This is an email from KriptoEkonomi, a newsletter by BlockchainIST Center.

Gelişen Ülkelere Ekonomik Yardımlar

Ekonomik Yardım

Dünya Bankası Grubu tarafından, 14–17 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) toplantılarında ve G20 zirvesinde COVID-19 krizinin ekonomik yansımalarıyla boğuşan gelişen ülkelere yardım sağlamak için gerekli adımlar atıldı. Bu adımlar, yükselen piyasa ekonomileri için geçici borç hafifletme ve acil borç verme olanaklarını içermektedir. Henüz atılmayan önemli bir adım IMF’nin gelişen ülkelere düşük maliyetli acil yardım sağlama konusunda hızlı bir yol olarak Özel Çekme Haklarının (SDR) yeni bir tahsisini yapma kararıdır.

Yeni bir SDR tahsisi, gelişen ülkelerin döviz rezervlerini otomatik olarak arttırarak, daha düşük faiz oranlarıyla borçlanmalarını, daha uygun fiyatlı acil mali teşvik harcamalarına katılmalarını ve gerekli ithal malları satın almalarını sağlayacaktır. IMF, en son 2009 yılı küresel mali kriz sırasında yeni bir SDR tahsisini gerçekleştirdi. ABD, IMF borç verme araçlarının gelişen ülkelere yardım sağlamada yeni bir SDR tahsis etmekten daha etkili olacağını öne sürerek öneriyi reddetti. Ancak, mevcut araçların salgın sırasında gelişen ülkelerin finansal ihtiyaçlarını karşılama olasılığı düşüktür.

Kaynak: Aljazeera

İnşaat Sektöründe Blockchain Kullanımı

İnşaat Sektörü

İnşaat sektörü 200'den fazla alt sektörü, çeşitli aktörleri ve prosedürleri ile oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Sektör incelendiğinde emek yoğun olduğu görülmektedir. Buna karşın teknolojik gelişim sektör genelinde görülse de yazılım teknolojilerinin kullanımı daha çok ofislere yöneliktir. Bir inşaat projesi yapılmaya başlandığında onun istenilen zamanda, istenilen bütçede ve istenilen kalitede tamamlanması temel amaçtır. Bu nedenle, sektöre yönelik geliştirilen teknolojilerin de bu amaçlara hizmet etmesi beklenir. Blockchain teknolojisinin inşaat sektörü kullanımları hem ofislere hem de sahaya yönelik olabilme potansiyeline sahiptir.

Bu açıdan inşaat projelerinde kullanılan yazılımların, sahada kullanılan teknolojilerin ve proje finansmanının blockchain ile nasıl entegre edilebileceğine bakılması gerekmektedir. Sektörde yapılan işler yüksek meblağlar içermektedir ve ödemelerin elden yapılması bazı riskleri barındırmaktadır. Dolayısıyla araya bankalar girmekte ve zaten yüksek olan meblağlara bir de yüksek işlem ücretleri dahil olmaktadır. Blockchain teknolojisi eşler arası aktarıma oldukça düşük ücretler ile imkan tanımaktadır.

Proje Planlaması

Aynı zamanda yapısındaki şeffaflık denetimleri de kolaylaştırabilmektedir. Çok sayıdaki süreçlerin akıllı kontratlar ile otomatik ve güvenilir hale gelmesi mümkündür. Akıllı kontrat ve oracle kullanımı da, sahadaki bazı durumlar için otomasyonu sağlayabilmektedir. Bu durumda sensörler ve saha yetkilileri oracle olarak tanımlanabilmektedir. Blockchain teknolojisi ile projede çalışan takibi sağlanabilmektedir. Çok sayıdaki proje müelliflerine karşın fikri mülkiyet hakları blockchain teknolojisi sayesinde korunabilmektedir. Bunların yanında projelerin dijital güvenliği de yüksek oranda sağlanabilmektedir. inşaat sektörünün diğer birçok sektör ile bağlantısı, blockchain teknolojisinin uygulanmasında çok çeşitli senaryolara imkan tanımaktadır.

Hem yapım öncesi, hem yapım aşaması, hem de yapım sonrası aşamalarda elde edilen veriler, blockchain ağında değiştirilemez bir biçimde güvenli bir şekilde saklanabilmektedir. Yeşil bina sertifikasyonlarında gerekli olan enerji ölçümlerinin güvenilir bir biçimde yapılmasında blockchain teknolojisi kullanılabilmektedir. Blockchain teknolojisi getirdiği güvenilir otomasyon il e proje sürelerini kısaltabilmekte, düşük işlem ücretleri ile maliyetleri düşürebilmekte ve merkeziyetsiz bir kontrol ile istenilen kaliteye ulaşılmasını sağlayabilmektedir.

Burak Işıktekin

IOTA, Eclipse Yönetim Kurulu’nun Yeni Kripto Üyesi Oldu

IOTA

IOTA Vakfı, IBM, Oracle, Huawei, Fujitsu, Bosch ve dünyanın bazı büyük firmalarına katılarak Eclipse Vakfı Yönetim Kurulu’nun resmi bir üyesi oldu. Geçtiğimiz Şubat ayında, IOTA Vakfı Eclipse Vakfı ve stratejik ortakları ile Tangle EE çalışma grubunu kurdu. Bu haber, IOTA’nın potansiyeli ve teknolojisinin ticarileştirilmesi üzerine büyük beklentilere sebep oldu. Eclipse Vakfı, IOTA’nın gelişme ve yenilik oranını hızlandırmayı hedefliyor. Tangle EE çalışma gurubunun amacı, IOTA teknolojilerini kullanarak yeni fikirler ve uygulamalar geliştirilmesi için gerekli ortamı sağlamaktır. Tangle EE, IOTA teknolojisi ile kimlik çözümleri, ödeme sistemleri tasarlamak ve geliştirmek üzere farklı kurumları, akademisyenleri, firmaları bir araya getirecektir.

Tangle EE çalışma grubunda; Dell Technologies, STMicroelectronics, Software AG, Object Management Group, Accessec, Energinet, BiiLabs, Calypso Network Association, ENGIE Lab CRIGEN, RWTH Aachen, AKITA, Geometric Energy Corporation, TMForum, Magdeburg Otto-von-Guericke Üniversitesi ve IoTIFY gibi büyük şirketler ve eğitim kurumları bulunmaktadır. 2001 yılında teknoloji devi IBM tarafından başlatılan Eclipse Vakfı şu anda 300'e yakın üyeye sahip ve hepsi iş uygulamaları için açık kaynaklı yazılımlar oluşturmaya çalışıyor. Kanada merkezli vakıf, şu anda yaklaşık 375 açık kaynak projesini yönetmektedir. Eclipse Vakfı geçtiğimiz günlerde IOTA’ya vakfın Avrupa’ya geçişine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Crypto New Flash

İş Çözümleri İçin Blockchain

İş Çözümleri

Başta veri güvenliği olmak üzere birçok soruna çözüm getirebilecek olan blockchain son yıllarda oldukça gözde bir teknolojidir. Üstün şifreleme teknikleri kullanan ve merkeziyetsiz yapıya sahip olan ağ tasarımı sayesinde blockchain aracı kurumlara güvenmek yerine tüm kullanıcıların mutabakatı ile çalışır. Blockchain üzerine şu ana kadar sayısız girişim başlatıldı. Birçok teknoloji şirketi iş modellerine eklemek üzere blockchain teknolojilerini araştırmaya başladı ve bazıları uygulama kısmına geçti. 2023'te piyasa değeri 16 milyon dolara çıkması beklenen blockchain teknolojisi hangi sektörlerde uygulanabilir?

Finans Teknolojileri: Yeni veri teknolojilerinin gelişmesi ile ortaya çıkan FinTech sektörü, zaten alışık olduğumuz finans hizmetlerinin daha fazla kişinin erişebileceği dijital ortama taşınmasını sağlar. Banka işlemlerinde yer alması gereken kişisel veri güvenliği blockchain teknolojisi ile kolayca sağlanabilir.

Dijital Kimlik: Devletlerin, hizmetlerini dijital ortamda verimli bir şekilde gerçekleştirmesi için her vatandaşın dijital bir kimliğe ihtiyacı vardır. Kişisel veriler her birey için kritik olduğundan blockchain gibi bir teknoloji ile üst seviyede veri güvenliği sağlanabilir.

Lojistik: Özellikle Covid-19 salgını il e normal hayatın sürebilmesi için lojistik hizmetlerin ne kadar kritik olduğu bir kez daha anlaşıldı. Alıcı ve göndericiler arasında sayısız işlem barındıran bu sistemde veri işlemi tabanlı olan blockchain oldukça işe yarar bir çözümdür.

Oylama: Özellikle son Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde fark edildiği üzere oylamalara olan güven son zamanlarda azalmaya başladı. Blockchain teknolojisi her vatandaşın doğrudan elindeki telefondan oy vermesini sağlayarak hem katılımı büyük ölçüde arttırabilir hem de güvenlik kaygılarını azaltabilir.

Kaynak: DataQuest

Mastercard, Avrupa’da FinTech Express’i Piyasaya Sürdü

Mastercard

Küresel ödeme firması, dijital ekonomiyi yönlendirmek için Fintech ve start-up programının başlatıldığını duyurdu.

Mastercard, Avrupa’da Fintech Express’i piyasaya sürdü. Program, özel ihtiyaçları doğrultusunda bölgede ortaya çıkan Fintech firmalarının ve yeni işletmelerin büyümesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Mastercard, programa katılanların ortaklığın gücünün yanı sıra şirketin uzmanlığından, teknolojisinden ve küresel ağından da yararlanacağı bilgisini verdi. Ayrıca, dijital ekonomiyi yönlendiren yeniliklere odaklanmalarını sağlayacaklarını belirtti. Mastercard Fintech Express, şirketin Fintech hızlandırıcı platformu olan Mastercard Accelerate markası altında yeni kurulan ve gelişmekte olan markalara büyüme, dönüşme ve küresel genişleme konularında yardımcı olmayı hedefliyor. Mastercard Accelerate’in dört ana programı bulunmakta: Fintech Express, Start Path, Engage ve Developers.

Fintech Express, dijital ödeme alanında yenilikler yapmaya çalışanların, Mastercard ve ortaklarıyla işbirliği yapmalarını kolaylaştırarak Fintech ürünlerini piyasaya sürmelerini destekliyor. Programın hedef kitlesi, ürün grubuna ödeme çözümleri eklemek isteyen Fintech firmaları, pazara girmek isteyen yeni kurulmuş şirketler ve daha köklü kuruluşlar olarak belirtildi. Bu işbirlikçi ruh, Avrupa’da açık bankacılık düzenlemeleri ile de büyük ölçüde desteklendi.

Kaynak: FinTech Magazine

Avalanche Testnet Kurulumu

Ava Testnet

AVA platformu, testnet’ini 2020 Nisan ayında kullanıma açtı. Dünyanın dört bir yanından insanlar testnet üzerinde denemeler yapmaya ve topluluğa katkıda bulunmaya başladılar. Hem AVA’nın resmi dokümantasyonları hem de tecrübelerimizden yola çıkarak sizler için bir AVA testnet kurulum rehberi hazırladık.

AVA Node Kurulumu

İlk olarak AVAnın Gecko uygulamasını bilgisayarımıza indiriyoruz.

go get -v -d github.com/ava-labs/gecko/...

Bu adım tamamlandıktan sonra Gecko bilgisayarımıza indirilmiş ve kuruluma hazır hale geliyor. Ardından Gecko klasörüne gidiyoruz.

cd go/src/github.com/ava-labs/gecko

ve

./scripts/build.sh

komutunu çalıştırıyoruz. Kurulum biraz uzun sürebilir. Eğer her şey yolunda giderse aynı dizinde şu komutu girerek node’u çalıştırıyoruz.

./build/ava

Eğer çalışmaya başlarken ,

starting servers: failed to listen on consensus server at 0.0.0.0:9651: unable to listen

hatası alırsanız,

./build/ava --staking-port=9652

şeklinde çalıştırmayı deneyin. (Node u durdurmak için CTRL-C komutunu kullanınız.)

Node u ilk defa çalıştırdığınızda, tamamen aktif hale gelmesi yaklaşık 15 dk alacaktır. Aktif hale geldikten sonra aşağıdaki komutu aktifleştirerek çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

Farklı bir terminal açarak aşağıdaki kodu olduğu gibi yapıştırıp çalıştırın. (Tavsiye olarak,

sudo apt-get install fish

komutu ile Fish uygulamasını indirerek Fish terminalinde işlemleri yapmanız daha rahat olacaktır.) Fish yüklendikten sonra çalıştırmak için terminalde

fish

yazmanız yeterli olacaktır. Ardından aşağıdaki komutu kullanınız.

curl -X POST --data '{
"jsonrpc": "2.0",
"id" : 1,
"method" : "admin.peers"
}' -H 'content-type:application/json;' 127.0.0.1:9650/ext/admin

Sonuç olarak, bağlı olduğunuz node listesini görmeniz gerekmektedir. Bu da node çalışıyor demektir.

Murat Çeliktepe

DeFi Teknik Genel Bakış

Decentralized Finance

Sıklıkla karşımıza çıkmaya başlayan DeFi (merkezi olmayan finans) genellikle Ethereum üzerine kurulmuş merkeziyetsiz finans adıyla anılan finans teknolojilerinin, blockchain ağlarının olanak tanıdığı ölçüde ekonomik paradigmaların değişimine verilen isimdir.

DeFi, kişiden-kişiye ödeme platformlarından, otonom kredi hizmetlerine, sabitlenmiş paralara kadar, yazılım geliştiriciler, kurumlar, yatırımcılar ve en önemlisi kullanıcılar için birçok farklı hizmet alanıyla geleceğini sağlam zemine oturtacak gibi görünüyor. Biraz DeFi’nin faydalarına göz atalım; DeFi, likidite ve büyüme fırsatlarını ortaya çıkarmak ve finansal araçlara olan güveni ve dürüstlüğü artırmak için üç temel Ethereum blockchain standardını kullanır. En önemlisi ise DeFi entegre ve standartlaştırılmış bir finansal çerçeveyi destekler.

Teknik olarak inceleyecek olursak bunlar:

Programlanabilirlik: Yüksek derecede programlanabilir akıllı sözleşmeler sayesinde uygulamanın otomatik hale gelmesini ve yeni nesil finansal araçların ve dijital ortamda bulunan varlıkların oluşturulmasını sağlar.

Değişmezlik: Blockchain’in merkeziyetsizlik özelliğini kendisine miras alan DeFi, veri koordinasyonun güvenliğini ve denetlenmesini veri değiştirilmesine izin vermeyerek arttırır.

Birlikte çalışabilirlik: Ethereum teknolojisinin farklı katmanlarında bulunan yazılımsal bilgi yığınları, DeFi protokol ve uygulamalarıyla birlikte entegre bir çalışma ortamının oluşturulmasına yardımcı olur. Son olarak Merkezi Olmayan Finansmanın kullanımından kısaca bahsedelim;

DeFi Verileri ve Analizi: DeFi protokollerinde kilitlenen değerin izlenmesine olanak sağlar.

Token Utilization: “Proof of Use” standardına göre tokenların doğru kullanıcıların elinde olmasını sağlar.

Know Your Transaction (KYT) and Compliance: Müşterilerin ve karşı tarafların kimliklerini doğrulama sürecine (KYC) benzer şekilde DeFi çözümleri işletmelerin yasal gereksinimlerini karşılayabilmeleri ve sahtekârlığı önlemek için kolay analiz teknikleri sağlar.

Aybars Dorman

Tether’in Toplam Piyasa Değeri 10 Milyon Dolara Ulaşmak Üzere

Tether Değeri

Tether’in Toplam Piyasa Değeri 10 Milyar Dolara Ulaşmak Üzere Tether yakında 10 milyar dolar barajını geçebilecek. Kripto para analiz firması Skew tarafından paylaşılan son verilere göre Ripple’ın XRP kripto para birimini üçüncülük konumundan eden Tether (USDT), üst sıralara yönelik tırmanışını son hız sürdürüyor. USDT’nin toplam piyasa değeri basın saati itibariyle 9 milyar doların üstüne çıktı ve Skew yakında 10 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaşılabileceğini düşünüyor.

Skew’in yayınladığı verilere bakıldığında gerçekten de USDT’nin toplam piyasa değerinin 2020 yılının başından itibaren parabolik bir şekilde yükseldiği görülüyor. Bitcoin’in 20.000 dolara ulaştığı tarihlerde bile USDT’nin toplam piyasa değerinin sadece 2,5 milyar dolar seviyelerinde olması şu an ulaşılan seviyenin aslında ne kadar inanılmaz bir noktada olduğunun anlaşılmasını kolaylaştırabilir.

Tether Piyasası

Bitcoin fiyatı ve piyasaya yeni sürülen USDT’ler arasında bir bağ olduğu uzunca bir süredir iddia edilmekte. Yatırımcılar, ne zaman piyasaya USDT sürülse bunun Bitcoin fiyatı için yukarı yönlü etki yarattığını ve Tether yönetiminin Bitcoin fiyatını manipule ettiğini savunmakta.

Tether bu iddiaları yalanlasa da özellikle 2017 yılı ve 2020 yıllarında görülen doğrusal ilişkinin ispata gerek bırakmadığı da görülmekte. Bu da 10 milyar doları zorlayan USDT’nin yakında Bitcoin için yükseliş getirebileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Koinbülteni

Fransa ve New York FinTech Anlaşması İmzaladılar

New York

Fransa ve New York arasında FinTech firmalarının birbirlerinin pazarlarına girmesini kolaylaştıracak bir anlaşma imzalandı. New York State Department of Financial Services (New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bölümü — DFS) ve Autorite de Controle Prudentiel ve de Resolution (İhtiyati Kontrol ve Çözümleme Kurumu -ACPR), anlaşmanın’nın New York ve Fransa’nın FinTech merkezleri olarak konumlarını güçlendirmek için tasarlandığını söylediler.

Banque de France tarafından desteklenen ACPR, bankacılık ve sigorta sektörlerini denetleyen ve finansal istikrarı sağlayan idari otoritedir. Bakanlık aynı zamanda denetlenen kurumların müşterilerini korumak ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleyi sağlamaktan da sorumludur. Anlaşma çerçevesinde DFS ve ACPR, FinTech girişimlerinin ilgili pazarlara girmelerini kolaylaştırmak için girişimleri birbirlerine yönlendirecekler.

Fransa

Taraflar aynı zamanda düzenlemeler ve tedbirlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunacak, birbirlerinin yetki alanlarındaki firmaların eşit düzeyde destek almasını sağlayacak, düzenleyici ve denetleyici tecrübelerini ve en iyi uygulamaları paylaşacaklar. ACPR Başkanı Villeroy de Galhau: “Eminim ki bu anlaşma iki büyük FinTech ekosistemini birbirine bağlayacak ve her iki ülkede de tüketicilere, şirketlere ve ekonomiye fayda sağlayacak yenilikçi finansal hizmetleri teşvik edecektir” açıklamasında bulunmuştur.

DFS Yöneticisi Linda Lacewell ise anlaşmanın, sınır ötesi FinTech gelişmelerini desteklemek için iş birliğini teşvik edeceğini, girişimcilere New York ve Fransa’daki pazar fırsatlarını ortaya çıkaracağını ve tüketicilerin korunmasını destekleyeceğini de düşündüğünü belirtti. DFS, son yıllarda tüketici erişimini ve pazar dayanıklılığını artırmak amacıyla tüm finansal hizmetler, ürünler ve sektörlerde daha fazla yenilik ve pazar gelişimini teşvik etmesi ile dikkat çekmişti.

Kaynak: Finextra

Hazırlayanlar

  • Benay Kurtiş
  • Canan Bulut
  • Evrim Çalışkan
  • Furkan Can Baytemur
  • Gözde Arasıl Ataç
  • Burak Işıktekin
  • Aybars Dorman
  • Murat Çeliktepe

Bizi Takip Edin

Web Sitemiz

Twitter

LinkedIn

Instagram

YouTube

Telegram

--

--

--

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan “BlockchainIST (Blockchain İstanbul) Center”, Blockchain teknolojisi alanında faaliyet gösteren, Türkiye’nin ilk üniversite araştırma ve geliştirme merkezidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
BlockchainIST Center

BlockchainIST Center

BlockchainIST Center is an R&D Center for Blockchain, DeFi and FinTech. We provide consultancy and training for private and public sector around the world.

More from Medium

Paycer DeFi Roadmap Update: Serpentine Mountain

Combined DeFi Cover Series II: 100% Protection for Convex Reinvest Strategy

Voxto Tokenomics

Foenix Finance