ABD Ziyaretçisi Türkiye’nin Tek Gökbilimcisi

US Visitor Turkey’s Only Astronomer

Bilim Kadınları
Mar 24 · 4 min read

Turkey’s only professional star-gazer is a woman. A professor of astronomy at the University of Istanbul since 1934, active in public life, she is one of her country’s most distinguished citizens.

Türkiye’nin tek profesyonel yıldız gözlemcisi bir kadın. İstanbul Üniversitesi’nde bir profesör, kamusal hayatta aktif, olan bu kadın ülkesinin en seçkin vatandaşlarından biri.

She is Mme Nuzhet Gokdogan, a trim, dark-haired woman who speaks beautiful English. She is the wife of a professor of architecture and mother of two young children.

Zarif, koyu saçlı, güzel İngilizcesi olan bu kadın Bayan Nüzhet Gökdoğan. Bir mimar profesörünün eşi ve iki genç çocuk annesi.

Mme Gokdogan was a guest at the world headquarters of the Women’s Party here upon concluding six months’ research at astronomical observatories in this country. She said she is returning to Istanbul with much to contribute to promoting the science in her country.

Bayan Gökdoğan ülkemizdeki astronomi gözlemevlerinde 6 aylık araştırmalarını tamamladıktan sonra burada Kadınlar Partisi merkezinde konuk oldu. İstanbul’a ülkesinde bilimin desteklenmesine birçok katkılar ile döneceğini söylüyor.

TO STOP IN PARIS

PARİS’TE MOLA

“I hope our university observatory will be able to collaborate and to contribute solar observation to observatories here, especially to the University of Michigan observatory at Ann Arbor,” she said. She plans to stop off in Paris en route home to find a new instrument. “I’ve learned quite a bit in this country about how to use these instruments and am very grateful to all the scientific people I’ve met in the big US observatories,” she said.

“Umarım ki bizim üniversite gözlemevimiz buradaki Güneş gözlemlerine işbirliği ve katkı sağlayabilir, özellikle Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi gözlemevine,” dedi. Eve giderken Paris’te duraksayıp yeni bir alet bulmayı planlıyor. “Bu ülkede bu aletleri kullanmak hakkında pek çok şey öğrendim ve büyük ABD gözlemevlerinde karşılaştığım bütün bilim insanlarına çokk müteşekkirim,” dedi.

MMe Gokdogan is president of Turkish Union of Soroptimists and general secretary of the Turkish branch of the University Women’s Association. She said that although there are opportunities for women in any field in Turkey, they seem to have distinguished themselves more in the sciences.

Bayan Gökdoğan Türk Soroptimist Kulübü’nün başkanı ve Üniversiteli Kadınlar Topluluğu’nun Türkiye biriminin genel sekreteri. Türkiye’de her alanda kadınlar için fırsatlar olduğu halde onların bilimlerde kendilerini öne çıkardıklarını söyledi.

“The University of Istanbul has six different faculties, and in science there are four women professors and in medicine there is one woman professor,” she explained.

“İstanbul Üniversitesi’nin altı değişik fakültesi var, ve bilimlerde dört kadın profesör ve tıpta bir kadın profesör var,” diye açıkladı.

FATHER WAS GENERAL

BABASI GENERALDİ

Outside the educational field, she said there are numerous women lawyers, architects, agricultural engineers, veterinarians and such.

Dediğine göre eğitim alanının dışında birçok kadın avukat, mimar, ziraat mühendisi, veteriner, vb var.

The daughter of a retired general in the Turkish Army, Mme Gokdogan learned her elementary English in Turkish schools and received a government grant to study in France. At the University in Lyons and the Sorbonne in Paris she majored in mathematics, then took up the study of astronomy. Some of her graduate students are now working in the university’s observatory.

Türkiye Ordusu’ndan emekli bir generalin kızı olan Bayan Gökdoğan ilk İngilizcesini Türk okullarında öğrendi ve Fransa’da okumak için bir devlet bursu kazandı. Lyons Üniversitesi ve Paris’te Sorbonne’da matematik çalıştı, daha sonra astronomiye yöneldi. Bazı öğrencileri şimdi üniversitenin gözlemevinde çalışıyor.

Besides the valuable astronomy information she learned in this country and the knitting she did in every odd moment “for relaxation”, she is taking back to Istanbul from the U.S. a cowboy suit for her son, Can (pronounced Jan), six, some dresses and “flatty” shoes for daughter Gonul, 12, and a belt and a rubber foam cushion for her husband to sit on when he drives the family car.

Bu ülkede öğrendiği değerli astronomi bilgisi ve bulduğu her vakitte “rahatlamak” için ördüğü örgülerin yanında ABD’den İstanbul’a oğlu Can, 6, için bir kovboy kıyafeti, kızı Gönül, 12, için bazı elbiseler ve “düzümsü” ayakkabılar ve eşi için bir kemer ve aile arabasını sürerken oturması için bir plastik sünger minder götürüyor.

Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan’ın ele aldığımız Haftanın Bilim Kadını zincirini buradan okuyabilirsiniz:

Bilim Kadınları

Bilim kadınları birlikte daha güçlü!