bimilenyumlu
Published in

bimilenyumlu

S2B22 | Berfin Dağ

Bu bölümde Her Yerde Sanat Derneği Bilim ve Teknoloji Eğitmeni ve 2020 Hamdi Ulukaya Finalistlerinden Berfin Dağ konuğum oldu. Kendisiyle kariyer yolcuğunu, Umut Yıldız ile tanışma hikayesini ve daha birçok konuyu ele aldık. Keyifli dinlemeler dilerim 🎧 Umarım bölümde kendinden bir parça bulabilirsin ⭐

--

--

Beğenmenin kutsal baş parmağına atfedildiği ve tek tıkla sınırsız bilgiye erişimin olduğu günümüzde bi’ milenyumlu olarak Z kuşağının kariyer yolculuğunu, kazanması gereken yetkinlikleri, derdini, tasasını, umutlarını, heyecanlarını, yanlış anlaşılmalarını ele alıyoruz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Canan Ulyana Başer

çokça okur, bolca dinler, sınırsız severim | Podcaster @bimilenyumlu 🎧