Älä tyrmää matkustusrajoituksia liian hätäisesti

Danny Buerklin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Brandin kirjasto
3 min readMar 22, 2020

--

Yaneer Bar-Yam ja Danny Buerkli

Et ehkä pidä matkustusrajoituksista Euroopasta Yhdysvaltoihin mistä tahansa syystä, mutta epämiellyttävä totuus on tämä: matkustusrajoituksilla voi olla tärkeä rooli epidemioiden hallinnassa, mukaan lukien nykyisen koronavirus COVID-19:n tapauksessa. Hyvin verkottuneessa maailmassa emme voi toivoa pois matkailun merkitystä tautien leviämisessä.

Matkustusrajoitukset ovat tehokas työkalu, koska ne voivat vähentää taudin leviämisnopeutta paikasta toiseen, mikä puolestaan antaa mahdollisuuden hallita epidemiatilannetta siellä, missä sillä on merkitystä. Tämä on vaikeaa, mutta se voidaan tehdä, kuten tehtiin Hubein maakunnassa Kiinassa.

Syy, miksi lisäinfektioiden vähentäminen matkustamista rajoittamalla voi olla tärkeä työkalu, on tartuntojen kasvun eksponentiaalinen luonne. Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Iranissa uusien tapausten määrä uusien tartuntatapauksien määrä kerrotaan kertoimella 1,5 joka päivä. Jos aloittaisimme 100 uudella tapauksella, meillä olisi 1700 tapausta vain seitsemän päivää myöhemmin. Vain kahden viikon kuluttua tautitapauksia on 30 000.

Eristämis-, suojaus- ja lieventämistoimenpiteiden tarkoituksena on vähentää kertoimen suuruutta. Toteutetaan joukko voimakkaita torjunta- ja pysäytystoimia, jotka alentavat kertoimen arvosta 1,5 arvoon 1,1. Jos aloitamme samasta 100 tautitapauksen lukumäärästä, meillä olisi viikon kuluttua vain 195 uutta tapausta. Kahden viikon kuluttua olisimme 380 tapauksessa. Jos menestymme vielä paremmin ja saavuttaisimme kertoimen, joka on pienempi kuin yksi, epidemia supistuisi nopeasti. Esimerkiksi kertoimella 0,9 meillä olisi 48 uutta tapausta viikon jälkeen, vain 22 uutta tautitapausta kahden viikon kuluttua ja olisimme hyvin ja todella matkalla epidemian pysäyttämistä.

Mutta kertoimen painaminen alle yhden vaatii valtavia ponnisteluja. Ilman matkustusrajoituksia meidän on mahdollisesti tehtävä tällaisia toimenpiteitä ja interventioita kaikkialla. Jos voimme rajoittaa taudin puhkeamisen, myös matkustusrajoitusten avulla, pienempään määrään paikkoja, voimme keskittää taistelutoimemme sinne.

Siksi meidän pitää ottaa matkustusrajoitukset vakavasti. Ne estävät tartunnan saaneita ihmisiä siirtymästä uuteen paikkaan. Näin voimme estää uusia epidemioita ja estää lisäinfektioiden synnyn, mikä olisi muuten tapahtunut, kun matkustajat käynnistäisivät tartuntaketjun määränpäähänsä saavuttuaan.

Hubein ulkopuolella sijaitsevat maakunnat kykenivät tarjoamaan apuaan pahiten kärsineelle alueelle juuri siksi, että he eivät olleet kärsineet niin pahoin. Apua voitiin tarjota, koska matkustusrajoitusten ansiosta tartunnan saaneiden matkustajien määrä, joka käynnistäisi uusia tartuntaketjuja Hubein maakunnan ulkopuolella, oli rajoitettu.

Tällaisten rajoitusten ei tarvitse olla täydellisiä, jotta niillä olisi huomattava vaikutus taudin etenemiseen ja epidemian pysäyttämiseen. Niitä voidaan myös hioa ja parantaa ajan kuluessa. Tartunnan eksponentiaalisen luonteen vuoksi on suositeltavaa aloittaa tiukoista toimenpiteistä, joita voidaan vähentää ja lieventää ajan myötä eikä toisinpäin.

Tätä pandemiaa ei voida pysäyttää vain yhdellä interventiolla. Matkustusrajoitukset yksin eivät riitä, ne eivät toimi yksinään, ja ne on otettava käyttöön yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa. Mutta ne ovat yksi käytettävissämme olevista työkaluista, jotka voivat — pidit niistä tai et — merkittävästi edistää tämän pandemian hallintaa ja pysäyttämistä.

Suomennos Danny Buerklin (Twitter) ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Don’t be too quick to dismiss travel restrictions”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 16.3.2020.

Danny Buerkli on yksi sveitsiläisen staatslaborin perustajista. Hän on kiinnostunut julkisen hallinnon paradigmoista ja itseorganisaatiosta. Hän työskenteli aiemmin Centre for Public Impactin johtajana.

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

--

--

Thomas Brand
Brandin kirjasto

Curious observer. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks.