Retox, review a regenerace

MiLenka Morongová
May 21, 2018 · 5 min read

Proč další konference, proč BRAINZ, proč pivo zdarma. Zkrátka jsme si řekli, že toho opravdu ještě nebylo dost a že do toho půjdeme, i kdybychom si to měli všechno vypít sami. Ne, že bychom na jiných konferencích neviděli inspirativní přednášky a nepotkávali zajímavé osobnosti, ale je to jak s dobrým drinkem. Koncentraci a ingredience jsme si zkrátka chtěli namíchat sami.

Jak celá konference probíhala a jaké to bylo si můžete přečíst zde. My vám ale chceme ukázat, jak to celé vzniklo, jak se dělá nekonference a kolik nás to stálo. Úsilí. A to by nebyli BRAINZ, aby na konci nebyl mejdan, který nám všechny vzpomínky dělá o to hezčí.

Tak si to projdeme, krok za krokem

Podzim je plný konferencí. A nám přichází do schránek spousty pozvání, ať už na pasivní nebo aktivní participaci. Při jednom z našich pravidelných sezení, kdy jsme se bavili o tom, do jaké řeky vstoupíme, jsme se rozhodli, že se vykoupeme v té naší a uděláme si vlastní konferenci. Vyhodnotili jsme plusy a mínusy a vrhli se do příprav i s tím rizikem, že nám chybí to hlavní — know-how a PUBLIKUM.
Už v září jsme věděli, že rozhodně nechceme obří akci s pocintanými ubrusy. Jsme skromní a k našemu punkovému duchu se prostě ubrusy nehodí. Pro konání konference jsme si vybrali prostor v Kině Pilotů, které moc dobře známe. Nejenže jsme mu vytvářeli identitu, ale máme tam i náš “virtuální pokojíček”. Dávalo nám pocit domácího prostředí a ušetřilo nám to zbytečný stres. Jo a lze popíjet v sále…

Náš vršovický pokojíček

Hladový divák = žádný divák. Divák na suchu = smrt.
Díky Staropramenu
za 500! piv. A klidně si řekněme i reklamní slogan “Vždycky drží spolu”, protože nám se to sem krásně hodí. Emo! A díky Míše, která pro nás doma! připravila všechny dobroty. A ano, lidi se ptali i na recepty. Emo!

Bez dobrůtek ani divák nehrabe

Bez názvu jako bys nebyl

Hledaní názvu chvilku vypadalo jako kopání hrobu, ale pak přišlo satori (osvícení, probuzení nebo záblesk náhlého uvědomění. Zen.) a Digitální retox byl na světě (btw. retox je oblíbené slovo Davida Litváka, které jsme mu ukradli). Honzík Patawa připravil chlupyrvoucí design koncept a mohli jsme začít s kampaní.

Digitálem na digtal RTX
Na FB jsme rozjeli kampaň dva týdny před akcí, která lákala fanoušky na skvělou událost, kterou ještě nezažili (v případě neúspěchu by to byla taky pravda!). Účast na facebookové události zaujala 350 lidí, účast přikleplo 250 lidí, přičemž lístek si šlo rovnou koupit 50 lidí. Domluvili jsme si s Ondřejem Austem komerční partnerství na Mediáři, které zahrnovalo zalistování na jejich webu, bannery, zmínku na sociální sítích a následnou reportáž, jaké to bylo skvělé. A druhý den jsme měli vyprodáno :)

Co se týče offlinové komunikace, vyhotovili jsme čtyři plakáty. Tři pro orientaci v kině a jeden na památku.

Cenu lístku jsme nastavili na dvě stovky. Ne kvůli zisku, ale abychom měli nějakou záruku, že k nám lidé dorazí. Pozvali jsme samozřejmě také naše klienty a přátelé. Nečekaně všichni klienti a kamarádi dorazili do posledního člověka, naopak někteří lidé si nechali své vstupenky propadnout a nedorazili. Každopádně, bylo plno. Přesněji 108 hlav v sálu pro 80 lidí. A někteří nově příchozí se už bohužel nevešli, ale nemuseli litovat, protože ve foyer jsme měli k dispozici 6 stanic s ukázkami virtuální reality a tablety s nejnovějšími AR aplikacemi. Zábavy tedy bylo dost i bez přednášek.

Nejen Dony si zatančil na pívu

Know-how máme, publikum taky

Nekonferenci otevřel svým úvodem spoluzakladatel digitální agentury BRAINZ Štěpán Kleník a oznámil, že je načase se retoxovat. ,, Chceme sdílet naše nadšení pro nové technologie nové postupy, inspirovat. Pionýrujeme ideje, které ústí v toxické výsledky a závislost.”
Aby to nebyla jen chlubící akce, pozvali jsme si hosty. Vybrali jsme si klienty, kteří se nebojí technických inovací a vychytávek a mají koule na to, aby udělali konečně něco jiného než statický post a hlasovačku s koťátkem. Michal Vigh ze Škoda Auto ukázal, že i automobilka se může prezentovat prostřednictvím virtuální a augmentované reality. Alena Oswaldová nám zase naservírovala kuráž Nestlé. Zretoxovali se, použili 360° video na JOJO i na Margot a pak sfoukli nejlepší livestream na světě. Kreativní ředitel BRAINZ Jan Patawa nám dal podrobný návod, jak takový livestream udělat a zdůraznil, že hlasovačky jsou ještě mrtvější než Snapchat. Tomáš Svoboda ze Staropramenu dokázal, že i tak velká značka jako je Staropramen, může změnit kompletně celou identitu bez ztráty jediného fanouška. A taky nám dal ty piva.

Digital strategist Nestlé — Alena Oswaldová
U na uličku došlo

Jak to dopadlo

Přišli všichni, potlesk byl a Viktor v podprsence to zavřel.
Mejdan v Kavárně Pilotů bez komentáře.

Jak říkáme. Bez komentáře.

Byl první Retox zároveň i poslední?

Kdepak. První ročník Retoxu nám ukázal, že to má cenu, a že příště chceme posunout laťku ještě o kus výš. Minimálně o dalších 500 piv. Kromě vlastní pýchy nás žene dopředu i 83% kladných hodnocení naší nekonference, která jsme rozesílali společně s poděkováním za účast.

brainzdisruptive

We help adapt brands to the future. We bring innovative solutions for brands and organizations to grow and succeed in the era of exponential changes in technology, business, and society. We combine strategic and creative thinking, together with understanding new technologies.

  MiLenka Morongová

  Written by

  Copywriter&Idea Maker / BRAINZ

  brainzdisruptive

  We help adapt brands to the future. We bring innovative solutions for brands and organizations to grow and succeed in the era of exponential changes in technology, business, and society. We combine strategic and creative thinking, together with understanding new technologies.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade