BKPirates
Published in

BKPirates

Chuyến cắm trại với tỉ phú công nghệ và những lời khuyên vô giá.

Chúng tôi ngồi xung quanh đống lửa trại, nhìn những ngôi sao sáng qua bầu không khí lạnh của California.

Tôi và những người bạn bắt đầu nói chuyện với một thành viên trong nhóm. Tôi không hề biết ông ấy là ai, nhưng ngay lập tức ông ấy đã gây hứng thú với tôi.

Người đàn ông đó dẫn dắt câu chuyện từ giáo dục đến vai trò của may mắn trong sáng tạo, đổi mới.

Sau này tôi mới biết rằng, ông ấy từng là một nhà đầu tư, đầu tư vào những công nghệ mà tất cả chúng ta đang sử dụng hằng ngày, và ông ấy là một tỉ phú tự thân.

Tôi không bao giờ có thể đoán được điều này. Ông ấy là một người khiêm tốn, tốt bụng và hài hước.

Người đàn ông đó có một tầm nhìn ấn tượng về lịch sử. Ông có một niềm tin mạnh mẽ về vai trò của công nghệ trong xã hội, và ông đã chia sẻ suy nghĩ hùng hồn đó trên TED Talk.

Những lời ông nói trong đêm đầy sao đó đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong tôi. Những giá trị mà ông ấy chia sẻ đã thực sự thay đổi tôi. Và giờ, tôi muốn chia sẻ những điều đó với bạn.

#1: Đón nhận thay đổi

Ông ấy đã nói với tôi rằng nhiều người đã quá thận trọng với con đường sự nghiệp của họ.

Những người trẻ khác - đặc biệt là những người kiếm được nhiều tiền - họ sợ thay đổi: thay đổi trong tổ chức, công ty, thành phố; trong ngành công nghiệp; thay đổi trong vai trò, và con đường sự nghiệp của họ. Con người thường bỏ lỡ những cơ hội đáng giá, bởi nỗi sợ thất bại đã che mất những tiềm năng đáng giá.

Điều này làm tôi nghĩ về nhiều người bạn cũ của tôi tại Google. Họ có nhiều ý tưởng để khởi nghiệp, nhưng lại luôn do dự để bắt đầu theo đuổi ý tưởng đó.

Lời khuyên của ông ấy: "Đón nhận thay đổi và hãy cảm thấy thỏa mái với nó. Rất nhiều công nghệ chúng ta sử dụng hôm nay sẽ bị bỏ đi trong tương lai, và nó hoàn toàn OK".

“Be the change that you wish to see in the world.” — Mahatma Gandhi

“Be the change that you wish to see in the world.” — Mahatma Gandhi

#2: Không chỉ tạo ra những sản phẩm mới, Hãy tạo ra thị trường mới

Ông ấy đã quan sát và thấy rằng: hầu hết mọi người đều tập trung vào việc xây dựng sản phẩm mới, ứng dụng mới. Thay vào đó, họ nên nhắm vào việc tạo ra những thị trường mới chưa từng tồn tại trước đó.

Hãy tưởng tượng, những thị trường nào có thể sẽ xuất hiện trong tương lai, và tự hỏi rằng tại sao nó chưa từng tồn tại. Bằng việc áp dụng công nghệ hiện tại vào những ý tưởng có thể thay đổi tương lai, chúng ta có thể tạo ra một ngành công nghiệp mới.

Ông ấy quan sát rằng: "Những công ty và ý tưởng có giá trị nhất đã tạo ra những ngành công nghiệp hoàn toàn mới". (Apple với Iphone, Uber, Airbnb...)

“The present is theirs; the future, for which I really worked, is mine.” — Nikola Tesla

“The present is theirs; the future, for which I really worked, is mine.” — Nikola Tesla

#3: Học suốt cuộc đời

Về vấn đề giáo dục, có một điều rất rõ ràng: "Không quan trọng bạn làm gì, bạn có thể làm nó tốt hơn ."

Ông ấy khuyến khích tôi đọc, du lịch, thực hành nghe, thất bại nhanh chóng, lao vào cuộc sống, đón nhận những sự đa dạng, và mài dũa những kỹ năng của mình.

"Học một ngôn ngữ lập trình - hoặc nói một ngôn ngữ khác, và trở thành một chuyên gia nào đó" - ông nói. "Học không chỉ vì mục đích học hỏi, mà còn để trở thành một chuyên gia".

“Intellectual growth should commence at birth and cease only at death.” — Albert Einstein

“Intellectual growth should commence at birth and cease only at death.” — Albert Einstein

#4: Đầu tư vào những kỹ năng mà tương lai sẽ có giá trị

Ông ấy quan sát và nhận ra rằng, nếu bạn muốn thành công, bạn cần bắt đầu tiết kiệm 2 thứ: tiền và thời gian. Và bạn có thể dùng những nguồn lực này để đầu tư vào những kỹ năng và công nghệ mà tương lai sẽ cần đến. Hãy đầu tư vào con người, hay vào những ngành công nghiệp sẽ có giá trị trong thập niên tới.

Để tương lai trở nên tốt đẹp hơn, ông nói: "Hãy xây dựng tương lai và phát triển những ý tưởng có khả năng mở rộng, và có ảnh hưởng đến toàn nhân loại".

“One never notices what has been done; one can only see what remains to be done. I was taught that the way of progress was neither swift nor easy.” — Marie Curie

Trở lại từ chuyến cắm trại, tôi đã nghĩ tôi có thể sẽ trở thành người lãnh đạo tốt hơn, ở công ty mà tôi sáng lập, Pennybox.

Mặc dù nhiều quan điểm của ông dành riêng cho những thành công của cuộc đời ông, nhưng tôi nghĩ về cách mà tôi sẽ áp dụng chúng vào việc cải thiện đội và người dùng của chúng tôi.

Tôi đã liệt kê danh sách những lời khuyên đó trên cửa gara nhà tôi - nơi mà hiện tại đang là văn phòng tạm thời của chúng tôi.

Hãy tưởng tượng một thế giới trong đó mọi người chấp nhận thay đổi, phấn đấu để tạo ra những thị trường mới, không bao giờ ngừng học hỏi, và liên tục đầu tư vào những kỹ năng tương lai. Đây là thế giới mà tôi muốn sống.

Tôi hi vọng rằng một đêm sao sáng nào đó, tôi có thể gặp một nhóm những doanh nhân quanh đống lửa trại, và tôi cũng có thể chia sẻ lại những giá trị này cho thế hệ tiếp theo.

Được dịch từ bài viết của Adam Naor trên Medium.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store