Man borde nog säga “beklagar” 

Om att säga grattis på Internationella kvinnodagen


Dagens största diskussion har nog ändå varit om man kan säga “Grattis” på Internationella kvinnodagen. Problemet är knappast endast på Twitter utan ganska många “gratulationer” har synts på andra ställen. Upprördheten kan vara förståelig samtidigt som många som sagt “grattis” menar att det inte är någon nedvärdering i det.

Själv tycker jag det nog finns många bättre dagar att gratulera kvinnor på men samtidigt kan det vara bra att fundera över upprördheten. Dels finns det ett antal exempel där just “grattis” varit en medveten provokation eller satir över hur dagen tenderar att användas av inte bara media utan också av företag.

Grattis kommer av gratulera som kommer från congratulation. När det gäller det sistas etymologi så kan man läsa:

mid-15c., from Latin congratulationem (nominative congratulatio), noun of action from past participle stem of congratulari “wish joy,” from com- “together, with” (see com-) + gratulari”give thanks, show joy,” from gratus “agreeable” (see grace (n.)).

Så självklart skulle man kunna säga att ett “grattis” kan fungera. Många har också sett “grattis på internationella kvinnodagen” som att säga “grattis till var vi nått” vilket inte innebär att det är färdigt. Tittar på när vi säger “grattis” till varandra på födelsedagen så är det knappast så att vi säger “nu är det färdigt”.

Men jag skulle säga att oavsett hur man vänder sig så är det rejält dumt att säga “grattis till alla kvinnor”. Internationella kvinnodagen är ingen minnesdag eller hyllningsdag; att blanda ihop den med Mors dag eller andra dagar är att gå rejält fel. Internationella kvinnodagen är en dag vars mål är att inte finnas. Det är en dag för att skapa medvetenhet om den verklighet som finns: att vi inte har jämställdhet, att det finns kvinnoförtryck både här hemma och i världen. Internationella kvinnodagens mål är inte att sätta kvinnan i centrum utan att sätta faktumet att kvinnor inte alls är i centrum utan för många gånger ses som mindre värde, hamnar i periferin i beslutsfattande — och inte minst blir utsatta för både förnedring och våld på ett sätt som ingen man blir. Att säga “grattis” i en kontext där målet är att lyfta det som inte är bra, lyfta en strukturell underordning av ett kön — det rimmar rejält illa.

Men det viktiga kan vara att istället för att ge folk käftsmällar ta diskussionen. Ett grattis kan vara en öppning för att få människor att förstå att det snarare handlar om att säga “för jävligt” att det behövs en dag som Internationella kvinnodagen.

Eller kanske är det mer på sin plats att faktiskt säga “Beklagar”.

Detta är en postning i #blogg100. Alla postningar hittar du samlade på min blogg Deepedition.com.

Like what you read? Give Deeped Strandh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.