Piratpartiet utskuffade ur partiledardebatten tre veckor innan EU-valet

Public service väljer både att blunda för EU-frågan och visa sin minst sagt udda form av objektivitet. 


Jag är pirat för att jag inte riktigt kan se att något annat parti faktiskt lyfter och hanterar de frågor som jag ser som grundläggande viktiga för hela samhället.

Jag är pirat för att jag tror på demokrati, på att varje röst har rätt att höras och att mångfald är en förutsättning för frihet. Och vice versa.

Jag är pirat för att det är ett parti där det finns lika många -ismer som det finns medlemmar. Men gemensam riktning och gemensam insikt om behovet av ett övergripande och genomgripande förändringsarbete.

Förra EU-valet fick Piratpartiet två mandat i EU-parlamentet. Det är fler mandat än många av riksdagspartierna. Detta trots att man även då blev utestängd ur partiledardebatten. Piratpartiets EU-parlamentariker har arbetat mycket och hårt runt de frågor som partiet gick till val på — och många fler.

Tre veckor innan EU-valet har SVTs Agenda aviserat en partiledardebatt. I presentationen var bland annat EU-valet med. I en första version. Men Piratpartiet var inte inbjudna. Däremot var SDs partiledare inbjuden. Ett parti som inte har något mandat i EU.

Pirater startade en proteströrelse på det sätt vi är bra på — via nätet. Det tog skruv. Anna Troberg blev dock inte inbjuden utan EU-valet som ämne redigerades bort. Två veckor innan valet så väljer alltså public service att ta bort det valet som ämne ur en partiledardebatt. Det är inte så enkelt att försöka undvika att åtminstone fundera över om det är för att slippa bjuda in de där stökiga piraterna.

Men det visar också en väldigt märklig syn på EU att public service under supervalåret inte dedikerar en partiledardebatt runt just detta. Det är kanske till och med allvarligare. Det högsta beslutande organ i den organisation vi demokratiskt valt att gå med i och som vi i år ska välja nya parlamentariker till är fullkomligt frånvarande i den val-tablå som SVT presenterar.

Det här är oerhört sorgligt och public service excellerar än mer i ett oerhört märkligt sätt att se på sin egen uppgift.

Detta är en postning i #blogg100. Alla postningar hittar du samlade på min blogg Deepedition.com.

Like what you read? Give Deeped Strandh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.