Op zoek naar de beste boxsprings: hier herkent u een goede boxspring aan

Robin van Buren
Dec 24, 2019 · 3 min read

Een goede nachtrust zorgt ervoor dat u overdag actiever bent en u gezond blijft. Dit is iets waar iedereen naar streeft. Boxsprings kunnen u hier goed bij helpen. Deze kwalitatief sterke bedden zijn erop gebouwd om u in de perfecte houding te laten slapen, waardoor u een goede nachtrust krijgt. Alleen goede boxsprings kunnen dit leveren. Er zijn namelijk ook veel bedden die op een deze soort lijken. Wij vertellen u waar u op moet letten bij het kopen van een goede boxspring.

Houd rekening met het verschil in kwaliteit van boxsprings

Er zijn verschillende soorten boxsprings. Het verschil zit voornamelijk in de vering, het frame en het matras. Zo zijn er bedden met pocketveringen en bedden met bonellvering. Bij bonellveren zijn de veren aan elkaar verbonden. Dit zorgt ervoor dat het lichaamsgewicht gelijkmatig over de veren is verdeeld. Bij pocketveren, bestaat de vering uit meerdere losse veren. Dit zorgt ervoor dat de veren gemakkelijk meebewegen bij het verplaatsen van uw lichaamsgewicht. Dit zorgt over het algemeen voor meer comfort.

Verder zit er verschil in de kwaliteit van het frame. Het frame kan gemaakt zijn van hout, maar ook van metaal. Over het algemeen zijn de boxsprings met een metalen frame steviger. Maar ook frames die van hout gemaakt zijn, kunnen van uitstekende kwaliteit zijn. Wel moet er op gelet worden dat er niet te dunne balken zijn gebruikt. Dit voorkomt dat er bij te veel gewicht de balken breken.

Het voornaamste verschil van de kwaliteit van een boxspring zit in het matras. Hoe goed uw boxspring ook is, met een slecht matras heeft u uiteindelijk hetzelfde effect als dat u op een bed slaapt met een lattenbodem. Bij het uitzoeken van het matras is het belangrijk dat u een zelfde soort vering gebruikt als dat het bed heeft. Heeft u bijvoorbeeld een boxspring gekocht met pocketveren, dan is het aan te raden om ook een matras te nemen met pocketveren. Hierdoor ontstaat er betere ondersteuning voor uw lichaam tijdens het slapen.

Hoe ziet u het verschil tussen een echte en een neppe boxspring?

Doordat het type boxspring een bekend soort bed is, zijn er ook veel producenten die hiervan willen profiteren. Zij bieden bedden voor een lage prijs aan die op een boxspring lijken, maar wat eigenlijk geen boxspring is. Het verschil tussen een echte en een neppe kunt u herkennen aan de vulling van het onderste gedeelte van het bed.

Een boxspring bestaat namelijk uit meerdere delen. De onderste box of matrasbodem, het bovenmatras en een topper. Wanneer de matrasbodem hol is, dan is dit geen echte boxspring. De onderste box moet namelijk voorzien zijn van vering.

Maak uw boxspring nog beter

De standaard boxsprings bieden al veel slaapcomfort. Maar het fijne aan deze bedden is dat u dit comfort zelf nog meer kan uitbreiden. Dit kunt u onder andere doen door een geschikte topper bovenop het matras te leggen. Door een topper te gebruiken kunt u zelf bepalen hoe hard of zacht de ondergrond is waarop u slaapt. Daarnaast is het mogelijk om een elektrische bodem te gebruiken. Deze bodem is in hoogte verstelbaar. Hierdoor kunt u gemakkelijker recht op het bed zitten. En door het voeteneinde een stukje op hoog te zetten tijdens het slapen, kunt u de druk op uw rug verlichten.

Blogs (Dutch)

Publication group from people that wish to publish blogs in the Dutch language - various topics are talked about within this group

  Robin van Buren

  Written by

  Blogs (Dutch)

  Publication group from people that wish to publish blogs in the Dutch language - various topics are talked about within this group

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade