Cơm gà Nhung: Đặc sản số 1 Quảng Ngãi!

minhaitran
Jul 30, 2019 · 3 min read

Quảng Ngãi không phải là địa điểm trọng tâm về du lịch hay là mảnh đất nhiều màu sắc về ẩm thực. Nhưng đến Quảng Ngãi thì việc mà bạn không nên bỏ lỡ đó chính là ghé ăn cơm gà Nhung, món ăn theo mình là đặc sản số 1 Quảng Ngãi.

Image for post
Image for post

Nói đến cơm gà nổi tiếng thường người ta hay nhắc đến cơm gà Hội An, cơm gà Tam Kỳ là những đặc sản tiếng tăm hàng trăm năm qua. Nhưng phải đi mới biết, phải đến Quảng Ngãi ăn cơm gà Nhung mới biết là nó ngon và lạ như thế nào!

Image for post
Image for post

Với bản thân mình thì cơm gà quan trọng nhất là việc lựa chọn gà, cũng chính vì vậy mà ăn gà ở Cơm gà Nhung là mình ưng ý nhất. Gà ta chính hãng, thịt gà săn dai không bị mỡ thịt không nhão như nhiều nơi khác.

Cơm gà nấu từ gạo chất lượng, cơm được nấu từ nước luộc gà cùng ít nước nghệ giã, vì thế khi chín, hạt cơm ngả màu vàng nhạt, óng mượt, hạt cơm còn y rất hấp dẫn.

Image for post
Image for post

Quán có 2 món là cơm gà xé và cơm gà quay. Nhắc tới gà quay ở đây, không biết phải do bản thân mình thích gà quay hay sao? Nhưng thực sự gà ở đây quay siêu ngon. Ăn kèm với rau thơm hành tây chuẩn ngon.

Lúc nào trên bàn ăn cũng có đủ loại nước dùng kèm, và dĩa hành đỏ, cà rốt, đu đủ chua ngọt ăn kèm. Thật hấp dẫn đúng k ạ?

Image for post
Image for post

Bạn đang thắc mắc không biết tới Quảng Ngãi ăn gì? Quảng ngãi có những đặc sản gì ngon? Hay là đến Quảng ngãi ăn gì ngon nhất? Thì hãy tới ăn thử cơm gà Nhung — Đặc sản số 1 Quảng Ngãi nhé. Chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!

Không dừng lại ở việc món ăn ngon, quán cơm gà Nhung Quảng Ngãi còn có thiết kế bao rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ phục vụ tận tình và món ăn ra rất nhanh. Đó cũng là điểm cộng rất lớn cho 1 quán ăn phải không nào?

Bạn ghé Quảng Ngãi hãy ghé ăn cơm Nhung nhé, sau đó thì cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé. Bạn cũng có thể vào đây để tham khảo nhiều hơn món ăn, địa điểm vui chơi khi tới Quảng Ngãi!

Địa chỉ cơm gà Nhung Quảng Ngãi:

  • ➡ 267 Phan Bội Châu, TP. Quảng Ngãi

Giá: 35.000–60.000 đ

Thang điểm: 9/10

minhaitran

Written by

Tôi là Béo, admin của Beoaz BLOG. Tôi đam mê IT, ẩm thực, du lịch,… Tại đây tôi lưu lại tất cả những gì mà mình được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình!

Beoaz Blog

Lưu lại tất cả những gì mà Béo đã được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình ❤

minhaitran

Written by

Tôi là Béo, admin của Beoaz BLOG. Tôi đam mê IT, ẩm thực, du lịch,… Tại đây tôi lưu lại tất cả những gì mà mình được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình!

Beoaz Blog

Lưu lại tất cả những gì mà Béo đã được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình ❤

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store