Meet the digitals: Morten Knudsen 🕵️‍

Vibeke Isachsen
Dec 21, 2018 · 3 min read

Det nærmer seg jul og mens dere endelig kan ta plass og nyte julegrøten i håp om å få mandelen, vil vi presentere en trivelig fyr hos oss i Bertel O. Steen digital.

Nei, det er ikke selveste julenissen denne gangen, men en god kollega vi anser som en digital veteran på huset, nemlig Morten Knudsen. Han har vært en sentral del av å bygge opp fundamentet til digitalisering og nye tjenester i Bertel O. Steen. Morten jobber som produktansvarlig for Easly, en av våre storsatsinger innen fremtidens leasingmodeller. Daglig bryner han seg på problemstillinger for å forstå hvordan fremtidens bilhold ser ut og hvordan vi kan tilpasse oss morgendagens kunder.

Morten Knudsen, Product manager Easly

Hvem er du?
Jeg er heter Morten, er 45 år, gift og har to barn. Jeg har jobbet i Bertel O. Steen siden forrige århundre (1998 for å være eksakt) og har hatt mange ulike roller. Alt fra å jobbe med brukerstøtte, drift og utvikling til marketing og forretningsutvikling. Min kjernekompetanse ligger innen IT og jeg har derfor, med små unntak, jobbet med ulike programmer for å digitalisere sentrale funksjoner i Bertel O. Steen.

Jeg er i overkant glad i digitale dingser. Her er det topp å ha to gutter jeg kan alliere meg med hjemme! Ellers driver jeg Bjerke Taekwondoklubb, hvor jeg både holder meg i form og jobber som trener for barn og voksne. Jeg har ikke skjegg, men brygger øl.

Morten Knudsen, product manager i Easly begynner å bli klar for jul.

Er det pinnekjøtt eller juleribbe det går i på julaften?
På julaften spiser vi faktisk hummer i min familie. Det er en gammel tradisjon fra sørlandet hvor de voksne spiste sen middag etter de små hadde lagt seg. Julematen tar vi igjen de andre dagene i jula og da er det både pinnekjøtt og ribbe!

Hva gjør du i Easly?
Jeg er Product manager for produktet Easly. Min hovedoppgave er å få utviklings-team og produktteam til å være samkjørte for at riktige komponenter utvikles raskt og effektivt. Jeg er en støttespiller og hjelper med de daglige veivalgene slik at gruppa kan fokusere på utviklingen av nye applikasjoner og produktets roadmap.

“En god product manager er en støttespiller som hjelper med å forstå hva som skal bygges, hvordan det skal bygges mest mulig effektivt og på samme tid klarer å sørge for at alle stemmer blir hørt”

Det hører med et totalansvar for å sørge for at produktets form og farge kommuniseres på tvers av gruppa og det kan til tider være utfordrende å vite hvilke meninger som veier tyngst— utvikleren eller markedsføreren. Heldigvis har jeg hatt den luksusen å jobbe i mange ulike roller i Bertel O. Steen konsernet og derfor kjenner godt til flere sider av saken. Til syvende og sist handler det om å spille hverandre gode og sørge for at produktet blir den beste versjonen av seg selv.

Hvorfor Bertel O. Steen digital?
Min interesse for alt digitalt gjør at jeg føler meg hjemme her. Jeg er også over snittet interessert i bil og kjenner derfor at jeg sitter i sentrum av et skifte hvor to av mine interesser plutselig har veldig mye til felles. Vi var tidlig ute å jobbe med tilkoblede tjenester med bil hvor vi for noen år tilbake monterte enheter i biler som kunne kommunisere via en app. Det er utrolig kult å tenke tilbake på hvor langt tilkoblede biler og mobilitet har kommet siden den gang. Jeg har alltid vært interessert i å bygge tjenester som løser reelle utfordringer for kunden og da kommer man fort bort i nye, spennende prosjekter. Jeg er overbevist om at man sammen med kunden lager de beste løsningene, og jeg synes derfor det er utrolig spennende å være med i et stort skifte i vår bransje.


Da er det på tide å ønske alle våre lesere en riktig god jul 🎄🎅
Vi gleder oss til å fortsette historien om Bertel O. Steen digital og håper dere vil legge igjen en kommentar om hva dere ønsker å lese mer om i 2019.

GOD JUL og et riktig godt nyttår!

Thanks to Kristoffer Liabø

Vibeke Isachsen

Written by

Deep diving into the future of mobility @ Bertel O. Steen|Digital |Startups |Marketing |Business | ski mtb mountains travel, anything that keeps me smiling :)

Bertel O. Steen Digital

Her deler vi alt det digitale som skjer på Bertel O. Steen

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade