Bitkub.com
Published in

Bitkub.com

รู้จัก BUSD เหรียญ Stablecoin ยอดนิยมอันดับ 3 ของโลก

ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ไม่แน่ไม่นอนเช่นนี้ นักลงทุนอาจกำลังมองหา Stablecoin เพื่อนำเงินทุนมาพักและรอให้ตลาดเริ่มฟื้นตัว หรืออาจใช้ Stablecoin เพื่อต่อยอดการลงทุนในด้านอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกับ Decentralized Application, NFT, ไปจนถึงพวก GameFi ต่าง ๆ

และในวันนี้ Bitkub Exchange มีอีกหนึ่ง Stablecoin ที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก นั่นคือ BUSD หรือ Binance USD เรามาดูจุดเด่นของเหรียญกันในบทความนี้ได้เลย

BUSD คืออะไร?

BUSD หรือ Binance USD คือเหรียญ Stablecoin ที่ผูกมูลค่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Paxos กับ Binance และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ New York State Department of Financial Services (NYDFS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินในเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

BUSD สามารถใช้งานได้ทั้งบนบล็อกเชนของ Ethereum (ERC20) และ BNB Smart Chain (BEP20) รวมถึงเครือข่ายอื่น ๆ ผ่านระบบ Bridge

ปัจจุบัน BUSD เป็น Stablecoin ที่มีมูลค่าตลาดรวม (Marketcap) ประมาณ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ นับเป็น Stablecoin ที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดอันดับที่ 3 ของโลก เป็นรองเพียงแค่ USDT และ USDC เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2022)

BUSD รักษามูลค่าให้คงที่อย่างไร?

BUSD จัดเป็น Fiat-backed Stablecoin หมายความว่าผู้สร้างเหรียญจะถือครองเงินดอลลาร์ในมูลค่าที่เท่ากับจำนวน BUSD ที่มีอยู่ในตลาดเสมอ เผื่อในกรณีที่นักลงทุนต้องการแลก BUSD เป็นเงินดอลลาร์ พวกเขาก็สามารถทำได้ทันที นั่นจึงทำให้ BUSD มีมูลค่าใกล้เคียงกับ 1 ดอลลาร์เสมอ

นอกจากนี้ ในทุก ๆ เดือน ทางผู้สร้างจะออกรายงานการถือครองเงินดอลลาร์ เพื่อทำให้นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่า BUSD ทุกเหรียญในตลาดมีเงินดอลลาร์ค้ำอยู่จริง

ดูรายงานการถือครองเงินดอลลาร์ของผู้สร้างได้ที่นี่: https://paxos.com/attestations/

ผู้สร้าง BUSD

BUSD เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Paxos กับ Binance

Paxos คือบริษัทฟินเทคผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน และสถาบันทางการเงินที่ได้รับการกำกับดูแล โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO คือ Charles Cascarilla พร้อมทีมงานที่ประสบการณ์จากทั้งใน Wall Street และ Silicon Valley

ส่วน Binance คือผู้ให้บริการด้านกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภันฑ์ที่เกี่ยวข้องคริปโทเคอร์เรนซีและบล็อกเชนชั้นนำของโลก มีผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO คือ Changpeng Zhao (CZ)

สรุปจุดเด่นของ BUSD

1.อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานของภาครัฐอย่าง New York State Department of Financial Services

2.มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของเหรียญกลุ่ม Stablecoin ทั่วโลก

3.ทุกเหรียญ BUSD มีเงินดอลลาร์หนุนจริง โดยทุก ๆ เดือนผู้สร้างจะออกรายงานการถือครองเงินดอลลาร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

4.BUSD ทำงานบนเครือข่าย BNB Smart Chain ที่มีค่าธรรมเนียม (Gas fee) ต่ำกว่า Ethereum หลายเท่า

อ้างอิง: BUSD, Coinmarketcap, Messari, Paxos Monthly Attestation Reports

— — — — —

- มาเรียนรู้ และติดตามบทความข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่
Bitkub Academy และ Bitkub Blog
- เปิดบัญชี Bitkub Exchange คลิก www.bitkub.com/signup

*คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน
**สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
***ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

— — — — —
Get to Know BUSD, The Top 3 Stablecoin

During the time of economic uncertainty, many investors seek refuge from the turmoil by converting their digital assets into stablecoins, because of its ability to keep its value stable and compatibility with many Decentralized applications, NFT, GameFi, and the list goes on.

In this article, we will introduce you to one of the top stablecoin, the BUSD. Let’s dive in.

What is BUSD?

BUSD or Binance USD is a Stablecoin that pegs its value to US Dollar. It is created from the collaboration between Paxos and Binance. BUSD is regulated by the New York State Department of Financial Services (NYDFS).

BUSD is compatible on both Ethereum (ERC20) and BNB Smart Chain (BEP20), as well as other networks via Bridge function.

Currently, BUSD’s marketcap is around $1.7 billion which is the Top 3 stablecoins with highest marketcap behind USDT and USDC (As of 27 July 2022)

How BUSD Maintains Its Value?

BUSD is categorized as Fiat-backed Stablecoin, which means BUSD issuer must reserve actual US Dollar at the same amount of total BUSD supply. In case the token holder wants to exchange BUSD for dollars, they can do so without any issue. This is how BUSD maintains its value as close to the US dollar almost all the time.

In addition, Paxos, the BUSD issuer, will disclose their US Dollar holdings to the public on a monthly basis to show their transparency and improve investors’ trust.

Paxos’ US Dollar holding reports can be access here: https://paxos.com/attestations/

BUSD Creators

BUSD is created from the collaboration between Paxos and Binance

Paxos is a financial institution and technology company specializing in blockchain with headquarters based in New York, USA. Charles Cascarilla is the Co-founder and CEO, with the teams of experts from both Wall Street and Silicon Valley.

Binance is a cryptocurrency exchange and other products related to cryptocurrency and blockchain. It was founded in 2017 by Changpeng Zhao (CZ)

So, What are the Pros of BUSD?

1.BUSD is regulated by government agency, the New York State Department of Financial Services to be specific.

2.It is currently the top 3 Stablecoin with highest marketcap worldwide.

3.Every BUSD is pegged with real US dollar. Its creator also publishes their US Dollar holding document every month.

4.BUSD is created on BNB Smart Chain which offer significant lower gas fee than Ethereum.

Reference: BUSD, Coinmarketcap, Messari, Paxos Monthly Attestation Reports

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store