Imperiumin vastaisku, laskentatehosodankäynnin taito ja Marsin puolustaminen (osa IV)

Thomas Brand
Sep 16 · 6 min read

Imperiumin vastaisku

Voiko Muskcoinin nousu johtaa Maan ja Marsin poliittisten valtaklikkien väliseen taisteluun? Jotkut väittävät, että bitcoinkanta tai -standardi vähentäisi laaja-alaisia konflikteja, koska valtioiden olisi turvauduttava välittömään verotukseen sodankäynnin maksamiseksi.

Historia on kuitenkin osoittanut, että tuhoisista teknologioista tulee edullisempia ja helpommin käytettäviä ajan kuluessa. Tulevaisuuden ihmiset voivat olla yhtä heimokuntaisia eli tribalistisia ja helposti yllytettävissä tyhmyyteen ja väkivaltaan kuin nykyään. Vuosisadan päästä ydinvoimateknologia on arkipäivää ja jotkut vahvaksi itsensä kokevat ryhmittymät voisivat laukaista lämpöydinpommin Marsiin ja hävittää Marsin koko nuoren sivilisaation. Tämä olisi tehokasta, mutta moraalitonta ja järjetöntä. Marsin infrastruktuurin tuhoaminen aiheuttaisi sivuvahinkoja. Maahan läheisesti liittyvät taloudet kärsisivät paljon enemmän tuhoa ja kärsimystä kuin Muskcoin voisi koskaan aiheuttaa. Tällaiset tuhoamistoimet eivät olisi järkeviä tai kannatettavia Muskcoinin aiheuttamaan taloudelliseen uhkaan nähden.

Vahva salaustekniikka estää Muskcoinin varastamisen, mutta terraanien muodostamalla Muskcoinin vastaisella louhijaliittoumalla saattaisi olla huomattavasti enemmän laskentatehoa kuin Marsin Muskcoin-louhijoilla. Maan louhijaliittouma saattaisi käynnistää 51 prosentin hyökkäyksen Muskcoinia vastaan ja näin he pyrkisivät hyökkäämään Muskcoin-lohkoketjua vastaan kaksinkertaisen kulutuksen hyökkäyksellä. Tällainen hyökkäys voi olla verrattavissa erikoisjoukkojen hyökkäykseen roistovaltiota vastaan. Hyökkäyksen vaikutukset ovat väliaikaisia, mutta sen tarkoituksena on olla varoitus marsilaisille.

Marsilaiset eivät välttämättä kauhistu tällaisista pelotteluyrityksistä. Imperiumien suhteettomat ja väkivaltaiset taipumukset tukahduttaa vallankumoukselliset tuppaavat yleensä legitimoimaan ja vahvistamaan vallankumouksellisten toimintaa. Tässä tapauksessa Maan vihamieliset ryhmittyvät joutuvat turvautumaan ehkä lopulliseen joukkotuhonta-aseeseen: laskentatehosotaan (engl. hashwar), joka vastaa perinteisen sodankäynnin lämpöydinpommia: laskentatehopommi (engl. hash bomb). Laskentatehopommi on sarja valtavan suuria suoraan Genesis- eli alkulohkoon louhittuja lohkoja, jonka tavoitteena on lohkoketjun tuhoaminen. Kun laskentatehopommi saavuttaa kohdelohkoketjun laskentatehon keskipisteen, se laukaisee heti reorgin eli uudelleenjärjestelyn, jonka vuoksi paikallisesti louhitut lohkot jäävät orvoiksi ja louhimisen vaikeus kasvaa huomattavasti. Lämpöydinpommi tuhoaa kaupungin ja sitä seuraava radioaktiivinen laskeuma vaikeuttaa uudelleenrakentamista. Laskentatehopommi hävittää kohteena olevan lohkoketjun historian korvaten sen tyhjillä lohkoilla. Hyökkääjät omistavat kaikki lohkot ja puolustaja kykenee vaikeuden kasvaessa tuottamaan entistä vähemmän voittavia lohkoja. Täydellinen ja kertakaikkinen taloudellinen tuho.

Puolustajat eivät voi jättää laskentatehopommeja huomioimatta, koska sen lohkot ovat todennettuja (voit väittää, että Maasta tulevien lohkojen aikaleimat ovat pielessä, mutta lohkojen aikaleimat ovat käyttäjän määrittelemiä — Maan louhijat voivat aina väärentää ne). Puolustajat voivat aina perustaa uuden lohkoketjun, mutta varsinkin merkittävästi suurempaa laskentatehoa käyttävät hyökkääjät, voivat lähettää seuraavan laskentatehopommin heti, kun terraanilouhijat ovat onnistuvat voittamaan uuden lohkoketjun Genesis-lohkon.

Laskentatehosodankäynnin taito

Joukkojen käytön taito on seuraavaa.

Älä luota siihen, ettei vihollinen saavu. Luota valmiuteesi kohdata hänet.

Älä luota siihen, ettei vihollinen hyökkää. Luota asemiisi, joihin ei voi hyökätä. — Sun Tzu, Sodankäynnin taito (2007)

Marsilaisilla vallankumouksellisilla on kaksi merkittävää etua puolellaan, jotka he pyrkivät maksimoimaan ennen ryhmittäytymistään laskentatehosotaan terraaneja vastaan:

  • Bitcoin-tähtitieteen ensimmäinen laki pätee molempiin suuntiin. Koska maapallon laskentahorisontti estää marsilaisia louhijoita louhimasta bitcoinia, Marsin laskentatehohorisontti suojaa heitä terraanilouhijoiden hyökkäyksiä vastaan.
  • Tulevaisuudessa bitcoinin louhintateollisuus on ammattimaistunut ja erittäin tehokas. Useimmat terraanilouhijat louhivat mieluummin bitcoinia ja nauttivat siirtomaksuista kuin käyttäisivät laskentatehonsa Muskcoinia vastaan hyökätäkseen. Vain murto-osa terraanilouhijoista suhtautuu niin vihamielisesti Muskcoinia kohtaan, että ne kuluttaisivat laskentatehoa hyökätäkseen sitä vastaan.
Kuvalähde: Know Your Meme // Teksti: TB

Jo kauan ennen kuin Muskcoin otetaan käyttöön, fiksut marsilaiset vallankumoukselliset ajavat simulaatioita selvittääkseen, onko heillä suhteessa riittävästi laskentatehoa mahdollisia terraanilouhijoita vastaan. Marsilaiset haluavat tietää, voivatko he suojautua terraanien hyökkäyksiltä Muskcoinia vastaan. He tuottavat alla esitetyn kaltaisia analyysejä (tuotettu hashwars-ohjelmalla):

Käyrä osoittaa puolustajan uudesta lohkoketjusta louhimien lohkojen (y-akseli) suhteellisen osuuden (lohkopainon mukaan) tietyllä etäisyydellä hyökkääjästä (jokainen värillinen käyrä) hyökkääjän ja puolustajan suhteellisen laskentatehon funktiona (x-akseli). Värillisten viivojen keskinäinen poikkeama valkoisesta viivasta (joka edustaa nollaetäisyyttä) kuvaa tällä keskinäisellä etäisyydellä syntyvän laskentatehohorisontin hyötyä tai haittaa.

Tämä yllä kuvattu käyrä kuvaa uuden lohkoketjun puolustettavuutta, kun huomioidaan lohkoketjun puolustajien ja sitä vastaan hyökkäävien väliset etäisyydet sekä niiden välinen suhteellinen laskentateho. Nollaetäisyydellä (valkoinen viiva) ja 50 prosentin suhteellisella laskentateholla puolustajien pitäisi voittaa tarkalleen puolet lohkoista painolla mitattuna (tämä on koordinaatiston keskipiste, origo). Kun valkoista nollaetäisyyttä seurataan koordinaatistossa vasempaan alanurkkaan, puolustajien laskentateho vähenee, jonka vuoksi ne louhivat etäisyyden kasvaessa aina vain vähemmän lohkoja. Nollaetäisyydellä laskentatehon ja louhittu lohkopainon suhde on odotetusti lineaarinen.

Mutta seuraa nyt Marsin etäisyyttä punaiselta käyrällä. Viidenkymmenen prosentin suhteellinen laskentateho ennustaa, että marsilaisten pitäisi onnistua louhimaan hieman yli puolet kaikista lohkoista. Tämä kuulostaa järkevältä, koska hashwars-simulaatio olettaa, että lohkoketju saa alkunsa puolustajan sijainnista, joka antaa niille pienen edun alussa. Vaikka hyökkääjän tai puolustajan laskentateho jakautuisi tasaisesti, niin alun pieni etu säilyy marsilaisten laskentatehohorisontissa.

Kuvalähde: news.Bitcoin.com (Images via Shutterstock, Pixabay, Kraken logo, Voltaire Logo, and Bitcoincash.org)

Seuraa nyt puolestaan Marsin etäisyyttä punaisella käyrällä siirtyessäsi koordinaatistossa vasemmalle. Nyt marsilaisilla uuden lohkoketjun puolustajilla on suhteessa vähemmän laskentatehoa kuin hyökkääjille, joten käyrä putoaa nopeammin kuin valkoinen nollaetäisyysviiva. Tämä seuraa suoraan laskentatehohorisonttien laista — kauempana olevalla louhija kärsii haitoista. Vastaavasti siirryttäessä koordinaatistossa oikealle Marsin punaisella viivalla, käyrä nousee valkoista nollaetäisyysviivaa nopeammin. Tämä seuraa jälleen laskentatehohorisontteja koskevasta laista, mutta tällä kertaa hyökkääjät ovat altavastaajan asemassa, koska niiden laskentateho on suhteellisesti pienempi. Tämä vaikutus on vielä dramaattisempi kauempana olevilla ulkoplaneetoilla sijaitseville hyökkääjille. Mitä kauempana uusi lohkoketju otetaan käyttöön mahdollisista hyökkääjistä, sitä vähemmän suhteellista laskentatehoa tarvitaan uuden lohkoketjun puolustamiseksi.

Marsilaiset ajavat tässä yhteydessä esitettyjä realistisempia simulaatioista. Marsilaiset pyrkivät piirtämään oman laskentatehokäyränsä ja ennustamaan onnistumismahdollisuutensa ottamalla huomioon laskentatehoaan koskevat arviot. Onko marsilaisilla mitään muita keinoja kääntääkseen laskentatehosodan kertoimet puolelleen?

Edistykselliset lohkoketjun puolustusstrategiat

Galen kraatteri (Kuvalähde: NASA Goddard Photo and Video / Trend hype / CC BY)

Marsilaisilla on käytettävissään myös muita keinoja heidän puolustautuessaan vihamielisten terraanien laskentateholta. Nämä toimenpiteet kuitenkin edellyttävät, että Muskcoinin Bitcoin-pohjaisia konsensussääntöjä hieman muutetaan:

  • Muskcoin voisi käyttää bitcoinista poikkeavaa hajautus-/tiivistealgoritmia. Se, että tarjoaako tämä riittävästi suojaa vihamielisiä terraaneja vastaan, riippuu siitä, kuinka helposti laskentateho voidaan säätää uudelleen tai kuinka helposti laskentatehoa on saatavilla tulevaisuudessa. Tietotekniikka voi mahdollisesti olla nopeampaa Ja joustavampaa tulevaisuudessa, mikä tekee nykysukupolven ASIC-piireihin liittyvistä tehtävänmukaisuuden ja suorituskyvyn välisistä kompromisseista vähemmän merkityksellisiä: tulevaisuudessa ei välttämättä ole enää yhtä paljon mahdollisuuksia “bitcoin-louhijoiden nykysukupolven voittamiseksi.” On myös mahdollista, että tulevaisuudessa valmistusteknologia on erittäin nopeaa ja automatisoitua, ja kun ASIC-suunnittelu tunnetaan, niin niiden massatuotanto on helppoa 3D-teollisuuslaitteilla.
  • Muskcoinia voisi louhia yhdessä bitcoinin kanssa. Tällöin bitcoin-lohkojen ylätunniste/otsake lisätään muskcoin-lohkoihin, ja tällöin muskcoinin käyttäjät ovat myös bitcoinin käyttäjiä. Muskcoin-lohkon paino voidaan määritellä sisältävän myös sen taustalla olevien bitcoin-lohkojen paino. Tämän ansiosta Muskcoin voi hyötyä bitcoinin jo olemassa olevasta laskentatehosta ja turvallisuudesta, mutta Muskcoin pitää tällöin integroida osaksi Bitcoin-ekosysteemiä.
  • Ehkä yhdessä yllä mainitun strategian kanssa Muskcoin voisi kieltää pitkät uudelleenorganisoinnit, jonka ansiosta sen vastustuskyky kaukaista laskentatehoa vastaan kasvaa huomattavasti.
  • Jos kyetään luomaan vankka, luottamukseton sijaintitietotodiste, on mahdollista, että uudet lohkoketjut, jotka pyrkivät vastustamaan kaukaista laskentatehoa, saattavat vaatia todisteita riittävästä läheisyydestä tiettyyn sijaintiin nähden (Marsin ydin) ennen kuin louhijoiden ehdottamat lohkot hyväksytään uuteen lohkoketjuun kirjattaviksi.

Tällä hetkellä on vaikea tietää, mitä vaikutuksia yllä olevilla ehdotuksilla olisi Muskcoinin konsensuskäyttäytymiseen ja elinkelpoisuuteen. Mutta tulevaisuudessa lohkoketjutekniikka tunnetaan paremmin, ja lohkoketjut ovat ennemmin tiedettä kuin mustaa magiaa. Marsilaisilla saattaa olla konsensukseen perustuvia puolustuskeinoja, joita emme voi tällä hetkellä ymmärtää.

Milloin Phobos?

Marsilla on kaksi kuuta, Phobos ja Deimos. Phobos on Deimosta suurempi ja kiertää kaikista aurinkokuntamme planeetoista lähimpänä isäntäänsä. (Kuvalähde: jccwrt / Trend Hype / CC BY)

Marsilaisilla on työkaluja ja strategioita Muskcoinin lanseeraamiseksi ja puolustamiseksi, kun aika sen käyttöönottamiseksi on oikea. Mutta milloin Muskcoin otetaan käyttöön ? Kuinka kauan menee siihen, että Muskcoin siirtyy Marsin kuille?

Vastaus tähän kysymykseen voi olla myös vastaus toiseen kysymykseen: Miksi bitcoinin liikkeeseenlaskuprosessin aikataulu on niin pitkälle tulevaisuuteen venytetty?

Käyrä kuvaa bitcoin-rahan kasvavaa tarjontaa ajan kuluessa niin, että viimeinen lohko louhitaan noin vuonna 2140. Tällöin bitcoinien lopullinen määrä on hieman alle 21 miljoonaa kappaletta. Bitcoinin lopullisesta joustamattomasta tarjonnasta valtaosa tuotettiin ensimmäisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Tästä huolimatta uusia bitcoineja louhitaan (jatkuvasti vähenevällä tahdilla) vielä noin 120 vuotta aina vuoteen 2140 asti. Miksi Satoshi valitsi tämän aikataulun eikä esimerkiksi vuotta 2080 tai 2200?

Satoshin valinta oli järkevä. Siis se, että suurin osa bitcoineista louhittiin sen kahdenkymmenen ensimmäisen elinvuoden aikana. Tämä kannusti varhaisia ennakkoluulottomia innovaattoreita ja varhaisia omaksujia saarnaamaan Bitcoin-verkon puolesta ja rakentamaan sitä. Mutta miksi jatkaa pienten bitcoin määrien (BTC per lohko) vielä toiset 120 vuotta? Miksi ei 60 tai 240 vuotta? Entä jos Satoshi yritti laskeskella jotain…

Marsilainen Satoshin otaksuma: Entä jos Satoshi suunnitteli Bitcoinin lohkopalkkioaikataulun jatkuvan aina vuoteen 2140 saakka, jotta Marsissa olisi saavutettu riittävän korkea laskentateho uuden lohkoketjun lanseeraamiseksi?

Tämä otaksuma saattaa osoittautua vääräksi, mutta tästä huolimatta Muskcoin-vallankumous toteutuu jonain tulevaisuuden hetkenä. Bitcoinilla on edelleen hallitseva asema Maassa ja sen lähistöllä tapahtuvassa kaupankäynnissä, mutta Muskcoinia käytetään kaupankäyntiin Marsissa ja sen lähistöllä. Maailmojen välinen kaupankäynti perustuu lohkoketjujen välisiin atomisiin vaihtosopimuksiin (engl. atomic swap), joiden avulla kahta eri kryptovaluuttaa voidaan vaihtaa lähes reaaliajassa ilman kolmatta luotettavaa vastapuolta. Bitcoin/Muskcoin-hinta heilahtelee alussa, mutta asettuu vastaamaan ihmiskunnan yhteistä näkemystä kahden sivilisaation tulevaisuudesta, aivan kuten fiat-valuutat tekevät tänä päivänä, mutta ilman, että kukaan kykenee manipuloimaan tarjontaa.Tämä on neljäs osa 13.9.2019 ilmestyneestä Dhruv Bansalin (Twitter) kirjoittamasta “Bitcoin Astronomy” -artikkelista. Vuoden 2140 tietämillä Mars on lanseerannut Muskcoinin, mutta entä mitä muualla tapahtuu Muskcoin-vallankumouksen jälkeen? Mitä muut kansakunnat tekevät?

Bansal on kokenut teknologiayrittäjä. Hän perusti vuonna 2016 yhdessä Joseph Kellyn kryptovaroihin keskittyneen Unchained Capital -finanssipalveluyrityksen. Kuuntele Bansalin haastattelu.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Kääntäjä kiittää Ilmari Hirvosta Sun Tzun suomennoksen etsimisestä.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech consultant & strategist,mentor, private investor. Interested in economics, banking, fintech, Bitcoin, political philosophy, strategy & innovation.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade