The greatest story och så vidare

Storytelling och dess förhållande till nåt som är sant


Vi arbetar med att göra bra innehåll. Vi pratar om storytelling om content och allt sånt. Som om det var nytt. Och samtidigt — mängder med andra som säger “nä det där är onödigt” och “tänk på att skilja mellan B2C och B2B — mycket är så olika”.

Sarah brukar förklara det ganska bra under våra föreläsningar. Ungefär som jag nedan. Men inte med så många krumelurer innan man kommer till kärnan.

Idag när jag satt och hjälpte sonen med religionsläxan: vilket ofta brukar innebära att vi sitter väldigt länge, han frågar och jag berättar och vi hamnar långt bort från de avskalade frågor han egentligen har att bara svara på. Idag så insåg jag vad storytelling handlar om. Han läser judendomen nu. Och jag råkar ha ett koppel med poäng i det.

Berättelserna som finns. Abraham. Isak och Ismael, Moses. Diasporan. Det är berättelser som inte ens behöver vara sanna för att vara bra. För de bygger både en känsla, en insikt om i det här fallet ett folk. I andra sammanhang om en händelse, eller ett tillstånd.

De är också en del av vår kultur. Oavsett vad vi tror så ingår de i vårt gemensamma arv av metaforik, liknelser mm. Det var coolt att koppla ihop Sion i Bibeln med Zion i Matrix, Isak och Ishmael med ett av de bästa avsnitten i Vita huset och sånt.

Stylt är den byrå som för många år sedan gjorde storytelling svenskt. De får idag ibland sura påpekanden att de historier som de skapar inte är sanna. Precis som det tar ett bra tag att diskutera fram med sonen det här med att även om Abraham aldrig funnits så är historien sann utifrån att den berättar något annat — den berättar om närheten mellan judendom och islam; släktskapet.

Precis som en bra historia kan berätta om ett företags hjärta, ursprung och vision. Även om själva historien är uppdiktad. För vi älskar historier, vi älskar bra historier — inte sällan älskar vi hellre historier som är för bra för att vara sanna än historier som är för sanna för att vara bra. Det är en del av vår mänsklighet.

Historier är viktiga — de definierar vår verklighet. Precis som vi skapar hierarkier och värderar människor i vår närhet för att ordna världen så blir historierna sätt att göra världen förståelig. Varje historia handlar självklart om en förenkling — om att göra det komplexa hanterbart.

Vilket också måste göras med ett varumärke. Så jag tror att för att göra riktigt bra innehåll så måste man förstå storytellingens kärna: att berätta en historia som handlar om något — men inte behöver vara dokumentär eller ens sann så länge den är sann och skapar en känsla för vad det faktiskt vill berätta. Det handlar om att göra världen förståelig, lite vackrare, lite mer intressant än den ibland tenderar att vara.


Detta är en postning i #blogg100. Alla mina postningar hittar du på Deepedition.com.

Like what you read? Give Deeped Strandh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.