là bạn muốn xây dựng 1 blog ẩm thực mang tính cộng đồng. Thì chỉ cần 10 mẹo sau đây, với chiếc iphone của mình bạn có thể có những bức hình đồ ăn đẹp nhất.

#1. Luôn sử dụng ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên nghĩa là bạn nên chụp hình vào bạn ngày chọn gốc có ánh sáng tốt nhất, nếu buổi tối thì lựa chọn nơi có đủ ánh sáng để chụp. Hoàn toàn không nên sử dụng đèn flash hay ánh sáng nhân tạo, bởi những ánh sáng đó sẽ làm phô đi màu sắc của chủ thể. Nếu ánh sáng tự nhiên quá sáng, hãy khuếch tán chúng bằng một tấm vải trắng, miếng giấy,…

#2. Chụp từ trên cao xuống

Chụp từ trên cao xuống giúp bạn lấy được hình toàn cảnh và đầy đủ nhất của chủ thể. Giúp người nhìn thấy được rõ nhất về chủ thể của bức hình. Hơn nữa góc chụp này giúp bạn có thể chụp cả những bàn ăn có diện tích lớn, các vật dụng bố trí trên bàn ăn nhiều một cách đầy đủ nhất. Đây cũng là một gốc chụp rất phù hợp với các món ăn có kiểu bày trí xếp chồng, xếp dọc,…

Image for post
Image for post

#3. Không phóng to

Dù có chụp bất cứ hình gì, bạn không nên phóng to hình bởi bạn sẽ làm mất chất lượng của tấm hình và độ nét của nó.

#4. Khóa nét và điều chỉnh độ sáng

Bằng cách chạm và giữ vị trí bất kỳ trên màn hình chụp để lựa chọn điểm lấy nét và khóa nét. Sau đó bạn chọn vào mặt trời và điều chỉnh độ phơi sáng phù hợp cho bức hình. Việc chỉnh độ phơi sáng nếu bạn không tự tin thì bạn nên để chụp xong bức hình và chỉnh sửa lại sau.

#5. Chọn nền hợp lý

Bạn nên để đồ ăn lên một cái bàn gỗ kiểu màu vintage hoặc trên một tấm thảm hay nền trắng. Tùy theo màu sắc đối tượng bạn muốn chụp để chọn một cái nền thật ấn tượng. Nếu khó khăn trong việc phải chọn nền thì bạn chỉ cần đơn giản sử dụng giấy để làm nền cho món ăn.

Image for post
Image for post

#6. Trang trí thêm cho món ăn

Thêm các loại rau củ trang trí nhằm tăng sự đa dạng màu sắc của món ăn. Thêm vào đó bố trí thêm dụng cụ ăn như đũa, thìa, nỉa,… một số gia vị kèm như hũ tiêu, muối, ớt sắp xếp nhằm xuất hiện vào trong bức hình.

Image for post
Image for post

#7. Đa dạng khung hình

Không nhất thiết phải luôn luôn chụp toàn vẹn chủ thể, hãy luôn sáng tạo lựa chọn các khung hình khi chụp để hình ảnh món ăn luôn luôn biến hóa, và có tính kích thích người nhìn cao nhất.

#8. Thêm tay vào bức hình

Người nhìn luôn cảm thấy món ăn hấp dẫn và không đơn điệu khi có bàn tay trong hình ảnh của tác giả. Chỉ cần những hành động đơn giản như đưa miếng thức ăn lên gần hơn một tí, hoặc là hành động bạn đang cầm miếng bánh đang chấm vào chén tương,… Đã đủ để bức hình kích thích người nhìn hơn rất nhiều.

Image for post
Image for post

#9. Sử dụng thêm các app chuyên chỉnh màu

Sử dụng các ứng dụng như Snapseed hoặc VSCO để tăng cường màu sắc, độ phơi sáng và cân bằng trắng trong ảnh của bạn. Đừng quá bão hòa màu sắc trừ khi bạn muốn thực phẩm của bạn trông không tự nhiên. Tương tự, đừng quá lạm dụng nó. Tất cả những gì bạn cần làm là tăng cường màu sắc tự nhiên, hãy để hình ảnh còn nguyên vẹn.

#10. Chụp gần những món ăn làm người xem “chảy nước miếng”

Đối với những món ảnh theo kiểu nhìn vào muốn ăn ngay lập tức hoặc là nó như đang tan chảy ra thì bạn nên lựa chọn cách chụp gần chủ thể để người xem có cảm nhận chân thực nhất.

Image for post
Image for post

Trên đây là 10 thủ thuật giúp bạn có thể có những bức hình đồ ăn đẹp nhất trên chiếc iphone của mình. Hy vọng nó sẽ thực sự có ích với các bạn. Nếu có bất kỳ bổ sung, góp ý nào vui lòng comment ở dưới để mình hoàn thiện hơn nhé.

minhaitran

Written by

Tôi là Béo, admin của Beoaz BLOG. Tôi đam mê IT, ẩm thực, du lịch,… Tại đây tôi lưu lại tất cả những gì mà mình được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình!

Beoaz Blog

Lưu lại tất cả những gì mà Béo đã được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình ❤

minhaitran

Written by

Tôi là Béo, admin của Beoaz BLOG. Tôi đam mê IT, ẩm thực, du lịch,… Tại đây tôi lưu lại tất cả những gì mà mình được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình!

Beoaz Blog

Lưu lại tất cả những gì mà Béo đã được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình ❤

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store