Ismét ingyenes segítséget nyújtunk a bezárni kényszerült szállodáknak

Töltsd ki űrlapunkat az igényléshez.

Dávid Bisztriánszky
Nov 17 · 3 min read

Tavasszal nagy sikerű akciót hirdettünk: a kényszerűségből üzemszünetet tartó hazai szálláshelyek számára ingyen elérhetővé tettük termékünk, a Bonomi Asszisztens azon legfontosabb elemeit, amelyek hatékony segítséget nyújtanak a járvány miatt még fontosabbá váló közvetlen kommunikációban.

Csak áprilisban több mint 10 szálláshelyen indult el a Bonomi Asszisztens COVID csomagja, és gyorsan bizonyította, hogy válsághelyzetben is hatékony segítséget tud nyújtani a vendégek folyamatos tájékoztatásával, utalványok, későbbi utazási ajánlatok népszerűsítésével.

De hogyan is segít a Bonomi Asszisztens?

A Bonomi Asszisztens, egy kifejezetten hotelek számára fejlesztett, többnyelvű virtuális chat asszisztens. Megalkotása során figyelembevettük az iparág legfontosabb kihívásait: a túlterhelt, sokszor nem értékteremtő feladatokkal foglalkozó munkatársakat, az OTA-k térhódítását, a vendégekkel közvetlen kapcsolatot teremtő digitális csatorna hiányát.

A COVID járvány pedig számos új kihívás elé állította a szállodákat: még több kérdés, folyamatos átfoglalások, lemondások, kevesebb erőforrással gazdálkodó szállodák, social distancing, elvárássá váló érintés- és érintkezésmentes folyamatok.

Image for post
Image for post

A szálloda saját Facebook- és weboldalához kapcsolt Asszisztens segíti az érdeklődők és már foglalással rendelkező vendégek informálását, kiszolgálását, és hatékonyan juttatja el nekik a legfrissebb ajánlatokat. Segítségével számos folyamat teljesen érintkezésmentesen, a vendég saját készüléke segítségével valósítható meg, mint példáaul takarítás rendelés, probléma bejelentés vagy éppen az online check-in.

Az Asszisztenst úgy terveztük meg, hogy gyorsan munkába állítható legyen, és minimális felügyelet mellett, teljesen automatizáltan lássa el feladatait.

Milyen feladatokat érdemes a jelenlegi helyzetben az Asszisztensre bízni?

A biztonytalan helyzetben még fontosabbá vált a gyors, pontos tájékoztatás. Az Asszisztens azzal segíti a kollégák munkáját, hogy

a nap 24 órájában elérhető a szálloda weboldalán és Facebook oldalán, ahol azonnal és automatikusan képes tájékoztatni a foglalni vágyó vagy foglalással rendelkező vendégeket.

Információt nyújt a szálloda nyitvatartásáról, az üzleti utazók fogadásának feltételeiről, a meglévő foglalások módosításáról továbbá az érdeklődők fel is tudnak iratkozni a szállodával (és újranyitással) kapcsolatos hírekre is, közvetlenül Messengeren.

Image for post
Image for post

A november elején életbe lépett rendelkezések miatt ugyan egyelőre utazni nem lehet, de az az utazás örömével mégis meglephetjük barátainkat, szeretteinket, 1–1 utalvány segítségével.

Az év utolsó két hónapjában hagyományosan erős az utalványok értékesítése. A járvány okozta kényszerű helyzetben méginkább érdemes minden szálláshelynek erre figyelmet fordítania.

Az Asszisztens az okosan felépített beszélgetés flow-k és a follow-up üzenetek segítségével rendkívül hatékonyan juttatja el a beszélgetést kezdeményezőket az ajándékutalvány vásárlásig. A Messenger platformnak köszönhetően könnyen összekapcsolható különböző PPC kampányokkal és akár nyereményjátékokkal is.

Hogyan vehető igénybe az ingyenes Bonomi COVID csomag?

A Bonomi Asszisztens COVID csomagot minden hazai, legalább 15 szobával rendelkező szálláshely veheti igénybe 2020 végéig teljesen ingyenesen, kötöttségek nélkül. Az igényléséhez csak egy rövid űrlapot kell kitölteni,

ami ezen a linken minden érdeklődő számára elérhető.

Az űrlap kitöltése 4–5 percet vesz igénybe, mi ezt követően személyre szabjuk az Asszisztenst, és felvesszük a kapcsolatot a hotel munkatársával, aki átnézi a tartalmát és hozzáadja a Bonomit a hotel Facebook fiókjához. A tartalom véglegesítését és pár technikai apróságot követően már munkába is állhat az Asszisztens — az egész folyamat, az űrlaptól az élesítésig nem több, mint két nap, így az idő hiánya biztos nem lehet akadálya az új eszköz bevezetésének.

Bármilyen további kérdés esetén foglalj időpontot online bemutatónkra vagy e-mailben is szívesen segítünk az info@bonomi.io címen.

bonomi

Bonomi is building AI Messaging Assistants for hotels

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store