To BIM or not to BIM

Nyílt levél az építőiparnak — bevezető helyett

pic originally from: https://thebimhub.com/2016/04/07/bim-is-not-going-away

egy szenvedélyes nyílt levél a BIM-ről — sajnos angolul (de jól követhető)

Ez már egy egy éves anyag; de ma is aktuálisnak tűnik és igazából egy másik fontos aspektusra világít rá, mint a címkép: arra, hogy a félszívvel támogatott BIM az olyan, mintha elvetnénk a BIM-et. Dönteni kell végre: melyik jövőt választjuk? A jól bevált kényelmeset, vagy azt, ami most egy kis plusz befektetést igényel.

A BIM-ről, mindenekelőtt:

Building Information Modeling. Eredetileg, valljuk be, egy marketing bullshitnek indult: kb. másfél évtizede az ArchiCAD kívánta megkülönböztetni magát ezzel a betűszóval a többi CAD (Computer Aided Design — Számítógéppel Segített Tervező-szoftvertől). Az alapelv az, hogy a számítógéppel tervezett virtuális épületmodell elemeit célszerű volna fölruházni az összes szükséges adattal. Ennek technikai akadálya nem sok volt már akkor sem, de aztán kiderült, hogy sokkal több van ebben a gondolatban

Méghozzá az, hogy a BIM egy paradigmatikusan új munkafolyamat és a BIM-mel elérhető (közelségbe került) a teljes építési folyamat digitális alapokra helyezése.

Persze ezt így könnyű leírni, elvileg már minden rendelkezésre is áll mindehhez, de sok időre, munkára lesz még szükség, míg ez általánossá válik. Míg kialakul az új paradigma “big pikcsörje”, az egységes új narratíva a BIM-ről.

Erre szeretnék én is kísérletet tenni: egy közérthető és remélhetőleg hasznos narratíva kialakítására a BIM-mel kapcsolatban.

A www.theb1m.com-ról:

BIM evangelisták, Y-generáció; Nagy Britannia. Nagyon jó videós tartalmakkal, elsősorban tutorial-jellegűekkel — elég jól elmagyarázzák a dolgokat, az alapoktól kezdve.

A megosztott videóról:

Érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy arrafelé már nagyon más problémákkal küzdenek a BIM területén. Tekintve az itthonihoz képest sokkal nagyobb hivatalos és szakmai odafigyelést. Nagy Britanniában komoly szakmai háttérrel rendelkező, “hivatalos” szervezetek által működtetett, szabványi és jogszabályi háttérrel megtámogatott rendszerek működnek. Komoly “BIM best practice” tanulmányok, munkamódszer szabványok állnak rendelkezésre. A szakmai közbeszéd része a BIM (sokkal jobban, mint itthon). Van kormányzati BIM stratégia, és jogszabályok által előírt BIM-es kötelezettségek.

És mégis: a mienkhez hasonló problémákkal küzdenek.

Rólam és a bim.do-ról

Erről a következő cikkek egyikében lesz szó részletesebben!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.