bimilenyumlu
Published in

bimilenyumlu

S2B21 | Berkay Kani

Vi Et Animo isimli serimin yirmi birinci bölümünde Türkiye’nin ilk e-spor eğitim ve sosyalleşme platformu olan e-playout girişiminin kurucu ortağı Berkay Kani konuğum oldu. Keyifli dinlemeler dilerim 🎧 Umarım bölümde kendinden bir parça bulabilirsin ⭐

Berkay Kani

Bana sosyal medyadan ulaşmak istersen 🤳🏻

--

--

Beğenmenin kutsal baş parmağına atfedildiği ve tek tıkla sınırsız bilgiye erişimin olduğu günümüzde bi’ milenyumlu olarak Z kuşağının kariyer yolculuğunu, kazanması gereken yetkinlikleri, derdini, tasasını, umutlarını, heyecanlarını, yanlış anlaşılmalarını ele alıyoruz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Canan Ulyana Başer

çokça okur, bolca dinler, sınırsız severim | Project Specialist @WeBrand 💜 | Host (Podcaster) @bimilenyumlu 🎧