bitodeme
Published in

bitodeme

Bitödeme Nedir?

Bitödeme Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek ‘E-ticaret platformlarının Bitcoin ile Türk Lirası karşılığında ödeme kabul etmesini’ sağlayan Tübitak 1512 yatırımıyla yapılmış, iki boyutlu güvenliğe sahip, blockchain kullanan bir ARGE çalışması ürünüdür.

Bitödeme Resmi Logosu

Bitödeme; Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle entegre olabilmenizi sağlayan bir yazılım çözümüdür. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin komplike ve dağınık çözümlerini, tek bir çatı altında toplayıp Türk Lirası ve diğer para birimleri karşılığında kolayca Bitcoin ile ödeme almanızı sağlamaktadır.

Bitödeme’yi hemen denemek için test platformumuza https://alpha.bitodeme.com adresinden 5 saniyede üye olarak başlayabilirsiniz. Bitödeme test platformu hakkında bilgi almak için https://medium.com/bitodeme adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bitödeme ürünü entegrasyonları kolaylaştırmak için RESTFul API servisi, Ruby Client SDK ve eklentiler ile 1 Ekim 2017 tarihinde hizmete girmiştir.

Bitödeme Ekibi

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
bitödeme

bitödeme

Güvenle, Türk Lirası karşılığında Bitcoin kabul etmeye başlayın.

More from Medium

Differences between Web2 and Web3

The first music NFT platform built on the Arweave ecosystem: Pianity

LET’S TALK ABOUT VENICE SWAP

How Syntropy wants to deliver the real-time metaverse