Jak sprawdzić spółkę cywilną?

Gdzie sprawdzić informacje gospodarcze o takiej działalności, jak spółka cywilna? Rejestr spółek cywilnych nie istnieje. Zobacz, jak sprawdzić spółkę cywilną w REGON oraz CEIDG i zweryfikuj czy potencjalny partner biznesowy jest aktywnym, zarejestrowanym przedsiębiorcą.

Jak sprawdzić spółkę cywilną?

Spółka cywilna — co to za rodzaj firmy?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie jak sprawdzić spółkę cywilną, wyjaśnijmy co to za rodzaj działalności. Spółka cywilna (lub spółka prawa cywilnego) to połączenie działalności gospodarczych co najmniej dwóch przedsiębiorców. Połączenie możliwe jest dzięki nawiązaniu umowy spółki cywilnej.

Rejestr spółek cywilnych nie istnieje, więc żeby zarejestrować taką firmę należy…

Spółka cywilna nie jest regulowana kodeksem spółek handlowych, więc nie musi być rejestrowana w żadnym rejestrze. Jednakże konieczne jest, aby jej wspólnicy uzyskali dla niej numer identyfikacyjny NIP i REGON.

Spółkę cywilną mogą zawiązać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze. Jeśli osoby zakładające spółkę cywilną nie są jeszcze przedsiębiorcami, to zanim przystąpią do podpisywania umowy, która jest niezbędna do założenia takiej formy działalności, jak spółka cywilna, rejestr CEIDG jest miejscem, w którym wcześniej muszą zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą. Dopiero później wspólnicy mogą zawiązać spółkę cywilną.

Założenie spółki cywilnej opiera się zatem na następujących działaniach:

 1. Uzyskanie numeru NIP dla spółki cywilnej — aby uzyskać numer NIP dla spółki cywilnej, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego.
 2. Nabycie numeru REGON — w celu nadania spółce numeru REGON należy zawnioskować o to do GUS.
 3. Po uzyskaniu numerów identyfikacyjnych wspólnicy spółki, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, są zobowiązani do zmiany swojego wpisu w CEIDG i zamieszczenia informacji o tym, że działają w spółce cywilnej oraz uzupełnienia podstawowych danych rejestrowych, dzięki którym identyfikowana jest ich spółka cywilna.
 4. Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej są jednocześnie wspólnikami spółki handlowej, to powinni dodatkowo zamieścić informację, że działają w spółce cywilnej w KRS.

Jak sprawdzić spółkę cywilną jeśli nie istnieje odrębny rejestr?

Nie ma co się łudzić, że w bliskiej przyszłości powstanie rejestr pozwalający na łatwą i szybką identyfikację takiej formy działalności, jak spółka cywilna. Rejestr spółek cywilnych nie istnieje, bo prawo w Polsce nie wymaga od wspólników spółki cywilnej rejestracji tego typu działalności. Nie oznacza to jeszcze, że przedsiębiorcy, którzy np. chcą nawiązać współpracę ze spółką cywilną, nie mają jak sprawdzić danych na jej temat.

Informacje o tym, czy dana osoba fizyczna lub prawna jest wspólnikiem spółki cywilnej, można odszukać w takich rejestrach publicznych jak:

 • CEIDG
 • REGON
 • KRS

Spółka cywilna vs. rejestr CEIDG — dlaczego spółka cywilna czasem nie jest widoczna?

Osoba fizyczna, która jest wspólnikiem w spółce cywilnej, powinna zgłosić ten fakt do rejestru działalności gospodarczych (CEIDG). Dotyczy to każdego ze wspólników spółki cywilnej, którzy powinni uzupełnić numer NIP oraz REGON spółki cywilnej w CEIDG.

Dane spółki cywilnej w CEIDG będę widoczne tylko wtedy, kiedy wspólnicy spółki zaktualizowali swoje wpisy w CEIDG, jednak w praktyce nie zawsze to czynią. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalności gospodarcze, są prawnie zobowiązani do aktualizacji wpisów CEIDG dotyczących prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w terminie do 7 dni od dnia zmiany, ale te wymogi nie dotyczą informacji o spółkach cywilnych. Oznacza to, że spółka cywilna może być nieaktywna od lat, ale w rejestrze CEIDG niestety będzie brakowało informacji na ten temat.

Jak sprawdzić spółkę cywilną w CEIDG? Instrukcja

Wejdź na stronę wyszukiwarki:

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

W kolejnym kroku wpisz numer NIP spółki cywilnej w polu „NIP spółki cywilnej”, a następnie kliknij “Szukaj”. Weryfikacja spółki cywilnej w CEIDG możliwa jest wyłącznie po NIP.

Jak sprawdzić spółkę cywilną w CEIDG?

Jeśli nie otrzymałeś wyników, a masz pewność, że numer NIP jest poprawny, to prawdopodobnie we wpisach CEIDG wspólników spółki cywilnej brakuje informacji o spółce, w której działają. Jeśli w CEIDG nie znajdziesz potrzebnych danych, to jedynym miejscem, gdzie możesz dalej szukać informacji o spółce cywilnej, jest baza REGON.

Weryfikacja spółki cywilnej w REGON — jak znaleźć potrzebne informacje?

REGON to Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej — prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Przedsiębiorcy, którzy zawiązują spółkę cywilną, muszą obowiązkowo złożyć wniosek do GUS o przypisanie numeru REGON. Oznacza to, że w tej bazie z całą pewnością znajdziesz podstawowe dane na temat spółki cywilnej, czyli jej numery rejestrowe.

Jak sprawdzić spółkę cywilną w REGON? Instrukcja

W bazie REGON spółkę cywilną możesz odszukać po jej numerze NIP, REGON oraz adresie siedziby. To tutaj znajdziesz podstawowe informacje, pozwalające na weryfikację danych, którymi identyfikuje się spółka cywilna. Rejestr REGON znajdziesz pod tym linkiem:

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Aby wyszukać spółkę cywilną wpisz w odpowiednie miejsce wybrany numer rejestrowy spółki cywilnej i kliknij “Szukaj”:

Weryfikacja spółki cywilnej w bazie GUS REGON po numerze NIP lub REGON

Jeśli nie znasz żadnego numeru rejestrowego spółki cywilnej, ale znany jest Ci adres jej siedziby, to w bazie REGON możesz też wyszukać spółkę cywilną po adresie. Jak sprawdzić spółkę cywilną po adresie? Wystarczy na stronie głównej REGON wybrać wyszukiwanie po adresie i wpisać dane adresowe: ulicę, miejscowość, powiat, gminę i wybrać z listy województwo. Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do fragmentu nazwy spółki cywilnej:

Jak sprawdzić spółkę cywilną po adresie? Weryfikacja spółki cywilnej w bazie GUS REGON

Wynik, który otrzymasz po wyszukiwaniu spółki cywilnej w REGON, może wyglądać tak:

Weryfikacja spółki cywilnej w bazie REGON — przykładowe wyniki dla spółki cywilnej

W bazie REGON możesz znaleźć takie informacje o spółce cywilnej, jak:

 • numery rejestrowe spółki cywilnej: NIP, REGON;
 • nazwa spółki cywilnej;
 • adres siedziby spółki cywilnej;
 • daty związane z działalnością spółki cywilnej: data rozpoczęcia działalności, data wpisu do REGON, data zawieszenia, wznowienia oraz zakończenia działalności;
 • kody PKD;
 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres strony www.

Jak sprawdzić, czy spółka cywilna istnieje?

Baza REGON to miejsce, w którym możesz zweryfikować czy spółka cywilna istnieje. Do REGON przedsiębiorcy powinni zgłosić daty zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności w spółce cywilnej, jednakże prawo tego od nich nie wymaga. W praktyce przedsiębiorcy nie zawsze aktualizują wpisy w REGON, więc najczęściej jedyne dane, jakie znajdziesz w REGON, to numery rejestrowe spółki.

W bazie REGON można też znaleźć informacje o wspólnikach spółki cywilnej. Aby zweryfikować dane wspólników, wystarczy przejść do sekcji “Wspólnicy”, a następnie kliknąć “Rozwiń listę”. Po kliknięciu w numer REGON wspólnika ukaże się wpis, który dotyczy już nie spółki cywilnej, a działalności gospodarczej wspólnika.

Jeśli nie uda Ci się w REGON uzyskać odpowiedzi na pytanie, jak sprawdzić, czy spółka cywilna istnieje, to dzięki danym o wspólnikach możesz sprawdzić w ich wpisach do CEIDG, czy prowadzone przez nich działalności gospodarcze są aktywne. Jeśli działalności gospodarcze są zawieszone lub zamknięte, to również zawieszona lub zamknięta jest spółka cywilna.

Krajowy Rejestr Sądowy — jak sprawdzić spółkę cywilną w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy to polski rejestr handlowy, w którym znajdziesz informacje gospodarcze m.in. o wszystkich spółkach w Polsce, ale z uwagi na to, że obowiązek rejestracji w KRS nie dotyczy spółek cywilnych, to w tym rejestrze nie sprawdzisz spółki cywilnej.

W rejestrze KRS możesz jednak znaleźć informacje o wspólnikach spółek handlowych, którzy są jednocześnie wspólnikami w spółce cywilnej. W KRS podmioty informują czy działają w spółce cywilnej. Ta informacja widoczna jest jednak tylko w formie odpowiedzi: TAK lub NIE. W przypadku gdy w rubryce znajduje się odpowiedź twierdząca, to więcej informacji na temat spółki cywilnej możesz poszukać we wpisie podmiotu, gdzie może znajdować się umowa spółki cywilnej.

Jak sprawdzić spółkę cywilną? Krajowy Rejestr Sądowy

Chcesz przyspieszyć proces weryfikacji kontrahenta w swojej firmie?

Wypróbuj API REGON i inne usługi sprzyjające szybkiej i skutecznej weryfikacji kontrahenta w tym spółki cywilnej w bazie GUS REGON. Więcej informacji o dostawcy usług data software house Transparent Data znajdziesz na stronie https://transparentdata.pl/

--

--

Oficjalny blog firmy technologicznej Transparent Data — dostawcy danych gospodarczych i lidera #RegTech . Nasze specjalizacje to: #BI Business Intelligence Technologies, #API, #DataIntegration, #DueDiligenceServices, #DataAcquisition, #Software. https://transparentdata.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store