Zinnure Türe — Değişim ve Dönüşüm

Tevatür (The Rumour), Zinnure Türe

Oyunculuk üzerine yoğunlaşan Zinnure Türe, 2014’ten itibaren uluslararası projelerde video enstelasyon tasarımlarıyla ve yönetmen olarak kendini göstermeye başladı. Sanatçı, 2016 yılında birlikte üretim yapmak ve paylaşmak isteyen kişilerin bir araya gelmesiyle multidisipliner, sanatsal üretim platformu olan Proje Difüzyon’u kurdu. Kendisi aynı zamanda hikaye anlatıcılığı, fiziksel anlatım teknikleri ve oyunculuk alanlarında da eğitim veriyor.

Projelerinde çağdaş anlatım tekniklerini kullanan Türe, bomontiada ALT’ta gerçekleşen Sarı Güzergah (Yellow Journey) ile duyuların öneminin ve duyuları kullanarak keşfedilebileceklerin altını çiziyor; değişim ve dönüşüme odaklanarak yeni hikayelerin ortaya çıkmasına tanıklık ediyor. Eserin odak noktası olan Bomonti Mahallesi, eserde Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki değişime birebir tanıklık ederek kültürel yapılanmanın ve batılılaşma pratiğinin güncel bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu mahalle, gerek mimari olarak, gerekse çok kültürlü yapılanması sayesinde günümüze kadar çeşitli kültürel ve fiziksel değişimin odaklarından biri olmuştur.

Sarı Güzergah’ın çıkış noktası ise, Türe’nin Bomonti’de gerçekleştirdiği Helva isimli performansıdır. Toplumsal hafızanın mekan ve güncel hayat ile ilgisine odaklanan Helva, mekan ile kurulan bağ sayesinde yaratılan sentezden yola çıkarak, şimdiki zaman farkındalığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türe’nin işlerine yakından incelemek isteyen okuyucularımız için, sanatçının yönetmenliğini yaptığı Tevatür (The Rumour) adlı eserden bir kesit:

Like what you read? Give bomontiada a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.