Jak si v České republice za kryptoměnu koupit cokoliv

Pavel Urbaczka
May 5, 2017 · 5 min read
Image for post
Image for post

Sakra, za ty bitkoně si nejde nic koupit!

Pokud chcete bitcoiny používat v běžném životě, narazíte na to, že vaše oblíbené produkty a služby za ně většinou nepořídíte. Prodejci až na pár světlých výjimek prozatím platbu kryptoměnami neumožňují.

Situace však není tak zlá. Na trhu totiž existují subjekty, které se snaží uživatelům kryptoměn (především bitcoinu) vyjít vstříc, a to tím, že jim umožňují nakupovat za fiat měny, i když mají pouze kryptoměny. Jde o společnosti, které poskytují předplacenou debetní kartu, kterou si můžete za pomocí kryptoměny „nabít“ a následně s ní platit jako s jakoukoliv jinou platební kartou.

Mně se pro tyto účely osvědčila kombinace dvou služeb, a sice Bitwala a Revolut. Aktuálně je pro českého uživatele považuji za nejjednodušší a nejlevnější způsob propojení bitcoinu a české koruny v běžném životě.

Bitwala — karta pro vaše bitcoiny

Image for post
Image for post

Bitwala je nizozemská společnost, která uživatelům kryptoměn mimo jiné nabízí předplacené debetní karty vedené v €.

Abyste tuto předplacenou debetní kartu dostali, musíte se ve službě verifikovat, a to tím, že Bitwala poskytnete svůj sken pasu, doklad o bydlišti, telefon a datum narození. Ano, není to anonymní, ale uživatelská příjemnost holt má svou cenu. Existují přitom dvě možnosti získání karty, a sice ve virtuální podobě (za 2 €) nebo fyzické (za 8 €).

Poté, co kartu obdržíte, můžete si ji „nabít“ bitcoiny nebo jinými kryptoměnami (prostřednictvím integrovaného ShapeShift). Poplatek za nabití činí 0.5 % z transakce (minimálně 1 €).

Výhodou Bitwala jsou kurzy používané při převodu BTC do €. Ve srovnání s ostatními (jako např. XAPO) jsou bezkonkurenční a skutečně odpovídají tržní ceně BTC (před každým nabitím si navíc cenu můžete ověřit).

Nyní tedy máte funkční debetní kartu, kterou můžete platit všude, kde akceptují VISA. To by mělo stačit, ne?

V České republice to má bohužel jeden háček, a sice, že s € moc nepochodíte. Poskytnutou VISA kartou sice můžete zaplatit i v Kč, nicméně připlatíte si, a to 3 % poplatek z transakce za zahraniční transakci. I z tohoto důvodu je karta k běžnému dennímu užívání pro nás Čechy nepraktická.

A tady přichází do hry karta Revolut

Image for post
Image for post

Naštěstí existuje služba s názvem Revolut. Revolut nemá s kryptoměnami vůbec nic společného. Jedná se o anglickou fintech společnost, která poskytuje poměrně revoluční služby v oblasti předplacených debetních karet.

K získání Revolut debetní karty (MasterCard) stačí stáhnutí aplikace, prostřednictvím které se verifikujete (sken dokladu + fotografie). Poplatek za kartu činí 5 £ u virtuální a 10 £ fyzické verze.

K čemu je Revolut karta vlastně dobrá? Největší výhoda Revolut karty je, že vám umožní provádět platby v podstatě jakékoliv světové měně, a to při kurzech, které se blíží středovým kurzům ČNB.

Kartu lze nabít třemi základními měnami, a sice €, £ a $. Nabití karty je přitom zdarma (mimo $).

Následné platby jsou pak v téměř jakékoliv měně bez poplatku, a to do limitu ekvivalentu 5.000 £ za kalendářní měsíc (přes limit je poplatek 0.5 %). Zároveň si můžete prostřednictvím této karty v jakémkoliv bankomatu v České republice vybrat i hotovost, a to bez poplatku do výše 200 £ za kalendářní měsíc (přes limit je poplatek 2 %).

Image for post
Image for post

Jak to funguje dohromady?

  1. Nabití Bitwala předplacené debetní karty

Prostřednictvím desktopové nebo mobilní aplikace Bitwala si za vaši kryptoměnu (ať už jde o bitcoin nebo jakoukoliv jinou měnu akceptovanou v rámci ShapeShift) dobijete svou Bitwala debetní kartu.

V případě, že vaše bitcoiny nejsou v interní peněžence bitwala, ale jiné peněžence (např. trezor), musíte vyčkat na konfirmaci transakce v síti.

V tomto okamžiku můžete kartou Bitwala bez problémů platit v €, a to všude, kde akceptují VISA.

2. Nabití Revolut předplacené debetní karty

Následně otevřete aplikaci Revolut, kde několika kliknutími instantně nabijete svou Revolut kartu, a to právě z karty Bitwala. Jinými slovy, prostředky z vašeho Bitwala účtu jste převedli do vašeho Revolut účtu.

3. Placení kartou Revolut

Na kartě Revolut máte nyní prostředky v €, které jste získali “prodejem” vaší kryptoměny přes Bitwala. U karty Revolut je však na rozdíl od Bitwala víceméně jedno, že se jedná o €, neboť směnné kurzy k ostatním měnám jsou natolik výhodné, že se nemusíte bát platit v podstatě jakékoliv měně včetně Kč.

Mohlo by se zdát, že celý proces je složitý, ale v podstatě jde o několik kliknutí, které můžete navíc provádět prostřednictvím mobilních aplikací. V zásadě vše zvládnete ve frontě na bankomat.

Image for post
Image for post

Výsledkem je, že na cestě ze své kryptoměnové peněženky až k prodejci ignorujícímu existenci kryptoměn ztratíte pouze o něco více než 0.5 % — což mi přijde perfektní!

Shrnutí poplatků

Jednorázové poplatky: Bitwala debetní karta (2 nebo 8 €) + Revolut debetní karta (5 nebo 10 £) — celkem tedy cca 530 Kč, pokud je chcete mít ve fyzické podobě.

Poplatky při transakcích: Bitwala — 0.5 % z transakce při nabití debetní karty, Revolut — do 5.000 £ (karetní transakce) a 200 £ (výběry v hotovosti) za kalendářní měsíc — bez poplatku.

Tak hurá utrácet!

Podpoř nás bitcoinem

Stále vylepšujeme naši online aplikaci Bitperia. S tvou podporou bude zase o něco lepší. Děkujeme!

BTC: 12KhPjrmZS8PHLuWD2ErWX6yYCGngHzeGi
LTC: LgJU5cw3UggAsXMegkpMH7DsGWBxUzrKJo

Bitperia Stories

Články CZ a SK autorů o bitcoin technologiích

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store