Bitkub.com
Published in

Bitkub.com

Utah Taneerat

Apr 14, 2021

2 min read

USDT v.s. USDC — เปรียบเทียบ Stablecoins ทั้ง 2 และวิธีที่ทำให้มีมูลค่าคงที่

เมื่อนักลงทุนเบื่อความผันผวนของราคาเหรียญยอดนิยม Stablecoins จึงถือกำเนิดขึ้น!

Stablecoins คือเหรียญทางเลือก (Altcoin) ที่มีราคาคงที่ ทำได้โดยการผูกมูลค่ากับทองคำหรือสกุลเงิน Fiat โดยสกุลเงิน Fiat ที่นิยมนำมาผูกมูลค่ามากที่สุด ก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

Stablecoin ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ณ ปัจจุบัน คือ USDT (Tether) และ USDC (U.S. Dollar Coin)

USDT คืออะไร?

USDT ถูกสร้างโดยบริษัท Tether เป็น Stablecoins เหรียญแรกที่ผูกมูลค่า (Peg) ด้วยสกุลเงิน Fiat ในอัตรา 1 USDT ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีคลัง (Reserve) เพื่อเก็บเงิน USD ตามจำนวนเหรียญ USDT

White paper ของ USDT ระบุว่า ระบบจะทำลายเหรียญ USDT เมื่อผู้ใช้แลกเหรียญเป็นเงิน Fiat ตามมูลค่าที่แลกเสมอ

อย่างไรก็ตาม บริษัท Tether ยังขาดการตรวจสอบทางบัญชีหรือการ Audit ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีเงินดอลลาร์ครบตามจำนวนเหรียญ USDT จริงหรือไม่ ซึ่งเคยมีบทสัมภาษณ์ที่ระบุว่าระบบของ USDT มีความซับซ้อนเกินไป ทำให้ตรวจสอบได้ยาก

ก่อนหน้านี้ เคยมีเหตุการณ์ที่หน่วยงานรัฐบาลตรวจพบว่า Tether ไม่มีเงินดอลลาร์ครบตามจำนวนเหรียญ USDT จริง ก่อให้เกิดความวุ่นวายในตลาด แต่ทาง Deltec ธนาคารที่จับมือและให้การสนับสนุนกับ Tether ก็ได้ออกมากล่าวว่าคลังของ Tether มีเงินดอลลาร์​มากพอที่จะหนุนเหรียญ USDT

ณ เวลาเขียนที่เขียนนี้ (14 เม.ย. 2021) USDT ติดอันดับ 6 สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด บนเว็บไซต์ Coinmarketcap โดยมีเหรียญทั้งหมดประมาณ 4.5 หมื่นล้านเหรียญ คิดเป็นมูลค่าตลาด (Marketcap) ได้ประมาณ $4.5 หมื่นล้าน (ประมาณ 1,414,147,500,000 บาท)

USDC คืออะไร?

USDC สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Ethereum โดยใช้มาตราฐาน ERC-20 และผูกมูลค่ากับเงิน Fiat ด้วย Smart contract หรือ “สัญญาอัจฉริยะ”

ผู้สร้างเหรียญอย่าง CENTRE Consortium มีสองบริษัทอยู่เบื้องหลัง ได้แก่ Circle และ Coinbase ซึ่งได้ร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ของ USDC ไว้ตั้งแต่ต้นว่าต้องการให้ USDC มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ทุก ๆ เดือน ผู้สร้าง USDC จะเผยรายงานตรวจสอบบัญชีที่ทำร่วมกับ Grant Thornton ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้นักลงทุนและผู้สนใจสามารถสบายใจได้ว่ามีเงินดอลลาร์ผูกมูลค่าครบในอัตรา 1:1 จริง

มากกว่านั้น USDC มีการจับมือร่วมกับหลากหลายองค์กรและสถาบันทั่วโลกเพื่อสร้างความอุ่นใจแก่นักลงทุน

USDC ได้การรับรองจากองค์กรแนวหน้า อาทิ Goldman Sachs, Money Service Business และ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ของรัฐบาลสหรัฐฯ จึงสามารถยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของ USDC ได้

ณ เวลาที่เขียนนี้ (14 เม.ย. 2021) USDC ติดอันดับ 15 สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดบนเว็บไซต์ Coinmarketcap ด้วยจำนวนเหรียญทั้งหมด 1.1 หมื่นล้านเหรียญ และมีมูลค่าตลาดรวม (Market cap) 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 345,691,500,000 บาท

สรุป

หากเปรียบเทียบกันระหว่าง USDT และ USDC จะพบว่าทั้งสอง Stablecoins มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งก็คือการผูกมูลค่าด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในอัตรา 1:1 และมีคลังสำหรับเก็บเงินไว้เช่นกัน

ส่วนความแตกต่างคือ การรับรองและการตรวจสอบบัญชี ซึ่งทาง Tether ได้รับการรับรองจากธนาคาร Deltec แต่ขาดการตรวจสอบบัญชี นักลงทุนบางส่วนจึงมองว่าไม่โปร่งใส ขณะที่ USDC ได้รับการรับรองจากหลากหลายองค์กรและสถาบันการเงิน เช่น Goldman Sachs หรือ FinCEN และยังมีรายงานผลการ Audit ทุกเดือน ทำให้นักลงทุนมีความสบายใจยิ่งขึ้นไปอีก

อ้างอิง

BTCManager, Decrypt, Gilded, Circle, Blockfer