hemligstämplade alla svar

en trädgård av virrvarr och en kvarlåtenskap av ord


gick

återvände aldrig

hemligstämplande alla svar

pusslar med bitarna

fladdrande i vinden

det som är kvar

av kvarlåtenskap i ord

och en trädgård av virrvarr

miljoner frön sådda för livets skull

minns en kväll med billigt vin och cigaretter

en guldklimp i fickan

— ett universum

— ett kosmos i en tändsticksask

hjärtat var en låga brann brände brinnande

en blå låga på fingerspetsen

minnen dubbelexponerade

som rök framför solen

blixtar en sommarnatt

dånet förebådar tystnaden

den djupa den kvävande den olidliga

bilen är borta skrattet är borta

tittar på bilder

läser fragmenten

lyssnar efter något


Detta är en postning i #blogg100. Alla postningar hittar du samlade på min blogg Deepedition.com.

Like what you read? Give Deeped Strandh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.