Blockchain skaber nye forretningsmuligheder for bilindustri og finanssektoren

Blockchain er en moderne version af de økonomiske regnskaber, som vi har brugt i århundreder. Men hvordan fungerer blockchain-teknologien egentligt? Blockchain Academy Network har samlet en række eksempler på, hvordan teknologien skaber nye forretningsmuligheder inden for en række områder.

Selvom blockchain stadig er ung, så har teknologien skabt nye forretningsmuligheder. Blockchain Academy Network, der er et samarbejde mellem en række erhvervsrettede og akademiske aktører, har udarbejdet konkrete eksempler på, hvordan teknologien kan anvendes inden for en lang række områder. Eksemplerne tæller lige fra finans- og sundhedssektoren til musikstreaming og bilindustrien. Se mere om den fremadstormende teknologi i denne video, som findes på netværkets hjemmeside.

Først et par ord om selve teknologien. Man skal se blockchain som en stor bog eller distribueret database, som alle på netværket får en kopi af. Alle på netværket kan lægge information til bogen, men de kan ikke ændre i eksisterende ting.

Blockchain er en kæde af blokke, hvor hver blok indeholder oplysninger om transaktionen samt blokkens hashværdi, der er en slags fingeraftryk for blokken. Hvis der foretages ændringer på blokken, ændres hashværdien, hvilket er med til at sikre, at alle i kæden er forbundet på en sikker og ubrydelig måde.

Finans- og bilindustri
Teknologien har skabt nye muligheder inden for banksektoren. Schweiziske HSBC flyttede eksempelvis i 2020 private investeringsaktiver til en værdi af 10 milliarder dollars til en blockchain-baseret platform. Det har givet banken adgang til en ny måde at foretage sikre investeringer på, og samtidig kan banken reducere den tid, som de brugte på investorernes saldoforespørgsler.

Men teknologien er ikke kun brugt i den finansielle verden. Bosch, der er en af verdens førende leverandører til bilindustrien, har skabt en blockchain-baseret platform, som gør det muligt for biler at kommunikere direkte med parkeringspladserne. Bilerne kan dermed se, om der er ledige pladser uden at skulle trække en parkeringsbillet.

Bilindustrien forsker også i intelligente kilometertællere, der kan skrive bilens kilometertal direkte ind i en blockchain. Det vil gøre det umuligt for svindlere at ændre i kilometertælleren, og man kan dermed ikke få bilen til at virke nyere, end den er.

Teknologien bliver også brugt til at mærke originale reservedele til køretøjer. Det betyder, at man kan tjekke oprindelsen af delene og dermed sikre sig mod kopi-reservedele.

Giver gennemsigtighed
Det er ikke kun relevant for reservedele. Ethvert produkt kan mærkes og tildeles en unik identitet på blockchain. Det gør det muligt for forsyningskæder at dele oplysninger om et produkt i realtid og dermed for udbyder og forbruger at se status på ethvert produkt i forsyningskæden. Denne transparens kan fx være med til at sikre, at en designertaske er original.

Blockchain giver også mulighed for at udstede kontrakter uden brug af mellemmand. De såkaldte smart contracts kan fx bruges af musikere eller musik streaming-tjenester for at undgå problemer med copyright eller urimelig betaling. NGO’er, fonde og personer, der søger crowdfunding kan også bruge smart contracts til at give gennemsigtighed til deres donorer.

Det er også relevant inden for sundhedsområdet. Blockchain gør det muligt at dele data mellem hospitaler på en sikker måde. Og helt aktuelt så er et europæisk konsortium i gang med at udvikle et blockchain-baseret sundhedspas i forhold til COVID-19, som kan give folk, der ikke er smittet, mulighed for at vende tilbage til en normal hverdag.

FAKTA
Blockchain Academy Network er et nyt toårigt projekt, der er støttet af Industriens Fond, som skal uddanne virksomhedsledere i brugen af blockchain-teknologien. Formålet med initiativet, som er rettet mod både topledere og tekniske ledere i dansk erhvervsliv, er at give dem både teknologisk, forretningsmæssig og ledelsesmæssig indsigt i blockchain.

Partnerne bag initiativet er Alexandra Instituttet, Concordium Blockchain Research Center på Aarhus Universitet, Instituttet for Fremtidsforskning, European Blockchain Center på IT-Universitetet i København og virksomheden Concordium.

Se introduktion til blockchain

--

--

--

The Blockchain Academy Network aims to bring together Denmark’s brightest minds within blockchain technology to teach and upgrade the Danish business commu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Blockchain Academy Network

Blockchain Academy Network

Your gateway to education and knowledge about blockchain. A project funded by the Danish Industry Foundation. Learn more at https://blockchainacademy.dk

More from Medium

AxlInu - A New and Beneficial Token Automated on A Seemless Community based Exchange Network

A Stressful Game: 49ers vs Rams in Week 18

Participating in Solana IDOs with OXS

What about Free-your-Mind Project!