Uoffisielle vinnere av Norges banks hackathon

Jon Ramvi
Symfoni
Published in
3 min readJan 25, 2023

--

Sist uke arrangerte Norges Bank et hackathon for digitale sentralbankpenger (DSP). Det ble presentert 11 prosjekter, og jeg tenkte jeg skulle lage en uoffisiell liste over hva jeg syntes var de tre beste pitchene. På toppen var det et svært høyt nivå på pitchene, og det er morsomt å se hvor mange dyktige Ethereum-utviklere det etter hvert finnes i Norge. Mye har endret seg de siste fire årene.

Kreativt. Teamet brukte AI både til å skrive historien og til å generere bildene til presentasjonen (Foto: kaupr.io)

Teamet moskus.eth tok oss med gjennom en historie og lekte med konseptene fra blokkjede, desentralisering og DSP. De demonstrerte løsninger for DSP i sammenheng med identitet og viste et eksempel på todimensjonal prising, hvor entrecoten som protagonisten i historien kjøpe kostet både DSP og i carbon offsetting coins. Teamet foreslo også at sentralbanken kunne skape digitale minnesmynter som NFTer, og delte ut noen eksempler til deltakerne. Jeg fikk karret til meg denne myten!

Et annet team kalt Nomad Labs integrerte deres plattform med BRØK og DSP. Fra før hadde Nomad laget en løsning for arbeidskontrakter for DAOer. Det var imponerende å se hva de hadde fått til i løpet av hackathon-perioden, og løsningen så fullt fungerende ut.

Foto: Jon Ramvi

Uoffisielle vinnere: Olav Sundfør og Asbjørn Riddervold

Dette teamet brukte en mengde nye teknologier på en smart måte for å forbedre tjenestene i velferdsstaten vår. De brukte attesterte attributter, som snart vil bli en EU-standard gjennom EUDI. Dette brukte teamet til å utveksle data på en desentralisert måte med et minimum av parter involvert i prosessen. De brukte også «zero knowledge proofs» for å skjule hvem som hadde mottatt støtte. Presentasjonen var visuelt tiltalende, og man kunne se hvordan en bruker søkte om tilskudd til brillestøtte, fikk det innvilget, og kjøpte brillene hos en optiker, alt gjennomført med DSP og attesterte attributter. De forklarte også at konseptet kan brukes for de fleste typer tilskudd, som for eksempel Enova-støtte og elsykkelstøtte fra kommunen.

Skjermdump fra Norges banks livestream

Honorable mention: NAV

NAV hadde laget en lignende løsning for rekvisisjon som Asbjørn og Olav. Alt av funksjonalitet var på plass og jeg blir glad når jeg ser folk åpner opp Remix med smartkontrakt-koden, koblet mot Metamask, for å gjøre transaksjoner direkte mot kjeden.

Brønnøysundregistrene hadde også et team. Men denne pitchen har jeg ikke vurdert da jeg selv var del av dette teamet. I løsningen vår viste vi hvordan BRØK-plattformen kan brukes til å handle aksjer i unoterte selskaper av Sparebanken 1, Unlisted og DNB. Vi viste også hvordan vi hadde laget en bro for å flytte norske kroner fra Norges Banks lukkede blokkjede til public Ethereum, hvor BRØK lever på Arbitrum. Jeg vil skrive et eget detaljert blogginnlegg om dette.

Inntil videre har jeg skrevet en litt generelt om løsningen her: https://medium.com/blockchangers/how-norway-is-using-ethereum-arbitrum-for-shareholder-management-500e59c586d3

Hackathon team lead og prosjektleder for BRØK Andreas Hamnes. Foto: Christin Staubo

Les mer om hackathonet på kaupr.io

--

--