Brandin kirjasto
Published in

Brandin kirjasto

Kangasmaskien käyttö yhteisössä SARS-CoV-2:n leviämisen hallitsemiseksi

Tieteellinen muistio

Kuvalähde: Vera Davidova / Unsplash

Tausta

SARS-CoV-2 infektio leviää pääasiassa hengitystiepisaroiden kautta, joita syntyy, kun ihmiset yskivät, aivastavat, laulavat, puhuvat tai hengittävät. Yhdysvaltain tautikeskus CDC suosittelee maskien, erityisesti venttiilittömien monikerroksisten kangasmaskien, käyttöä yhteisössä SARS-CoV-2:n leviämisen estämiseksi. Maskien ensisijaisena tarkoituksena vähentää virusta sisältävien pisaroiden leviämistä (“lähdehallinta”), mikä on erityisen tärkeää asymptomaattisille tai presymptomaattisille tartunnan saaneille maskinkäyttäjille, jotka tuntevat olonsa terveeksi ja saattavat olla tietämättömiä tartunnastaan. Heidän arvioidaan aiheuttavan yli 50 prosenttia tartunnoista.[1,2] Maskinkäyttäjiä maskit auttavat myös vähentämään näiden pisaroiden sisään hengittämistä (“suodatus henkilökohtaisen suojan vuoksi”). SARS-CoV-2:n hallinnan hyödyt maskinkäytön avulla johtuu näiden vaikutusten yhdistelmästä: yksilöllinen ennaltaehkäisevä hyöty kasvaa, kun yhä useammat ihmiset käyttävät maskeja jatkuvasti ja oikein.

Lähteenhallinta uloshengitetyn viruksen tapauksessa

Monikerroksiset kangasmaskit estävät uloshengitettyjen hengitysteissä muodostuneiden hiukkasten pääsyn ympäristöön. [3–6] Tämän lisäksi ne pysäyttävät hiukkasten mukana kulkeutuvien mikro-organismien pääsyn ympäristöön.[7,8] Kangasmaskit eivät ainoastaan tehokkaasti estä suurimpia pisaroita (toisin sanoen 20–30 mikronia ja suuremmat)[9], mutta ne voivat myös estää alle 10 mikronin kokoisten [3,5] pienten pisaroiden ja hiukkasten (joita kutsutaan myös aerosoleiksi) uloshengityksen. Pienten pisaroiden ja hiukkasten lukumäärä kasvavat puheäänen korkeuden[10–12] ja tietyntyyppisen ääntämisen yhteydessä.[13] Monikerroksiset kangasmaskit voivat sekä pysäyttää jopa 50–70 prosenttia näistä hituloista ja hiukkasista[3,14] että rajoittaa kangasmaskin käytöstä huolimatta ympäristöön päässeiden hituloiden ja hiukkasten leviämistä.[5,6,15,16] Ihmiskokeissa, joissa on mitattu kaikkien hengitystiepisaroiden pysäyttämistä, on saavutettu yli 80-prosenttinen teho[4], jonka lisäksi kangasmaskit ovat joissakin tutkimuksissa olleet lähes yhtä tehokkaita esteitä lähteenhallinnassa kirurgisten suu-nenäsuojien kanssa.[3,9,14]

Suodatus henkilökohtaista suojaa varten

Tutkimukset osoittavat, että kangasmaskin materiaalilla voidaan myös vähentää käyttäjien altistumista tartuttaville pisaroille suodatuksen avulla, mukaan lukien hituloiden ja alle 10 mikronin kokoisten hiukkasten suodatus. Eri maskien suhteellinen suodatusteho on vaihdellut suuresti eri tutkimuksissa, mikä johtuu suurelta osin koesuunnittelun ja analysoitujen hiukkaskokojen vaihtelusta. Useat kangaskerrokset, joissa on suurempi määrä lankaa, ovat olleet ylivoimaisesti parempia yksikerroksisiin kangasmaskeihin nähden, joissa lankaa on vähemmän. Joissakin tapauksissa monikerroksiset kangasmaskit ovat onnistuneet suodattamaan jopa 50 prosenttia alle 1 mikronin kokoisia hyvin pieniä hituloita.[14, 17–29] Jotkut materiaalit (esim. polypropeeni) voivat parantaa suodatustehokkuutta tuottamalla hankaussähköön perustuvan vaikutuksen (eri materiaalista valmistetun kappaleen hangatessa tai koskettaessa toista voi muodostua sähköstaattinen varaus), joka parantaa varattujen hiukkasten kaappaamista[18,30], kun taas toiset (esimerkiksi silkki) voivat auttaa torjumaan kosteita pisaroita[31] ja vähentämään kankaan kostumista ja siten ylläpitämään kangasmaskin hengittävyyttä ja käyttömukavuutta.

Maskinkäyttöä koskevat ihmistutkimukset ja SARS-CoV-2:n leviäminen

Tiedot yhteisön maskinkäytön tehokkuudesta “reaalimaailmassa” rajoittuvat havainnointitutkimuksiin ja epidemiologisiin tutkimuksiin.

  • Eräässä korkean altistumisvaaran tapahtumaa koskevassa tutkimuksessa, jossa kaksi oireellista koronavirussairasta hiusmuotoilijaa oli vuorovaikutuksessa keskimäärin 15 minuutin ajan kunkin 139 asiakkaan kanssa kahdeksan päivän kuluessa, havaittiin, ettei yksikään 67 asiakkaasta, jotka myöhemmin suostuivat haastateltaviksi ja testattaviksi, sairastunut. Hiusmuotoilijat ja kaikki asiakkaat käyttivät maskia kampaamossa paikallisten asetusten ja yrityksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.[32]
  • Tutkimuksessa, johon osallistui 124 pekingiläistä kotitaloutta, joissa oli >1 laboratoriovarmennettu SARS-CoV-2-infektiotatapaus, indeksipotilaan ja perhekontaktien maskinkäyttö ennen indeksipotilaan oireiden kehittymistä vähensi toissijaista leviämistä kotitaloudessa 79 prosenttia.[33]
  • Thaimaassa tehdyssä retrospektiivisessä eli takautuvassa tapauskontrollitutkimuksessa todettiin, että yli tuhannen kontaktinjäljitystä varten haastatellun henkilön joukossa ne, jotka ilmoittivat käyttäneensä maskia aina riskialttiiden altistustilanteiden aikana, oli yli 70 prosenttia pienempi tartuntariski verrattuna niihin henkilöihin, jotka eivät olleet käyttäneet maskia näissä olosuhteissa.[34]
  • USS Theodore Roosevelt -aluksella, jossa on merkittävät yhteiset elintilat ja läheiset työympäristöt, havaittiin, että aluksella olevien tapauksessa maskinkäyttöön liittyi 70 prosenttia pienempi riski.[35]
  • Yli kymmenen tuntia kestäneillä lennoilla tartunnan saaneita matkustajia koskevat tutkimukset viittaavat vahvasti siihen, että maskinkäyttö esti lennon aikana tapahtuvat tartunnat, mikä käy ilmi siitä, että muilla matkustajilla ja miehistöllä ei todettu koronatartuntaa altistumista seuraavien 14 päivän aikana.[36,37]

Seitsemän tutkimusta on vahvistanut yleisen maskinkäytön hyödyt yhteisötason analyyseissä: yhtenäisessä sairaalajärjestelmässä [38], saksalaisessa kaupungissa [39], Yhdysvaltain osavaltiossa [30] ja 15 Yhdysvaltain osavaltiossa ja Washington, DC:ssä [41,42] sekä Kanadassa [43] ja Yhdysvalloissa [44] kansallisesti. Jokainen analyysi osoitti, että organisaatioiden ja poliittisten johtajien antamien ohjeiden mukaan yleisen maskinkäytön myötä infektiot vähenivät merkittävästi. Kaksi näistä tutkimuksista [42,44] ja lisäanalyysi 200 maan datasta, mukaan luettuna Yhdysvalloista [45], osoittivat myös kuolleisuuden vähenemisen. Yhdysvaltalaisia tietoja hyödyntävässä taloudellisessa analyysissä havaittiin, että näiden vaikutusten vuoksi yleisen maskinkäytön lisääminen 15 prosentilla voisi estää rajujen rajoitustoimien tarpeen ja vähentää siihen liittyviä tappioita jopa biljoonalla dollarilla eli noin 5 prosentilla bruttokansantuotteesta.[42]

Johtopäätökset

Kokeellinen ja epidemiologinen data tukevat yhteisössä tapahtuvaa maskinkäyttöä SARS-CoV-2:n leviämisen vähentämiseksi. Maskinkäytön ehkäisevä hyöty saadaan yhdistämällä lähteenhallinta ja maskinkäyttäjän henkilökohtainen suojaaminen. Lähteenhallinnan ja henkilökohtaisen suojauksen välinen suhde on todennäköisesti täydentävä ja mahdollisesti synergistinen [14], joten yksilöllinen hyöty kasvaa yhteisöllisen maskinkäytön lisääntyessä. Lisätutkimusta tarvitaan kangasmaskien suojaavan vaikutuksen näyttöpohjan laajentamiseksi ja erityisesti niiden materiaaliyhdistelmien tunnistamiseksi, jotka maksimoivat sekä niiden esto- että suojavaikutuksen sekä istuvuuden, mukavuuden, kestävyyden ja kuluttajien kokeman houkuttelevuuden. Yleismaailmallisten maskinkäyttösuositusten hyväksyminen voi auttaa estämään tulevia rajuja rajoitustoimia, erityisesti jos ne yhdistetään muihin ei-farmaseuttisiin toimenpiteisiin, kuten fyysiseen etäisyyteen, käsihygieniaan ja riittävään ilmanvaihtoon.

Viitteet

[1] Moghadas SM, Fitzpatrick MC, Sah P, et al. The implications of silent transmission for the control of COVID-19 outbreaks. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(30):17513–17515.10.1073/pnas.2008373117. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32632012external icon.

[2] Johansson MA, Quandelacy TM, Kada S, et al. Controlling COVID-19 requires preventing SARS-CoV-2 transmission from people without symptoms. submitted. 2020.

[3] Lindsley WG, Blachere FM, Law BF, Beezhold DH, Noti JD. Efficacy of face masks, neck gaiters and face shields for reducing the expulsion of simulated cough-generated aerosols. medRxiv. 2020. https://doi.org/10.1101/2020.10.05.20207241external icon.

[4] Fischer EP, Fischer MC, Grass D, Henrion I, Warren WS, Westman E. Low-cost measurement of face mask efficacy for filtering expelled droplets during speech. Sci Adv. 2020;6(36).10.1126/sciadv.abd3083. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32917603external icon.

[5] Verma S, Dhanak M, Frankenfield J. Visualizing the effectiveness of face masks in obstructing respiratory jets. Phys Fluids (1994). 2020;32(6):061708.10.1063/5.0016018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32624649external icon.

[6] Bahl P, Bhattacharjee S, de Silva C, Chughtai AA, Doolan C, MacIntyre CR. Face coverings and mask to minimise droplet dispersion and aerosolisation: a video case study. Thorax. 2020;75(11):1024–1025.10.1136/thoraxjnl-2020–215748. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32709611external icon.

[7] Davies A, Thompson KA, Giri K, Kafatos G, Walker J, Bennett A. Testing the efficacy of homemade masks: would they protect in an influenza pandemic? Disaster Med Public Health Prep. 2013;7(4):413–418.10.1017/dmp.2013.43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24229526external icon.

[8] Leung NHL, Chu DKW, Shiu EYC, et al. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks. Nature Medicine. 2020;26(5):676–680.https://dx.doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2external icon.

[9] Bandiera L., Pavar G., Pisetta G., et al. Face coverings and respiratory tract droplet dispersion. medRxiv. 2020.10.1101/2020.08.11.20145086. https://doi.org/10.1101/2020.08.11.20145086external icon.

[10] Alsved M, Matamis A, Bohlin R, et al. Exhaled respiratory particles during singing and talking. Aerosol Sci Technol. 2020.10.1080/02786826.2020.1812502.

[11] Asadi S, Wexler AS, Cappa CD, Barreda S, Bouvier NM, Ristenpart WD. Aerosol emission and superemission during human speech increase with voice loudness. Sci Rep. 2019;9(1):2348.10.1038/s41598–019–38808-z. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30787335external icon.

[12] Morawska L., Johnson GR, Ristovski ZD, et al. Size distribution and sites of origin of droplets expelled from the human respiratory tract during expiratory activities. Aerosol Sci. 2009;40(3):256–269. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850208002036external icon.

[13] Abkarian M, Mendez S, Xue N, Yang F, Stone HA. Speech can produce jet-like transport relevant to asymptomatic spreading of virus. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(41):25237–25245.10.1073/pnas.2012156117. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32978297external icon.

[14] Ueki H, Furusawa Y, Iwatsuki-Horimoto K, et al. Effectiveness of Face Masks in Preventing Airborne Transmission of SARS-CoV-2. mSphere. 2020;5(5).10.1128/mSphere.00637–20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33087517external icon.

[15] Rodriguez-Palacios A, Cominelli F, Basson AR, Pizarro TT, Ilic S. Textile Masks and Surface Covers-A Spray Simulation Method and a “Universal Droplet Reduction Model” Against Respiratory Pandemics. Front Med (Lausanne). 2020;7:260.10.3389/fmed.2020.00260. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32574342external icon.

[16] Viola I.M., Peterson B., Pisetta G., et al. Face coverings, aerosol dispersion and mitigation of virus transmission risk. 2020. https://arxiv.org/abs/2005.10720external icon.

[17] Rengasamy S, Eimer B, Shaffer RE. Simple respiratory protection–evaluation of the filtration performance of cloth masks and common fabric materials against 20–1000 nm size particles. Ann Occup Hyg. 2010;54(7):789–798.10.1093/annhyg/meq044. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20584862external icon.

[18] Konda A, Prakash A, Moss GA, Schmoldt M, Grant GD, Guha S. Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks. ACS Nano. 2020;14(5):6339–6347.10.1021/acsnano.0c03252. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32329337external icon.

[19] Long KD, Woodburn EV, Berg IC, Chen V, Scott WS. Measurement of filtration efficiencies of healthcare and consumer materials using modified respirator fit tester setup. PLoS One. 2020;15(10):e0240499.10.1371/journal.pone.0240499. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33048980external icon.

[20] O’Kelly E, Pirog S, Ward J, Clarkson PJ. Ability of fabric face mask materials to filter ultrafine particles at coughing velocity. BMJ Open. 2020;10(9):e039424.10.1136/bmjopen-2020–039424. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32963071external icon.

[21] Aydin O, Emon B, Cheng S, Hong L, Chamorro LP, Saif MTA. Performance of fabrics for home-made masks against the spread of COVID-19 through droplets: A quantitative mechanistic study. Extreme Mech Lett. 2020;40:100924.10.1016/j.eml.2020.100924. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32835043external icon.

[22] Bhattacharjee S, Bahl P, Chughtai AA, MacIntyre CR. Last-resort strategies during mask shortages: optimal design features of cloth masks and decontamination of disposable masks during the COVID-19 pandemic. BMJ Open Respir Res. 2020;7(1).10.1136/bmjresp-2020–000698. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32913005external icon.

[23] Maurer L, Peris D, Kerl J, Guenther F, Koehler D, Dellweg D. Community Masks During the SARS-CoV-2 Pandemic: Filtration Efficacy and Air Resistance. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2020.10.1089/jamp.2020.1635. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32975460external icon.

[24] Hill WC, Hull MS, MacCuspie RI. Testing of Commercial Masks and Respirators and Cotton Mask Insert Materials using SARS-CoV-2 Virion-Sized Particulates: Comparison of Ideal Aerosol Filtration Efficiency versus Fitted Filtration Efficiency. Nano Lett. 2020;20(10):7642–7647.10.1021/acs.nanolett.0c03182. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32986441external icon.

[25] Whiley H, Keerthirathne TP, Nisar MA, White MAF, Ross KE. Viral Filtration Efficiency of Fabric Masks Compared with Surgical and N95 Masks. Pathogens. 2020;9(9).10.3390/pathogens9090762. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32957638external icon.

[26] Hao W, Parasch A, Williams S, et al. Filtration performances of non-medical materials as candidates for manufacturing facemasks and respirators. Int J Hyg Environ Health. 2020;229:113582.10.1016/j.ijheh.2020.113582. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32917368external icon.

[27] van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional and home-made face masks reduce exposure to respiratory infections among the general population. PLoS One. 2008;3(7):e2618.10.1371/journal.pone.0002618. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18612429external icon.

[28] Chu DK, Akl EA, Duda S, et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2020.10.1016/S0140–6736(20)31142–9. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9external icon.

[29] Clase CM, Fu EL, Ashur A, et al. Forgotten Technology in the COVID-19 Pandemic: Filtration Properties of Cloth and Cloth Masks-A Narrative Review. Mayo Clin Proc. 2020;95(10):2204–2224.10.1016/j.mayocp.2020.07.020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33012350external icon.

[30] Zhao M, Liao L, Xiao W, et al. Household Materials Selection for Homemade Cloth Face Coverings and Their Filtration Efficiency Enhancement with Triboelectric Charging. Nano Lett. 2020;20(7):5544–5552.10.1021/acs.nanolett.0c02211. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32484683external icon.

[31] Parlin AF, Stratton SM, Culley TM, Guerra PA. A laboratory-based study examining the properties of silk fabric to evaluate its potential as a protective barrier for personal protective equipment and as a functional material for face coverings during the COVID-19 pandemic. PLoS One. 2020;15(9):e0239531.10.1371/journal.pone.0239531. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32946526external icon.

[32] Hendrix MJ, Walde C, Findley K, Trotman R. Absence of Apparent Transmission of SARS-CoV-2 from Two Stylists After Exposure at a Hair Salon with a Universal Face Covering Policy — Springfield, Missouri, May 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(28):930–932.10.15585/mmwr.mm6928e2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32673300external icon.

[33] Wang Y, Tian H, Zhang L, et al. Reduction of secondary transmission of SARS-CoV-2 in households by face mask use, disinfection and social distancing: a cohort study in Beijing, China. BMJ Glob Health. 2020;5(5).10.1136/bmjgh-2020–002794. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32467353external icon.

[34] Doung-Ngern P, Suphanchaimat R, Panjangampatthana A, et al. Case-Control Study of Use of Personal Protective Measures and Risk for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection, Thailand. Emerg Infect Dis. 2020;26(11).10.3201/eid2611.203003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32931726external icon.

[35] Payne DC, Smith-Jeffcoat SE, Nowak G, et al. SARS-CoV-2 Infections and Serologic Responses from a Sample of U.S. Navy Service Members — USS Theodore Roosevelt, April 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(23):714–721.10.15585/mmwr.mm6923e4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32525850external icon.

[36] Schwartz KL, Murti M, Finkelstein M, et al. Lack of COVID-19 transmission on an international flight. Cmaj. 2020;192(15):E410.10.1503/cmaj.75015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32392504external icon.

[37] Freedman DO, Wilder-Smith A. In-flight Transmission of SARS-CoV-2: a review of the attack rates and available data on the efficacy of face masks. J Travel Med. 2020.10.1093/jtm/taaa178. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32975554external icon.

[38] Wang X, Ferro EG, Zhou G, Hashimoto D, Bhatt DL. Association Between Universal Masking in a Health Care System and SARS-CoV-2 Positivity Among Health Care Workers. JAMA. 2020.10.1001/jama.2020.12897. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32663246external icon.

[39] Mitze T., Kosfeld R., Rode J., Wälde K. Face Masks Considerably Reduce COVID-19 Cases in Germany: A Synthetic Control Method Approach. IZA — Institute of Labor Economics (Germany);2020.ISSN: 2365–9793, DP №13319. http://ftp.iza.org/dp13319.pdfpdf iconexternal icon

[40] Gallaway MS, Rigler J, Robinson S, et al. Trends in COVID-19 Incidence After Implementation of Mitigation Measures — Arizona, January 22-August 7, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(40):1460–1463.10.15585/mmwr.mm6940e3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33031366external icon.

[41] Lyu W, Wehby GL. Community Use Of Face Masks And COVID-19: Evidence From A Natural Experiment Of State Mandates In The US. Health Aff (Millwood). 2020;39(8):1419–1425.10.1377/hlthaff.2020.00818. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32543923external icon.

[42] Hatzius J, Struyven D, Rosenberg I. Face Masks and GDP. Goldman Sachs Research https://www.goldmansachs.com/insights/pages/face-masks-and-gdp.htmlexternal icon. Accessed July 8, 2020.

[43] Karaivanov A., Lu S.E., Shigeoka H., Chen C., Pamplona S. Face Masks, Public Policies And Slowing The Spread Of Covid-19: Evidence from Canada National Bureau Of Economic Research 2020.Working Paper 27891. http://www.nber.org/papers/w27891external icon.

[44] Chernozhukov V, Kasahara H, Schrimpf P. Causal Impact of Masks, Policies, Behavior on Early Covid-19 Pandemic in the U.S. medRxiv. 2020.10.1101/2020.05.27.20115139. http://medrxiv.org/content/early/2020/05/29/2020.05.27.20115139.abstractexternal icon.

[45] Leffler CT, Ing EB, Lykins JD, Hogan MC, McKeown CA, Grzybowski A. Association of country-wide coronavirus mortality with demographics, testing, lockdowns, and public wearing of masks (updated August 4, 2020). medRxiv. 2020.10.1101/2020.05.22.20109231. http://medrxiv.org/content/early/2020/05/25/2020.05.22.20109231.abstractexternal icon.

Käännös CDC:n 20. marraskuuta 2020 päivittämästä julkaisusta “Scientific Brief: Community Use of Cloth Masks to Control the Spread of SARS-CoV-2”.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

--

--

--

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Recommended from Medium

Spring Framework Tutorial: Getting Started With Spring

Things to Consider while Hiring App Developers in India

Integrating Enums and Classes

You can’t always A/B test, that is why you need to learn about Quasi Experiments

Why HTML is a so Important for Every Web Developer

Wordpress Caching Issues: Denial of Wallet

How to Deploy Elixir Modules @ Different Nodes?

Node.js Serverless AWS Lambda Function: How to cache MongoDB connection and reuse it between…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Thomas Brand

Thomas Brand

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

More from Medium

Why is the shortage of cybersecurity professionals a key worry for firms in 2022? — National CoE

Business English for busy Germans — Tip of the week:

BUY LOW SELL HIGH WITH DUAL INVESTMENT

Introduction to Socially Responsible Investing