การใช้ Mimaki CG-60SR III เหมาะกับระบบการพิมพ์ดิจิตอลปริ้น

ชนิดงานเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ไดคัทสติ๊กเกอร์ สามารถประยุกต์ใช้ทำงานได้หลายประเภท ทั้งตัดแบบ 50% และตัดขาด ตามรายละเอียดงาน ดังนี้

 • การตัดสติ๊กเกอร์ทั่วไป
 • การตัดสติ๊กเกอร์ กระจกกัดลาย
 • การตัดสติ๊กเกอร์ ทำฉลากสินค้า
 • การตัดสติ๊กเกอร์ หินมุกประดับเสื้อผ้า หมวก รองเท้า
 • การตัดสติ๊กเกอร์ ตกแต่งผนังบ้าน วอลเปเปอร์
 • การตัดสติ๊กเกอร์ ทำบล๊อกสกรีน
 • การตัดสติ๊กเกอร์ ทำของที่ระลึก
 • การตัดสติ๊กเกอร์ โมเดล 3มิติ
 • การตัดสติ๊กเกอร์ เพ้นท์เล็บ
 • การตัดสติ๊กเกอร์ โลโก้นูน ซิลิโคนนูน
 • การตัดสติ๊กเกอร์ แม่เหล็กติดตู้เย็น
 • การตัดสติ๊กเกอร์ จิ๊กซอร์
 • การตัดสติ๊กเกอร์ กล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
 • การตัดสติ๊กเกอร์ การ์ด 3มิติ
 • การตัดสติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด
 • การตัดสติ๊กเกอร์ Hotsticky ติดเสื้อ
 • การตัดสติ๊กเกอร์ กล่องตู้ไฟ
 • การตัดสติ๊กเกอร์ แก้วเจียระไน
 • การตัดสติ๊กเกอร์ Stencil
Like what you read? Give BER10PRINT a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.