Blendle voor iOS 4.2.1

2 juni 2017

Covfefe

(uitroep, tussenwerpsel, zelfstandig naamwoord (de, m), bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, ?)

1.

Cryptisch slotwoord van een incoherente Donald Trump-tweet d.d. 31 mei 2017. Op Twitter en in andere media veroorzaakte het woord onder meer verbazing, verwarring, woede, vertwijfeling, irritatie, ontzetting, wanhoop, schaamte en lol.

Context:
“Despite the constant negative press covfefe”

2.

Verspreking van de laatste lettergreep van het woord ‘handoff’, gehoord in Blendle HQ toen iOS-developer Boy van Amstel zijn enthousiasme over een nieuwe Blendle-feature uitte terwijl hij een slok koffie nam.

Context:
“Kijk man, het is klaar! Je kunt nu aan een artikel beginnen in de app en — als je niet genoeg tijd hebt, bijvoorbeeld omdat je trein aankomt — kun je later heel makkelijk verder lezen in Safari. Werkt gewoon met Apple (slok) handcOvFeFE.”