Investice do tokenů: 4 archetypy ITO

Zatímco šiřoká veřejnost si pomalu přivyká na existenci Bitcoinu a někteří začli vnímat, že existují i další decentralizované kryptoměny, posunul se vývoj v blockchainovém odvětví o kus dále. Paradoxně o takový kus dále, že ke dvěma krokům vpřed se pro jistotu přidal i jeden vzad. Vítejte ve světě primární emise tokenů.

Vzestup tokenů

Po negativní zkušenosti s projektem decentralizované organizace The DAO se na nějaký čas ustoupilo od dizajnování celých organizací a zůstalo u dizajnovaní majetkových účastí. Žhavým tématem kryptosféry se tedy stávají investiční projekty, které si jdou pro kapitál formou formou tokenů.

Pojďme si krapet ujasnit terminologii. Kryptosféra pro primární nabídku obecně používá pojem ICO (initial coin offering), který vznikl jako obdoba pojmu IPO (initial public offering), který známe z tradičního akciového trhu. To je srozumitelné v případě, kdy pod pojmem ICO zamýšlíme emise spojené se vznikem nových kryptoměn, coinů. Avšak používat pojem ICO pro emise tokenů je zavádějící.

Token není svrchovaným aktivem. Je navázán na podkladové aktivum, kryptoměnu, podobně jako deriváty. Proto je vhodnější pro emise nových tokenů používat pojem ITO (initial token offering). Tento pojem není tolik rozšířený, přesto se jej budeme držet.

Otřeme se lehce o technikálie. Tokenová aktiva se nejčastěji rozvíjí nad podkladovým aktivem Ethereum, kde se tokenovým standardem stala specifikace ERC-20. Ethereum zdaleka není jediné, ale je nejpopulárnější a má širokou podporu v peněženkách. Tím se však nenechme odradit. Nabídka investic do digitálních aktiv nad WAVES, NEO (AntShares) nebo Ethereum Classic a dalších může být v budoucnu ještě zajímavá.

4 archetypy ITO

Nyní konečně k tomu, co můžeme aktuálně nalézt na tokenovém trhu. Situace je nepřehledná. Underwritters schází. Metodika schází. Proto se pokusím džungli trochu rozplést. Zkoumáním nabídky jsem dospěl k následujícím ITO archetypům: růstový, komunitní, podvodný a prací.

Růstový archetyp

Nejbližší obdoba akciových IPO. Do těchto aktiv jako jediných lze investovat v pravém slova smyslu.

Růstové tokeny se vyznačují se vysokou mírou inovace. Neohání se zbůhdarma buzzwordy. Mají jasně definovanou monetizaci.

Samozřejmostí je kvalitně zpracovaný prospekt a kladné referenci lidí stojících v pozadí projektu. Mezi růstově orientované tokeny, bez ohledu na budoucí vývoj úspěšnosti, můžeme zařadit MCO nebo Akasha.

Komunitní archetyp

Navenek mohou působit jako růstový archetyp, avšak schází definice monetizace. Nebo je monetizace definována vágně (pseudokomunitní). Jejich nejbližší obdoba jsou komunitní crowdfundingové projekty. Do těchto tokenů nelze investovat v pravém slova smyslu. Nejsou zamýšleny růstově. Můžeme je pořídit z altruistických pohnutek. Pomoci vytvořit nový protokol, akcelerovat technologický rozvoj nějakého odvětví. Nebo financovat mediální projekt.

A když jsme u zmíněného altruismu. Pozor bychom si měli dávat na pseudokomunitní projekty. Podporou takového projektu často jen někomu zaplatíme vývoj. Činnost, kterou následně spin-offem přetransformuje do jiného komerčního projektu.

Mezi komunitně zaměřené tokeny můžeme řadit 0x nebo MCoin.

Podvodný archetyp

Pump and dump, scam, podvod. Setkali jsme se s tím všichni. Buzzwordy, smyšlení nebo pochybní lidé v pozadí, nepřesvědčivé prospekty. Netřeba dál rozebírat.

Prací archetyp

Primárním, avšak skrytým účelem je rozmixovat investiční prostředky v podnikatelském projektu. Pračkám primárně nemusí jít o Vaše prostředky, nýbrž o prostředky lidí, kteří takový projekt iniciovali. Jak takovou pračku rozeznat? Zpravidla si takový projekt nedává příliš velkou práci s prospekty a marketingem. Není totiž potřeba. Navzdory nepřesvědčivému marketingu se na veřejné adrese projektu akumuluje nezvykle vysoký kapitál.

Posuzování hodnoty růstového ITO

Podkladem pro rozhodování o investicích do ITO jsou prospekty (white papers), důvěryhodnost lidí stojících v pozadí projektu a především intuice. Posouzení hodnoty investičních projektů by vydalo na samostatný článek. Nicméně pojďme si jej alespoň okrajově zmínit.

Pro posuzování hodnoty projektu volím osvědčený Lean canvas vycházející z metodiky Lean startup. Obzvlášť obezřetně si dávejme záležet nad kolonkami Problém a Neférová výhoda.

V řadě ITO případů se totiž ukazuje, že projekt neřeší žádný skutečný problém. Naopak. Zavlečením decentralizace do projektu, který lze efektivněji řešit systémem klient-server, nám zbytečné problémy přinese. Ze zkušenosti vím, že frekventovaným kamenem úrazu bývá Neférová výhoda. Často se ukazuje, že žádná výrazná výhoda pro zmíněný projekt neexistuje. V tu chvíli je investice značně riziková, neboť kdokoliv kompetentní může myšlenku vzít a zpracovat ji lépe a možná i rychleji.

Tip na závěr

Pojďme říct ještě jeden příměr do konvenčního akciového světa. Provozovatel neworské burzy NYSE je veřejně obchodovatelná společnost Intercontinental Exchange. Pokud máme důvěru v institut akciového trhu, můžeme tuto důvěru projevit nákupem akcií jejího vlastníka. ERC-20 tokeny mají také svou autoritu, do které lze investovat s výhledem na zhodnocení. Tou je logicky Ethereum jakožto podkladové aktivum. Je tedy pravděpodobné, že poroste-li popularita ERC-20 tokenů, poroste i hodnota Ethereum.