Blendle voor iOS 4.1

20 maart 2017

Geachte aanwezigen, welkom in het hof van de iTunes App Store.
In de zitting van vandaag dient de zaak van eiser Blendle 4.1 versus verweerder Blendle 4.0.5.
Wel, ter zake. Blendle 4.1, wat zijn uw eisen?

Edelachtbare,

  • Wij eisen YouTube-video’s in artikelen. Te beginnen met stukken van VI / Catenaccio, met een optie tot uitbreiding. Geeft u ons de ruimte en wij van Blendle 4.1 maken dit mogelijk.
  • Voorts eisen wij dat de afbeeldingen bij artikelen in correcte uitsnede worden getoond. Een afbeelding met enkel de torso van een geïnterviewde is, ehm ja, geen gezicht.
  • Tot slot verlangen wij een accuratere positionering van de eerder genoemde afbeeldingen en aanverwante contextgebonden tekstelementen in de leesweergave van artikelen. Het is onacceptabel, en daarenboven abject & infaam dat — hoe incidenteel ook — er een afbeelding van, zeg, mr. Gerard Spong wordt getoond bij een paragraaf over mr. Theo Hiddema.
Dan is nu het woord aan verweerder Blendle 4.0.5.

“…..”

Geen verweer? Dan rest de Raad niets anders dan de eisen van Blendle 4.1 zonder uitzondering en in volledigheid in te willigen. Dit is mijn update en daar zult u het mee moeten doen.