Stilul anilor ’80 revine în … web design

După flat și material-design în trend vin culorile aprinse/acide. Și pentru că nu sunt în contradicție, aceste stiluri se vor combina perfect între ele. Noul stil vine într-un pas cu industria modei și arta tipografică. Probabil e pentru prima dată când web-designul se aliniază acestor două domenii, dacă vor merge într-un pas și mai departe, timpul ne va arăta.

Acest stil se evidențiază prin:

  • culori aprinse/acide
  • pixeli mari, asemănător cu afișele din acele timpuri în țările vestice
  • prezența figurilor geometrice (piramide, cuburi, romburi…)
  • elemente înconjurate de lumini neon
  • texte mari și bold
  • contraste puternice

Elemente enumerate mai sus se pot combina perfect cu tehnologiile moderne ale web-ului precum animații, slidere, parallaxuri.

Printre primii care au adoptat acest stil sunt cei de la Mozilla în noul lor logo.

Defapt Mozilla nu s-a oprit doar la logo.

Acest stil deja este prezent într-o bună parte din proiectele învingătoare pe cssdesignawards.com

Indiferent dacă ne dorim sau nu, acest stil își va lăsa o amprentă puternică în web-ul anului 2017. Probabil e timpul de deschis din nou jocul GTA Vice City și a pătrunde în atmosfera acelor ani, pentru că acțiunile jocului au loc anume în acea perioadă. Iar folosind noile tehnologii, vom readuce acea atmosferă în browsere.

Să înceapă creativitatea…

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store