Last days of disco?

Hur konferenser måste ständigt förnya sig


Jag är på en konferens. Om internet. Det har alltid varit något som i sig varit lite motsägelsefullt. Det här är en knytkonferens — eller unconference. Webcoast, Göteborgs nördigaste. Ett fantastiskt jobb av arbetsgruppen att ideellt skapa ett sånt här event.

Det är bra och det är trevligt. Det är många möten, socker, salt och mittemellan när det kommer till sessionerna. Samtidigt saknar man en del ansikten — ansikten som jag gärna träffar och som jag träffat på många konferenser. Samtidigt är det många som borde vara där men inte är det — som skulle ha nytta av det på väg in i den digitala och sociala verkligheten.

Frågan är om vi ser slutet på internetkonferenser? Är knytkonferensen inte längre lika attraktivt?

Jag vet inte. Jag tror generellt att allt alltid måste förnyas. Varje tid har sin egen logik — och idag är vi på väg in i en ny. Det är en spännande tid vi är i — ett av de största paradigm-skiften sedan industrialismen: som därmed förändrar och utmanar varje del av samhället.

Men det kan vara mättat nu. Och växla upp för att behålla stringens och fräschör. Samtidigt inte tappa historia och erfarenhet. Fler och fler behöver både kunna visa på ROI för arbetsgivare och samtidigt känna det värdefullt själva.

Jag tror det finns massor med kul och smarta saker som kan addera värde till konferenser som den här:

  • En mixad konferens och hackathon
  • Blanda unconference med bestämda keynotes
  • Tematiska rum eller tidsspann
  • Nya utmanande former av presentationer/sessioner/diskussioner
  • Krav på talare
  • Interaktionsformer för annan energi och möjligheter för crowdsourcade sessioner

Nästa år är det femte året för Webcoast. Jag kommer antagligen att vara här. Jag kommer säkert fortsätta åka på andra konferenser om internet. Ett tag till. Tillsammans kanske vi också kan förnya det här — likt house och techno förnyade discon.

—-

Detta är en postning i #blogg100. Alla postningar hittar du samlade på min blogg Deepedition.com.

Like what you read? Give Deeped Strandh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.