CEIDG zamknięcie działalności gospodarczej przez Internet

W CEIDG zamknięcie działalności gospodarczej przez Internet zajmuje zaledwie kilka minut i jest banalnie proste. Sprawdź jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą w 5 krokach za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl.

CEIDG zamknięcie działalności gospodarczej — jak zamknąć działalność gospodarczą przez Internet?

CEIDG zamknięcie działalności gospodarczej: jak zakończyć działalność gospodarczą przez Internet?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą, aby zamknięcie firmy było w pełni zgodne z prawem? Nie wystarczy, że przestaniesz świadczyć swoje usługi — aby zakończyć działalność gospodarczą, musisz złożyć wniosek o zakończenie wykonywania działalności gospodarczej do CEIDG, czyli oficjalnego rejestru, w którym zresztą składałeś wniosek o jej założenie. Masz na to 7 dni od daty faktycznego zaprzestania świadczenia usług.

W CEIDG zamknięcie działalności gospodarczej możliwe jest nie tylko przez Internet, ale zmiany w CEIDG przez formularz online to zdecydowanie najprostszy i najszybszy sposób na zamknięcie działalności gospodarczej. Wniosek o zakończenie swojej działalności możesz dostarczyć też osobiście do urzędu miasta czy gminy lub wysłać go listem poleconym do odpowiedniej placówki. Należy pamiętać o tym, że wniosek wysyłany listownie musi być opatrzony podpisem, który został potwierdzony przez notariusza.

Zamknięcie firmy przez Internet w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to proces, na który trzeba poświęcić zaledwie kilka minut. W CEIDG zamknięcie działalności gospodarczej online możliwe jest poprzez wysłanie wniosku online przez Konto Przedsiębiorcy w serwisie Biznes.gov.pl. Wniosek online może też w Twoim imieniu przesłać pełnomocnik, ale tylko wtedy, kiedy ma do tego uprawnienia.

Likwidacja działalności gospodarczej online w 5 krokach

KROK 1

Zamknięcie firmy przez Internet w CEIDG możliwe jest przez serwis Biznes.gov.pl. Po wejściu na stronę kliknij “Zmień dane firmy w CEIDG” — ten moduł pozwala nie tylko na zmianę danych w CEIDG, ale też na zamknięcie działalności gospodarczej.

Krok 1: jak zakończyć działalność gospodarczą?

KROK 2

Zapoznaj się z wyświetlanym komunikatem. Dowiesz się z niego, że jeden wniosek służy zarówno do wprowadzenia zmian we wpisie CEIDG, jak i do zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Komunikat informuje też o tym, że likwidacja działalności gospodarczej wnioskiem online do CEIDG jest możliwa po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (e-dowód).

Krok 2: zamknięcie firmy przez Internet w CEIDG

Aby przejść dalej kliknij “Rozpocznij”.

KROK 3

Zaloguj się do Konta Przedsiębiorcy. W CEIDG zamknięcie działalności gospodarczej możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu do systemu. Jeśli nie posiadasz swojego Konta Przedsiębiorcy w serwisie, to system przeprowadzi Cię przez ten proces.

Krok 3: likwidacja działalności w CEIDG online — logowanie do Konta Przedsiębiorcy

Po zalogowaniu zapoznaj się z komunikatem, który informuje m.in. o tym, że pola obowiązkowe we wniosku oznaczone są symbolem *.

Jak zakończyć działalność gospodarczą? Likwidacja działalności gospodarczej online w CEIDG

Aby przejść do wypełniania wniosku kliknij “Dalej”.

KROK 4

W celu poprawnego złożenia wniosku CEIDG-1 o zamknięcie działalności gospodarczej przez Internet uzupełnij wymagane dane w poniższych sekcjach:

  • zaznacz rodzaj wniosku — wybierz “Wniosek o zakończenie wykonywania działalności gospodarczej”;
  • wpisz dane w sekcji dane przedsiębiorcy — nazwisko, imię, PESEL, NIP oraz REGON;
  • uzupełnij nazwę wykreślanej działalności;
  • zaznacz, jakiemu obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegasz — ZUS, KRUS lub że jesteś ubezpieczony za granicą;
  • podaj informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej — wpisz ostatni dzień prowadzenia działalności;
  • uzupełnij informacje dotyczące Urzędu Skarbowego.

KROK 5

System na bieżąco wyświetla informacje jeśli w przygotowywanym wniosku o wykreślenie działalności w CEIDG pojawiają się błędy. Jeśli Twój wniosek o zamknięcie firmy przez Internet jest poprawny, to wyślij go CEIDG.

Likwidacja działalności gospodarczej — terminy wykreślenia z CEIDG

To kiedy dokładnie Twoja działalność zostanie wykreślona z CEIDG, zależy od tego, jaki sposób wybrałeś na złożenie swojego wniosku. Likwidacja działalności gospodarczej w CEIDG nastąpi w następnym dniu roboczym po dniu:

  • w którym wysłałeś wniosek online;
  • złożenia osobiście wniosku w urzędzie;
  • doręczenia do urzędu listu poleconego z Twoim wnioskiem.

O zamknięciu działalności nie musisz informować urzędu skarbowego, ZUS, KRUS ani GUS, ponieważ taka informacja zostanie automatycznie przesłana do tych instytucji.

Aby pobrać zaświadczenie, które potwierdza, że Twoja działalność gospodarcza została wykreślona z CEIDG, wyszukaj swój wpis w wyszukiwarce firm CEIDG i pobierz wpis w PDF. We wpisie będzie znajdowała się informacja o zakończeniu działalności wraz z datą.

Pomimo tego, że zakończysz działalność gospodarczą, to historyczne informacje o Twojej działalności nadal będą publicznie dostępne w rejestrze CEIDG.

Szukasz usług dostarczania danych gospodarczych? A może potrzebujesz API CEIDG dla biznesu?

Więcej o naszej firmie technologicznej dowiesz się ze strony Transparent Data
https://transparentdata.pl/

--

--

Oficjalny blog firmy technologicznej Transparent Data — dostawcy danych gospodarczych i lidera #RegTech . Nasze specjalizacje to: #BI Business Intelligence Technologies, #API, #DataIntegration, #DueDiligenceServices, #DataAcquisition, #Software. https://transparentdata.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store