สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับ Cryptocurrency

ที่ผ่านมา นักลงทุนใน cryptocurrency อาจสนใจแค่ราคากับข่าวเพียงอย่างเดียว วันนี้เลยอยากจะมาแชร์สถิติและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ cryptocurrency ให้ได้อ่านกันครับ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

  1. มูลค่าตลาด (Market Capitalization)

อ้างอิงตัวเลขจากเว็บ Coinmarketcap.com มูลค่าตลาดรวมของเหรียญคริปโตทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 204 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.6 ล้านล้านบาท) โดยมีผู้นําเป็น Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 113.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และครองตลาดส่วนใหญ่ไปประมาณ 53.3% รองลงมาคือ Ethereum มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 21.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 10.5% ส่วนอันดับสามถึงแปด ได้แก่ Ripple (9.1%), Bitcoin Cash (3.9%), EOS (2.5%), Stellar (2.3%), Litecoin(1.5%) และ Tether (1.0%)

2. ผู้ใช้ Bitcoin แบ่งตามเพศและอายุ

จากภาพด้านบน เราจะเห็นว่าจํานวณส่วนใหญ่ของผู้ใช้ Bitcoin เป็นผู้ชาย ซึ่งมีตัวเลขสูงถึง 91.2% ในขณะที่ผู้หญิงมีเพียง 8.8% นอกจากนี้ จํานวณส่วนใหญ่ของผู้มีส่วนร่วมใน Bitcoin จะอยู่ระหว่างอายุ 25–34 หรือคิดเป็น 48.4% รองลงมาคืออายุระหว่าง 35–44 คิดเป็น 25.0% และอายุระหว่าง 18–24 คิดเป็น 13.9%

ข้อมูลจากภาพด้านบนชี้ให้เห็นว่า ประชากรกลุ่ม Millennial (อายุประมาณ 18–37 ปี) มีความสนใจใน cryptocurrency เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของ บริษัท Circle ที่พบว่า ประชากรกลุ่ม Millennial ส่วนใหญ่ ยอมรับว่าตัวเองเป็นนักลงทุน “ที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและหวังผลตอบแทนสูงเช่นกัน”

3. ปริมาณการซื้อขาย Bitcoin จากสกุลเงินต่างๆและเว็บเทรดคริปโต

Pie Chart ภาพแรกแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขาย Bitcoin โดยใช้สกุลเงินต่างๆ ซึ่ง อันดับหนึ่งได้แก่เหรียญดิจิทัล USDT (Tether) หรือคิดเป็น 55.4% ของสกุลเงินทั้งหมด อันดับสองได้แก่สกุลเงินวอน KRW คิดเป็น 20.5% อันดับสามถึงห้าได้แก่สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ USD (13.5%), สกุลเงินเยน JPY (4.6%) และสกุลเงินยูโร EUR (2.9%)

ภาพที่สองแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายคู่สกุลเงิน BTC/USD จากเว็บเทรดคริปโตต่างๆ ซึ่ง Bitifinex ครองอันดับหนึ่งอยู่ที่ 28.78% รองลงมาคือ Coinbase ที่ 13.55% อันดับที่เหลือได้แก่ iTBit (9.35%), Gemini (7.11%), Bitstamp (6.97%), Neraex (6.92%), Livecoin (4.17%) และ Kraken (3.41%)

4. ปริมาณการซื้อขาย Ethereum จากสกุลเงินต่างๆและเว็บเทรดคริปโต

Pie Chart ภาพแรกแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขาย Ethereum โดยใช้สกุลเงินต่างๆ ซึ่ง อันดับหนึ่งได้แก่เหรียญดิจิทัล USDT (Tether) หรือคิดเป็น 41.46% ของสกุลเงินทั้งหมด อันดับสองได้แก่สกุลเงิน Bitcoin (BTC) คิดเป็น 32.7% อันดับสามถึงห้าได้แก่สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ USD (12.75%), สกุลเงินวอน KRW (9.46%) และสกุลเงิน QC (3.63%)

ภาพที่สองแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายคู่สกุลเงิน ETH/BTC จากเว็บเทรดคริปโตต่างๆ ซึ่ง HiTBTC ครองอันดับหนึ่งอยู่ที่ 12.6% รองลงมาคือ BitX ที่ 11.79% อันดับที่เหลือได้แก่ Binance (10.3%), BCEX (9.47%), IDAX (8.31%), OKEX (8.16%), HuobiPro (6.14%) และ Lbank (5.79%)