ดาบสองคมกับการตัดสินใจ

ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรซักอย่าง เราทุกคนต่างต้องมีการตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ เช่น จะตัดสินใจว่าซื้ออะไรกินดี วันนี้จะทำอะไร เป็นต้น พอเราได้ตัดสินใจไปแล้วเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้หรืออาจจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่เราตัดสินใจไม่ได้อีก แล้วผลที่เกิดขึ้นตามมาอาจจะเกิดผลดีหรือผลเสียตามการตัดสินใจของเรา โดยบทความนี้จะพูดถึงการตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลกระทบและประสบการณ์ที่ผมเจอ


คมที่หนึ่ง : ตัดสินใจแล้วสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้

สมมติว่าเราได้ตัดสินใจจะไปซื้อน้ำร้านหนึ่ง เป็นร้านที่เราต้องการที่จะไปซื้อ แต่เราเปลี่ยนใจไม่ไปซื้อเพราะเราดันเจอร้านเปิดใหม่เลยอยากไปลองแทน

ผลดี : เราได้ลองชิมน้ำที่ได้ซื้อจากร้านใหม่ เป็นการลองสิ่งใหม่ๆ

ผลเสีย : จะมีผลเสียก็ต่อเมื่อร้านที่เราได้ตัดสินใจไปซื้อนั้น ไม่อร่อยหรือไม่ถูกปากเรา

ครั้งต่อไป : ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าร้านที่เราไปลองซื้อมันไม่อร่อย เมื่อครั้งหน้าที่มาเราก็จะใช้ความผิดพลากครั้งนี้ไปซื้อน้ำร้านเดิมที่อร่อยถูกใจเรา


คมที่สอง : ตัดสินใจแล้วแก้ไขหรือเปลี่ยนใจไม่ได้

สมมติเราตัดสินใจตกลงรับทำงานกับอีกฝ่ายในบริษัทแห่งหนึ่ง แต่อยู่ดีๆงานได้ถูกยกเลิกโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เพราะเราตอบรับทำงานแล้ว

ผลดี : ไม่มีผลดีเกิดขึ้น

ผลเสีย : คุณได้เสียงานนี้ไป อีกสิ่งหนึ่งคือคุณจะเสียความรู้สึกที่คุณไม่สามารถทำอะไรได้เลย

ครั้งต่อไป : เราต้องศึกษาอีกฝ่ายก่อนว่ามีประวัติคร่าวๆเป็นอย่างไรมีความมั่นคงไหม หรืออาจวางแผนรับมือกับปัญหาล่วงหน้าไว้ก่อน


ประสบการณ์ในการตัดสินใจครั้งหนึ่ง

ย้อนกลับไปช่วงตอนมัธยม เป็นเหตุการณ์ระหว่างผมกับเพื่อนคนหนึ่ง พวกเราได้คุยเรื่องทำข้อสอบว่าใครทำตรงไหนไม่ได้บ้าง แล้วผมก็มีเรื่องที่จะถามเพื่อน ผมได้ตัดสินใจถามไปโดยไม่ทันได้คิด พอเพื่อนได้ยินเลยทะเลาะกัน ความจริงที่คิดไว้ไม่ได้ตั้งใจพูดทำร้ายเพื่อนแต่ความหมายที่พูดออกไปกลับให้คนฟังเข้าใจผิด ตั้งแต่นั้นมาเราสองคนก็ไม่สนิทกัน บทเรียนนี้ได้สอนผมว่าต้องคิดให้มากๆก่อนจะตัดสินใจพูดอะไรออกไป


ข้อคิด

ดังนั้นเวลาที่คุณกำลังจะตัดสินใจอะไร ขอให้คุณคิดถึงผลลัพธ์ก่อนว่า ผลที่ตามมานั้นจะเป็นอย่างไร คุณจะสามารถรับมือกับปัญหานั้นได้หรือไม่ การตัดสินใจแต่ละอย่างอาจจะมีทั้งด้านดีและไม่ดีต่างกันไป ขอให้ใช้ประสบการณ์ในความผิดพลาดครั้งนั้นๆมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจครั้งต่อไป

เขียนโดย

อภิชิต จามาติกุล (บูม)

Apichit Jamatikul (Boom)

  • Study : King Mongkut’s University Of Technology Thonburi
  • Creative Design นักศึกษาฝึกงาน บริษัท -RGB72 จำกัด

Facebook : Boom Apichit Jamatikul

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.