Det kræver et digitalt mindset at udnytte mulighederne med blockchain-teknologien

Foto: IT-Universitetet/PR

Blockchain-teknologien er med til at skabe en stor underliggende transformation, og det er derfor vigtigt, at der deles viden om teknologien.
Af Roman Beck, professor på IT-Universitetet og leder af European Blockchain Center samt tilknyttet Blockchain Academy Network

Vi befinder os stadig i internet-æraen, hvor man som kunde selv skal gå ind i en netbutik og bestille en vare, som så bliver sendt. Vi kalder det en reaktiv, digital verden. I fremtiden vil teknologier som blockchain, kombineret med IoT og kunstig intelligens, skabe en digital infrastruktur, som er autonom. Vi vil gå fra en reaktiv, automatisk verden og ind i en proaktiv, autonom verden.

Lad os sige, at du har et smart køleskab, som har indbygget en maskinlærings-algoritme, som automatisk holder øje med, om der mangler mælk eller andre fødevarer. Allerede inden du selv opdager det, vil køleskabet bestille mælken. Køleskabets beslutningskraft er bundet op på blockchain-teknologi. Det betyder, at Coop, Bilka eller hvem der nu skal levere mælken, så kan de være sikre på, at du ikke siger, at det var ikke dit køleskab.

Det er den store underliggende transformation, som blockchain-teknologien er med til at skabe, og som nogle gange kan være svær at forstå, hvordan man som virksomhedsleder omsætter til praksis og konkrete projekter. Det er derfor vigtigt at komme den usikkerhed til livs, så man som leder forstår mulighederne med blockchain.

Det er også derfor, at vi sammen med en række partnere har taget initiativ til Blockchain Academy Network, der er støttet af Industriens Fond, og som skal uddanne virksomhedsledere i brugen af blockchain-teknologi. Ideen er at give adgang til den nye viden og eksperter, så man som virksomhed bedre kan forholde sig til de muligheder og udfordringer, der er knyttet til teknologien.
Blockchain er en såkaldt Distributed Ledger Technology (DLT), der kort kan defineres som en decentral netværksbaseret database, hvor alle datatransaktioner er transparente og sporbare for netværkets aktører.

Den er mest kendt som den underliggende teknologi bag Bitcoins. Sidenhen er der kommet et væld af andre blockchain-løsninger. Det gælder ikke mindst inden for områder som finans, logistik, supply chain, shipping og transport. Fælles for projekterne er, at det handler om at reducere friktionen på tværs af organisationer, og om vigtigheden af at have sikkerhed for oprindelsen af et produkt.

Det kan være et bryggeri, som godt vil garantere, at øllet er økologisk ved at spore alle øllets ingredienser. Det gælder også inden for energi, hvor det kan være med til at verificere, at den el, du køber, stammer fra en vedvarende energikilde. Ligeledes inden for CV’er, hvor det kan være med til at sikre, at folk ikke pynter på eksamensbeviset.

Danske virksomheder er fremme i skoene
Den gode nyhed er, at danske virksomheder er fremme i skoene i forhold til at udnytte mulighederne med teknologien. En rapport, som European Blockchain Center på IT-Universitetet lavede sidste år sammen med Danmarks Statistik, viste, at 15 procent af de store virksomheder og 12 procent af de mellemstore bruger blockchain-løsninger. Samtidig forventer 34 procent af de adspurgte virksomheder, at de vil implementere teknologien inden for de næste to år. Det er overraskende høje tal, når man tænker på, hvor ung teknologien er.

Fælles for næsten alle blockchain-cases er, at de omfatter flere dele af en organisation. Det kan ikke kun betragtes som en ren teknologiforbedring, som it-afdelingen sætter op. Det er vigtigt at forstå, hvad teknologien kan tilbyde, og hvad faldgruberne kan være.

Nogle gange hører vi argumenter som, at hele vores forretning allerede er digitaliseret, og vi ser ingen fordel i at gøre det på en blockchain. Det er måske også sandt. Hvis du kører en en-til-en-mapping af din digitale infrastruktur på en blockchain, så vil du ikke nyde godt af de gevinster som en blockchain, der er sat op på et autonomt system.

Det er derfor, at det er vigtigt at forstå mekanismerne bag teknologien. Kurserne henvender sig til ledere uden it-baggrund, hvor det ikke er et krav, at man kan kode. Vi ser på, hvordan blockchain-teknologien fungerer og kommer ind på bagvedliggende principper. Det handler om at forstå, hvordan blockchain udfordrer nogle af de eksisterende systemer, og samtidig ser vi på, hvordan man designer forretningsmodeller, der er autonome.

Ved at etablere Blockchain Academy Network skaber vi et dansk uddannelsessted, der kan bringe både danske og internationale erfaringer ud til danske virksomheder, og som kan ruste dem til at arbejde med teknologien og omsætte den til forretning.

At de her kompetencer er vigtige, bliver også bekræftet af en undersøgelse, som LinkedIn udgav for nylig. Den viste, at blockchain lå nummer et på listen over jobkompetencer foran AI og dataanalyse. Det viser, at virksomheder gerne vil have fat i de eksperter, som forstår forretningsprocesserne bag, og som kan implementere dem i blockchain-løsninger.

--

--

The Blockchain Academy Network aims to bring together Denmark’s brightest minds within blockchain technology to teach and upgrade the Danish business commu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Blockchain Academy Network

Blockchain Academy Network

Your gateway to education and knowledge about blockchain. A project funded by the Danish Industry Foundation. Learn more at https://blockchainacademy.dk