Mediacja rozwiąże spory między przedsiębiorcami

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad zmianą obecnych przepisów k.p.c. Plan jest następujący: rozpromować mediację i odciążyć sądy.

Zgodnie ze statystykami z roku 2013:

  • 340 sądowych spraw gospodarczych zakończyło się dzięki mediacji
  • 195 spraw w sądzie okręgowym zakończyło się ugodą zawartą przed mediatorem.

Jest to niewielka liczba w porównaniu z ilością spraw, które co roku pojawiają się na wokandzie. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości ilość wszystkich spraw skierowanych do rozstrzygnięcia przez sąd wynosi 16 mln.

Czym jest mediacja?

Mediacja należy do kręgu tak zwanych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), których zadaniem jest stworzenie alternatywny dla sądów, rozwój komunikacji między ludźmi, przyspieszenie procedury rozwiązywania konfliktów oraz zmniejszenie kosztów postępowania. Nie jest nowinką, gdyż pierwsze udokumentowane ślady używania mediacji znaleziono na egipskich papirusach

Na czym polega mediacja?

W rozstrzygnięciu sporu pomaga stronom neutralna i bezstronna osoba trzecia nazywana mediatorem. Obecne przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie wprowadzają żadnych wymagań w stosunku do mediatora — musi być to osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warto wskazać, że mediacja nie jest prowadzona jedynie w sprawach cywilnych, ale również w sprawach karnych i administracyjnych.

Strony z pomocą mediatora mają wypracować konsensus, który potem zawierają w ugodzie sporządzonej przez mediatora. Następnie wypracowaną ugodę poddaje się do zatwierdzenia przez sąd. Sąd bada ją pod względem zgodności z prawem i możliwości wykonania. Jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości zatwierdza ją i od tego momentu strony są zobligowane do jej przestrzegania. Moc wiążąca ugody jest taka sama jak orzeczenia sądowego.

Mediacja ułatwieniem dla przedsiębiorcy?

Pierwszą i najczęściej wskazywaną zaletą postępowania mediacyjnego jest jego szybkość. Niektóre procesy sądowej mogą ciągnąć się latami. Jak zauważa w artykule w dodatku do Rzeczpospolitej, Prawo co dnia sędzia warszawskiego Sądu Okręgowego Katarzyna Kisiel: “sprawy budowlane mogą ciągnąć się nawet przez sześć lat.” Sędzina wypowiada się również na temat wprowadzenia obowiązkowych mediacji — twierdzi, że jest to dobry sposób na odciążenie sądów.

Ciągnące się w nieskończoność procesy sądowe generują koszty i stanowią dla przedsiębiorcy duże obciążenie w trakcie prowadzenia biznesu. Zgodnie ze starą prawniczą maksymą “najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku” Dlaczego tak jest?

Po pierwsze przez wspomniany już czas trwania postępowania sądowego w Polsce. Bardziej skomplikowane sprawy będą a wymagały powołania świadków, biegłych i będą ciągnąć się latami. Co więcej nigdy do końca nie wiadomo po której stronie stanie sąd i do samego końca procesu nie możemy być pewni czy sędzia podejmie korzystną dla nas decyzję. Poza tym, zazwyczaj wyrok nie spełnia w całości oczekiwań wygranej strony.

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku mediacji: ugoda wypracowana przez strony może zawierać wszystkie istotne dla nich elementy, a co więcej może ustanawiać rozwiązania, które nigdy nie mogłyby być podjęte przez sąd. Trzeba pamiętać, że sędziowie są ograniczeni ramami prawa, poza które nie mogą wyjść w trakcie wydawania wyroku.

Mediacje gospodarcze na świecie

Polska nie jest jedyny krajem, w którym można skorzystać z postępowania mediacyjnego. Ta metoda rozwiązywania sporów jest obecna na całym świecie. W niektórych Państwach jest obowiązkowa i strony ponosza kary finansowe za nieprzestrzeganie tej regulacji (Wielka Brytania) w innych przedsiębiorcy wybierają tę metodę ze wględu na uregulowania kulturowe i religijne ( Chiny). Jaką drogę wybierze polski ustawodawca? Tego jeszcze nie wiemy, natomiast już teraz możemy zaprosić do zapoznania się z tą metodą. Może dzięki temu artykułowi kilku przedsiębiorców zaoszczędzi czas, pieniądze i nerwy rozwiązując zaistniały między nimi konflikt w drodze mediacji.

Przydatne linki

http://prawo.rp.pl/artykul/1053437.html — o lawinie pozwów sądowych w 2013r.

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje — dodatkowe informacje o mediacji

http://www.mediacjajestemza.pl/Mediacja-gospodarcza/ — mediacja gospodarcza

zdjęcie za: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/#