Bonnier News Tech
Published in

Bonnier News Tech

Så kan AI göra reporterns jobb bättre

“Digital art of ai tools that helps journalists creating better content for their readers” generade den här illustrationen från Dall-e, ett verktyg som skapar bilder utifrån en beskrivning.

Inom vilka områden kommer maskininlärning förbättra våra liv? Den frågan verkar alltid känslig när den kommer för nära. 20 år efter att första robottexten på svenska publicerades råder fortfarande tabu kring hur maskinerna bäst hjälper oss att vässa journalistiken. Här kommer ett konkret exempel på hur AI gör innehållet mer tillgängligt och sju andra idéer där det kan hjälpa oss.

Texter skrivna av robotar är inget nytt. Mitt möte med något slags förstadie till AI var för knappt tio år sedan. Jag var då produktägare för en nyhetsapp och jobbade tidigare som journalist nära redaktionsgolvet i en lokaltidningskoncern. 2015 skapade jag och min dåvarande kollega Henning Johannesson en prototyp på robottexter för fastighetsaffärer som byggde på lagfartsdata. Vi publicerade dessa på en av våra nyhetssajter och många av de texterna tog sig upp på topplistorna på det som var mest läst bland våra betalande användare. Succén var ett faktum. United Robots, en svensk startup för automatiserade texter som tidigare hade byggt en tjänst för automatiserade sporttexter tillsammans med oss, tog idén vidare och byggde en tjänst av det. Fastighetsboten var född och den expanderas nu utanför Sveriges gränser.

Sedan dess har mycket hänt, robottexterna har blivit bättre, de förses med nytt innehåll som till exempel sms-kommentarer från tränare, video, bilder och andra typer av element. Men frågan är om det inte är nu dom stora stegen kommer tas, jag tror det. Det kommer vara viktigt att vi är nyfikna och ser möjligheterna, men samtidigt också utmaningarna med den här nya tekniken. För dom finns.

Innehåll i klartext

Många har redan fascinerat testat den trevliga, lite besserwisseriga chatt-tjänsten ChattGPT, utvecklad av Open AI, forskningsbolaget som vill göra mänskligheten en tjänst genom att göra kraftfull AI tillgänglig för alla. ChattGPT kan skapa allt från programmeringskod till välskrivna raptexter på ett väldigt övertygande sätt. Att det här kommer påverka oss på ett eller annat sätt är jag säker på, rätt använt är det en fantastisk hjälp.

ChatGPT:s gränssnitt där man skriver in sina frågor och får svar.

Vad händer när det räcker med ett knapptryck för att skriva om ett långt välskrivet reportage från DN — så en åttaåring kan läsa det?
Bedöm själva, men jag är imponerad och ser en otrolig potential i att kunna utveckla både innehåll och produkter med den här typen av tjänster. Kanske är jag åtta år och behöver enklare språk för att förstå, eller så vill jag bara läsa en kort sammanfattning just nu. Personaliserade texter om du så vill. Olika versioner av en dagstidnings texter i en hygglig kvalitet är numera inte jättemånga utvecklingstimmar bort.
Här är några exempel på texter som vi publicerat, som jag bett ChatGPT skriva om på lättläst svenska, helt oredigerat.

Långt porträtt av Annie Lööf, DN. https://www.dn.se/sverige/annie-loof-jag-grater-nar-lampan-ar-slackt/

Foto: Daniel Costantini/DN

Annie Lööf står upp mot hat och hot, tills en terrorist gör henne till måltavla. Det får henne att fundera på vad som är viktigast i livet. En dag ringer Säkerhetspolisen och säger att Annie också är en måltavla. Theodor Engström, som har mördat en läkare, har sagt att han tänker döda en person till. Annie berättar bara för sin man och sina föräldrar, men när hennes pappa hör det säger han: “Nu får du sluta, Annie!” Annie får höra att hon inte kan delta i valrörelsen på grund av hoten. I november är det rättegång mot Theodor Engström och Annie sitter med under hela rättegången. När han döms till livstids fängelse känner hon en stor lättnad. Men Annie vill inte att hennes eftermäle ska vara hat och hot, så hon bestämmer sig för att sluta som partiledare. Hon hoppas att hon kan fortsätta att göra nytta på andra sätt.

Furuvik svarar på kritiken, Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/parkens-svar-pa-kritiken-darfor-skots-schimpanerna/

En av chimpanserna på Furuvik. Foto: GD.se

På onsdagen rymde tre schimpanser från Furuviksparken i Gävle. Djurparken svarade på Instagram att de var tvungna att avliva de tre schimpanserna eftersom sövning inte var ett alternativ när en schimpans tar sig utanför hägnet och kan skapa risk för människors säkerhet. Många är kritiska till hanteringen och tycker att det borde ha finns andra lösningar, som att använda sövningsmedel eller hjälp från djurskötare. Djurparken säger att schimpanser är mycket starka och orädda och att rymningen skulle kunna ha resulterat i en farlig situation för människor. De menar att de inte hade något annat val än att avliva de tre schimpanserna. De sänder också sina tankar till de medarbetare och alla andra som värnar om djuren, samt till de schimpanser som inte längre finns.

Stort akvarium sprack på hotell, DI. https://www.di.se/nyheter/akvarieexplosion-pa-lyxhotell-strommar-fortfarande-vatten/

En stor explosion har hänt på ett hotell i Berlin. Det största akvariet i världen, som var rundt och hade 15 meter i höjd, exploderade och vatten och fiskar rann ner i hotelllobbyn och ut på gatan. Det kändes som en jordbävning och flera personer skadades av glassplitter. Vattnet som rann ut var lika mycket som i 10 000 badkar och det fanns över 1 000 tropiska fiskar i akvariet. Många av fiskarna dog i den kalla morgonen efter explosionen. Det misstänks att materialutmattning orsakade olyckan.

Här är sju andra tänkbara användningsområden där AI kan hjälpa oss

  • Stavningskontroll, läsbarhet och grammatisk kontroll av texterna
  • Översättning
  • Skriv om ett pressmeddelande till en nyhetstext
  • Faktakolla texter, verkar det stämma överens med andra källors uppgifter
  • Träna på rubriker som konverterat bättre än andra — Skriv din rubrik och få tillbaka nya förslag baserat på rubriker som över tid haft bra konvertering
  • Strukturera data
  • Skapa illustrationer, grafik, video

Vilka möjligheter och utmaningar ser du med AI:ns intåg?

--

--

Följ med bakom kulisserna på Bonnier News Tech

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store