Dags att tagga igång!

Det behövs fler material i skolan och i det lärande som allt mer växer fram som det enda rimliga lärandet i dagens digitala tidsålder — det transmediala! Med Berättelsemaskinen vill vi utforska om det är möjligt att standardisera en process för att bygga transmedialt material där lärandet iscensätts på ett sätt som tar kraften från det transmediala tänkandet snarare än lutar sig på de traditionella förutsättningar som skolan oftast organiserar kring. Vi vill se om det rent av är möjligt att standardisera denna process så till den milda grad att den går att automatisera.

“Berättelsemaskinen grundas i en innovativ idé som ska vidareutvecklas så att hela skolsverige, nordiska och europeiska marknaden kan uppleva och designa transmediala digitala berättelser för lärande. Målet med projektet är att skapa en produkt som på ett enkelt sätt kan lyfta lärandet utanför klassrummet och uppmuntra till deltagande, engagemang och mediaproduktion både på och utanför lektionstid.”

Den här bloggen kommer att dokumentera den här resan såväl internt som för den externa betraktaren.

Lineducations Berättelsemaskinen

Vi utforskar transmedialt lärande i svenska skolan