Hvordan lage inklusive Harry Potter-arrangementer på folkebibliotek?

Kira M. Del Mar
Bibliotek for alle
Published in
10 min readFeb 9, 2021

--

7 konkrete tips fra skeive folk

(Read this post in English here)

Debatten om hvordan bibliotek og bibliotekarer bør forholde seg til J K Rowling i lys av hennes transfobiske uttalelser (og ja, de er transfobiske) har rast i norske medier i det siste, men vi har stort sett ikke fått høre fra de av oss som forfatterens uttalelser egentlig har gått ut over.

Hvis det enkelte biblioteket velger å fotsette med Harry Potter-bokkveld eller lignende arrangementer, hvordan kan disse gjennomføres på mest mulig inkluderende måte?

Jeg ba trans-, ikke-binære- og andre LHBTIQ+ fans (og ikke-så-fans) over hele Norge om å dele sine tanker rundt hvordan bibliotekansatte kan sikre at Potter-arrangementer på folkebibliotek inkluderer alle våre brukere.

Dødstalismanenes symbol med stylisert transflagg i bakgrunn
Illustrasjon via @hptransfest

Over 190 svarte på den uformelle undersøkelsen, og 73% av respondentene var ikke-ciskjønnet. Til sammen bidro respondentene med over 24.000 ord med gjennomtenkte tilbakemeldinger.

Det kommer en mer grundig analyse av responsene i løpet av våren. I mellomtiden, ett datapunkt jeg synes det er viktig at vi i bibliotekverden er klar over er at under 10% av ikke-cis respondenter svarte at det ikke trengs noen endringer i måten Potter og Rowling formidles på for at formidlingen skal oppleves inkluderende. Tallet var ikke særlig høyere — 11,5% — for alle skeive respondenter samlet. Ca 80% av respondenter mente at bibliotekets formidling burde endres på noen måte. Jeg håper at dette blir en liten vekker for bibliotekarer som ønsker å drive med inkluderende formidlingsarbeid samtidig som de fortsetter med Potter-arrangementer.

Pie chart som viser resultatene. Medium gir ikke nok karakterer til ordentlig beskrivelse — beklager

Jeg vil også fremheve at av alle 192 stemmer — derav 21,4% som mente at bibliotek “bør ha minst mulig med Rowling/Potter å gjøre” — var det null (0) som ga uttrykk for at de ville fjerne bøkene fra hylla.

“La bøkene være i biblioteket selvfølgelig, men unngå å promotere unødvendig”

“‘Debatten’ er så utmattende, at jeg bare ønsker å ignorere den fullstendig. Men jeg syns selvfølgelig bøkene enda hører hjemme på biblioteker”

Majoriteten mener imidlertid at Potter bør fremdeles formidles, men på mer inkluderende og/eller kritiske måter.

I dette innlegget har jeg derfor forsøkt å oppsummere respondentenes praktiske, konkrete tips til deg som vil gjøre det tydelig at biblioteket — inkludert Potter-arrangementer — skal være for alle!

Tre ørsmå stjerner i transflagg-farger

7 konkrete tips til hvordan lage trans-inklusive Harry Potter-arrangementer på biblioteket

(Alle sitater kommer direkte fra undersøkelsens respondenter, med vekt på responser fra trans og ikke-binære stemmer)

1. Om arrangementet er Potter-spesifikk, rett fokus mest mulig mot universet/fandommen og minst mulig mot forfatteren…

Å skille kunst fra kunstneren var et gjennomgående tema i besvarelsene, slik det også har vært i flere offentlige debattinnlegg. Flere legger vekt på at fan-universet er blitt langt mer inklusivt og mangfoldig enn det man finner mellom bokpermene. Trans og skeive fans har alltid vært sentrale i fandommen, og det finnes mye bra innen kunst, musikk, og fanfic med kjønnsmangfoldige skapere som kan trekkes inn under arrangementer.

“skap et arrangement som gjør universet til alt det forfatteren ikke evnet”

Noen av respondentenes forslag, samt tilleggsressurser fra meg:

Spill wizard rock musikk fra grupper som inkluderer transpersoner. Det finnes en god Twitter-tråd med anbefalinger, i tillegg til en kompilasjon av sanger og lyrikk der albumkjøp støtter trans-organisasjoner.

Inviter trans fans som talere, ha åpen mikrofon for skeive fanfic-forfattere, eller på andre måter inkluder disse gruppene i programmet (eller, enda bedre, i planleggingen).

Pynt lokalet med Prideflagg eller transflagg-fargene i tillegg til den mer tradisjonelle Galtvort-inspirerte innredningen.

Ikke kjøp lisensierte produkter eller pyntegjenstander som gir mer penger til forfatteren. Kanskje du kan gjøre det til en del av arrangementet at deltakere lager bannere, vimpler o.l. selv? Eller inviter en trans- eller ikke-binær fan i nærmiljøet til å bidra med noe? (150 huspoeng om dette arbeidet kan lønnes.)

Henvis til galtvortskolen.net som tilbyr inklusive arrangementer, LARP og sommerleirer for HP fans 11+

Heng opp denne plakaten, som er offentlig tilgjengelig under en CC-lisens. (Større fil her.)

Vertikal trans-inklusivt Prideflagg med en svart hånd som holder en tryllestav i forgrunn. Tekst HP Fan for Trans Rights
Illustrasjon av Fox Estacado

2. …eller, rett fokus mot forfatteren med intensjon og et kritisk blikk

Andre respondenter mente derimot at det er viktig å skape trygge rom for diskusjoner om hvordan skille kunst fra kunstneren når begge deler har hatt så stor innvirkning på manges identitet. Her er det en forutsetning at saken ikke bagatelliseres, og at vonde følelser tas på alvor. Å invitere en trans moderator for slike diskusjoner ble også foreslått.

“Jeg ønsker at folkebibliotekene kan være en arena som […] inviterer til en diskusjon rundt hvordan man kan ha glede av kulturelt innhold, […] men samtidig ha et kritisk blikk på f.eks. forfatteren eller artisten.

Når det gjelder denne saken vil jeg i tillegg presisere at en slik diskusjon må være lagt opp slik at transpersoner føler seg ivaretatt og trygge”

3. Utvid arrangementets fokus

Å bygge videre fra HP-universets populæritet for å rette mer fokus mot nyere, mer inkluderende fantasy-litteratur for samme målgruppe var blant de hyppigste forslagene. Seanan McGuire og Rick Riordan ble nevnt flere ganger i tillegg til bøker fra serien Rick Riordan Presents — et prosjekt som har til formål å fremme underrepresenterte stemmer.

“[Man kan] inkludere flere fandoms, fokusere på bred fantasykultur foran spesifikt HP-universet”

“HP trenger ikke promotering. Bruk heller energien på å fremme verker fra marginaliserte stemmer, som skeive, BIPOC, funkiser osv. De TRENGER faktisk promotering”

Trekk inn andre serier eller bøker med mer kjønnsmangfold og “der ikke alt er heteronormativt og nevrotypisk”, samt bøker med ikke-vestlige magiske systemer. (Flere respondenter nevnte også at Rowlings bruk of rasebaserte sterotyper og kulturell appropriering var noe fansene hadde begynt å ta avstand fra enda før forfatterens transfobi kom til lys). Ha regnbueutstillinger eller andre inkluderende utstillinger samtidig som kan trekke deltakernes oppmerksomhet under arrangementet.

4. Vær (enda mer) tydelig og eksplisitt om at alle er velkommen

Det er soleklar fra responsene at det ikke holder å anta at alle vil skjønne at det ikke var *sånn* du mente det når du fortsetter med Potter-arrangementer (se også punkt 7 nede).

“Jeg vet ikke om jeg hadde turt å komme overhodet. Det måtte vel være at man på forhånd klart annonserte med at diskriminerende holdninger av noe slag ikke er velkomne”

Si klart og tydelig i eventbeskrivelsen at alle er velkommen, og vær eksplisitt på at det inkluderer trans-, ikke-binære, og andre kjønnskreative og skeive deltakere.

“Skriv i omtalen at dere slett ikke støtter JKRs uttalelser og ønsker at alle, særlig transpersoner (NEVN OSS, ikke vær feige og bare skriv “alle”) skal føle seg velkomne”

(NB: Om du sier dette, sørg for at alle arrangementsansvarlige er med på det, og at biblioteket har en plan for å håndtere eventuelle diskriminerende eller trakasserende oppførsel, om det skulle vise seg å være nødvendig.)

Noen av respondentenes spesifikke forslag til tekst i eventbeskrivelsen eller på plakater:

“Transkvinner ER kvinner, og transfobi er uønsket på dette arrangementet” / “Ingen homofobi, transfobi […etc.] på våre arrangementer” / “Harry Potter Kveld! (den inkluderende typen!)”

Sittende Luna Lovegood med blomsterkrans. Hun tryller frem transflagg-fargede tåke og har kanin-skytsvergen ved kneet.
Luna Lovegood som transjente av @rxbbits

5. Tilby lapper besøkende kan skrive sine pronomener på og bruk gjerne disse selv, men ikke gjør det obligatorisk

Navnelapper med plass til pronomener kan være en god løsning for å hindre at deltakere blir feilkjønnet, enten det er av bibliotekansatte eller av andre brukere. Samtidig påpeker flere at dette ikke bør være obligatorisk:

“dette kan også potensielt være sårt for besøkende som enda ikke er åpne om sin identitet”

Sørg i det minste for at bibliotekansatte som føler seg trygge på å gjøre det skriver inn sine pronomener (vanligvis i format hun/henne, de/dem e.l.) som forbilde.

Man kan også f.eks. presentere seg for deltakerne med navn, pronomener, og Galtvort hus: “Hei og velkommen til biblioteket! Jeg er Kira, mine pronomener er hun/henne, og jeg er stolt Håsblås. Hyggelig å ha dere her!” Med dette, bidrar vi til å normalisere at alle — ikke bare transpersoner — presenterer seg med pronomener og gjøre det lettere å unngå feilkjønning i dagliglivet.

6. Tørr å snakke med barn og ungdom om trans- og skeiv tematikk

Det er et gjennomgående tema i internasjonal forskning om LHBTIQ+-personer og folkebibliotek at bibliotekansatte ofte føler press til å selvsensurere når det gjelder formidling av skeive materialer, særlig til barn og ungdom. Mange kan føle at de ikke evner å takle disse temaene på en alderstilpasset måte, eller at temaene er ‘upassende’ for unge mennesker. Dette er skadelig for trans og kjønnskreative barn og ungdom, og det gjør heller ikke en tjeneste til unge ciskjønnede som deler verden med sine transkjønnede medmennesker.

“[Bibliotekarer bør] ikke gå ut fra at alle ungdommer de møter er cis”

Flere peker ut at det går an å snakke om transtematikk og inkludering med selv unge barn ved å fokusere på at alle er mennesker som fortjener like rettigheter og like muligheter for å leve åpent og få være seg selv.

“Forklare til [unge deltakere] hvor rart det er at noen som opprinnelig skrevet om rettigheter snurret seg mot flere minoritetsgrupper. Legg ut bøker med LHBT tematikk, spesielt i ungdoms seksjoner”

7. Forstå at noen kan fremdeles føle seg ekskludert, selv om det ikke er bibliotekets intensjon

Det som kan være vanskelig for utenforstående å skjønne er at mange skeive har fulgt med og sett Rowlings transfobi utvikle seg over flere år, ikke bare noen uker. For mange, kan det å offentlig og ukritisk knytte seg til Rowling nå i 2021 erfares som det å velge side, uansett om man mener det slik. Her skal jeg gi plass til at flere trans- og ikke-binære respondenter får tale for seg selv:

“Etter denne debatten kan det være vanskelig å vite motivasjonen bak slik arrangementer. Alle har jo fått med seg dette, så arrangeres ting nå FORDI de vil støtte Rowling?”

“Å gå ut med støtte av Rowling er et rødt flagg for mange skeive, det betyr gjerne at man møter alt fra lite forståelse til hatretorikk og trakassering”

“Hvis man fremhever HP-bøkene, uten å anerkjenne nettopp hva Rowling står for, kan det tolkes som at man enten legitimerer holdningene hennes eller ikke forstår alvoret i hvor mye smerte hun forårsaker ved å spre disse holdningene ytterligere”

“Å få meg til å føle meg velkommen på disse arrangsjemangene nå føles umulig”

Du trenger ikke forstå alt om nøyaktig hvorfor Rowlings uttalelser er problematiske (men om du vil det, er ressursene lenket i innleggets første avsnitt et godt sted å begynne). Vi må derimot anerkjenne at den offentlige debatten rundt hennes uttalelser har vært skadelig for transpersoner (mer om det temaet i neste innlegg), og at alt som har med Rowling å gjøre kan nå ha en dårlig bismak for mange.

Jeg har stor tro på at de fleste bibliotekarer ikke ønsker transpersoner noe vondt. Det kan være ubehagelig å føle at man blir dømt etter noe man gjorde ubevisst eller med beste intensjoner, men derfor er det viktig å høre med den aktuelle brukergruppen og lytte til hvilke endringer som trengs. Ved å fortsette med den samme formidlingen som om ingenting har skjedd, risikerer vi at våre brukere antar at vi støtter et skadelig syn på transpersoner.

En melaninrik ungdom står foran Speilet Mørd i Galtvort-uniform og ser seg selv speilet som den jenta hun er
Illustrasjon av @damianimated

7, del 2*. Sist men ikke minst — husk at det ikke finnes én perfekt “one-size-fits-all”-løsning for inklusiv formidling

(*Sorry, men filmene gjorde det først…)

Flere uttrykte at det er viktig å huske at trans individer er nettopp det — individer. Selv om responsene hadde mange fellestrekk, er det essensielt å huske at dette er oppsummert fra stemmene til 192 mennesker med hver sine ståsteder og levde erfaringer.

“Det er viktig å få med at ikke alle transpersoner mener det samme under én stemme, men at det er like mye mangfold mellom oss som med alle grupper. Åpenhet, forståelse for andres ulikhet og meninger er noe Harry Potter-bøkene har lært bort til mange unge, og jeg synes det er synd om de positive, viktige sidene av bøkene drukner i en dramatisk debatt”

Den overordnede beskjeden er derimot nokså klar når ca 80% av respondenter mener at bibliotekets formidling bør endres på noen måte for å oppleves inkluderende. Det håper jeg at vi tar til oss. Om du kjenner at du er usikker på om det du har planlagt er inkluderende, så nå ut til folk du kjenner i nærmiljøet eller ta kontakt med skeive organisasjoner og spør. Bygg relasjoner med folk i dine lokale skeive miljøer:

“Fri, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Salam, eller PKI, ta kontakt — særlig lokallag har som regel bedre kontroll på hva lokalmiljøet trenger enn biblioteket selv”

Jeg gir siste ord i dette innlegget til en respondent, da jeg ikke kunne ha sagt det bedre selv:

“Biblioteket skal være en plass for alle som bor i landet, og det inkluderer også transpersoner.”

Tre ørsmå stjerner i transflagg-farger

--

--

Kira M. Del Mar
Bibliotek for alle

Nylig uteksaminert bibliotekarstudent ved OsloMet. Innvandrer fra USA, tidligere ungdomsskolelærer, MPhil i tidlig moderne historie. Hun/hen (she/they)